Bộ GD&ĐT yêu cầu công bố giá SGK trước 15/2/2020

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT yêu cầu các nhà xuất bản khẩn trương thực hiện thủ tục để kịp thời công bố giá sách giáo khoa (SGK) để các cơ sở giáo dục phổ thông, địa phương chọn lựa. Việc công bố giá SGK lớp 1 phải hoàn thành trước 15/2/2020.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Sư phạm; NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc sớm có hình thức cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn SGK lớp 1 về các nhà trường.

Theo đó, để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT đề nghị các NXB có SGK lớp 1 đã được phê duyệt có hình thức cung cấp SGK đến các địa phương.

Điều này giúp các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về SGK nhanh chóng, đầy đủ cho từng môn học để thực hiện việc lựa chọn sách theo quy định của pháp luật. 

Bộ GDĐT yêu cầu công bố giá SGK trước 15/2/2020 - 1

Bộ GD&ĐT yêu cầu NXB khẩn trương công bố giá mỗi cuốn SGK lớp 1 (Ảnh: M. Hà). 

Bộ GD&ĐT chỉ đạo, phương án triển khai cung cấp SGK lớp 1 đến các địa phương của các NXB cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/1/2020.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn SGK lớp 1 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách.

Việc công bố giá SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

Ngoài ra, chuẩn bị lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT cũng có công văn gửi các sở GD&ĐT.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Bộ GDĐT yêu cầu công bố giá SGK trước 15/2/2020 - 2

Địa phương cần tập trung vào quy trình tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ (Ảnh: Mỹ Hà). 

Trong đó, địa phương cần tập trung vào quy trình tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trách nhiệm của cơ sở giá dục đối với việc lựa chọn SGK bảo đảm sự phù hợp giữa đề xuất của các tổ chuyên môn và kết quả của Hội đồng.

Góp ý của các Sở GD&ĐT gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/1/2020.

Bên cạnh đó, các sở GD&ĐT tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức phù hợp cung cấp SGK kịp thời, đầy đủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông, để thực hiện việc lựa chọn SGK sử dụng theo quy định của pháp luật.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các các sở GD&ĐT cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo Bộ GD&ĐT để có biện pháp giải quyết”, công văn nêu rõ.

Mỹ Hà

Dòng sự kiện: Công bố SGK lớp 1