UBND tỉnh chưa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

(Dân trí) - Từ 1/7/2020, luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, việc chọn sách giáo khoa khi ấy sẽ giao cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm. Bộ GD&ĐT sẽ ban hành thông tư mới căn cứ theo quy định này của luật Giáo dục.

Không gây xáo trộn

Trao đổi với báo chí cuối ngày 26/11, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT cho biết, mặc dù việc chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 năm học tới sẽ thực hiện theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, nhưng Bộ GD&ĐT không bị động vì Bộ vẫn xây dựng song song cả hai dự thảo thông tư quy định chọn SGK, một dự thảo thực hiện theo Nghị quyết 88, một dự thảo thực hiện theo luật Giáo dục (sửa đổi).

Từ 1/7/2020, luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực thi hành thì việc chọn SGK khi ấy sẽ giao cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm và Bộ sẽ ban hành một thông tư mới căn cứ theo quy định này của luật Giáo dục.

Khi thực hiện theo quy định của Nghị quyết 88 thì “cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh”. Do vậy, theo ông Thành, hội đồng lựa chọn SGK sẽ do cấp cơ sở giáo dục quyết định.

Chủ tịch hội đồng sẽ là người đứng đầu của cơ sở giáo dục, các thành viên còn lại sẽ bao gồm hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên của các bộ môn.

UBND tỉnh chưa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới - 1

Từ 1/7/2020, luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, việc chọn SGK khi ấy sẽ giao cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm. (Ảnh: Mỹ Hà). 

“Bộ GD&ĐT cũng sẽ quy định cả trách nhiệm của phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT trong việc tiếp nhận báo cáo của trường về lựa chọn SGK. Sở/phòng GD&ĐT sẽ căn cứ vào báo cáo của cơ sở giáo dục, tổng hợp số lượng SGK để có thông tin chung công bố rộng rãi” - PGS Nguyễn Xuân Thành cho biết.

Trước băn khoăn học sinh lớp 1 của cùng 1 trường, sau năm 2021 có thể học SGK khác nhau do sự thay đổi về quy định lựa chọn SGK, ông Nguyễn Xuân Thành khẳng định: Thông tư lựa chọn SGK theo tinh thần Luật Giáo dục 2019 sẽ có sự chuyển tiếp để tiếp nối, kế thừa với Thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK theo tinh thần Nghị quyết 88, làm sao đảm bảo sự ổn định, không gây xáo trộn.

Nhiều SGK nhưng cùng một “lõi kiến thức”

Với lo lắng về kiểm tra, đánh giá, giáo viên sẽ bám theo SGK, PGS Nguyễn Xuân Thành khẳng định, Bộ GD&ĐT sẽ phải sửa quy chế đánh giá học sinh, để làm sao giáo viên khi ra đề kiểm tra sẽ thoát ly ngữ liệu cụ thể trong SGK.

Cũng theo PGS Thành, việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục đã được hướng dẫn từ nhiều năm qua.

Các trường cũng đã quen với việc xây dựng kế hoạch nhà trường, tổ chức dạy học theo chương trình (trường được tự chủ trong việc cập nhật, bổ sung những thông tin mới thay cho các thông tin cũ, lạc hậu trong SGK).

UBND tỉnh chưa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới - 2

Dù có nhiều SGK nhưng đều chung “lõi kiến thức” đã được quy định trong chương trình nên khi học sinh chuyển trường cũng không khó khăn. (Ảnh: Minh hoạ). 

Về ý kiến có nhiều SGK, việc thi cử sẽ diễn ra thế nào, học sinh cùng địa phương khi chuyển trường sẽ có khó khăn, PGS Nguyễn Xuân Thành cho biết, dù có nhiều SGK, nhưng các sách này đều chung “lõi kiến thức” đã được quy định trong chương trình là nội dung và yêu cầu cần đạt trong từng chủ đề của chương trình.

Tác giả dù viết sách thế nào, có thể diễn đạt bằng kênh chữ hay kênh hình, cũng phải đáp ứng nội dung kiến thức trong chương trình và đạt được yêu cầu cần đạt của chương trình. Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định cấu trúc bài học trong SGK mới bao gồm 4 thành phần cơ bản: Mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng. 

Các SGK đều phải đảm bảo yêu cầu này. Bởi vậy, học sinh khi học SGK này, chuyển sang học SGK khác cũng không bị gặp khó khăn.

Được biết, trước đó Bộ GD&ĐT đã ra nhiều văn bản về việc đổi mới phương pháp hình thức kiểm tra, đán giá không phụ thuộc vào SGK.

Năm 2017, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành công văn 4612/BGDĐT-GDTrH, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Theo đó, giao giáo viên chủ động xây dựng xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

Mỹ Hà