Đạt 20 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân

Nhật Hồng

(Dân trí) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học chính quy năm 2021 là 20 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Đối với các ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: ( điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng anh *2) *3/4 + điểm ưu tiên

Thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển từ kết quả thi THPT năm 2019 - 2020 của trường ĐH Kinh tế quốc dân:

Đạt 20 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân - 1
Đạt 20 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân - 2
Đạt 20 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân - 3
Đạt 20 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân - 4
Đạt 20 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân - 5
Đạt 20 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân - 6
Đạt 20 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân - 7