Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới: Phải khai thông điểm nghẽn để cạnh tranh bình đẳng

Dân trí Sáp nhập đại học sẽ là tất yếu trong tương lai để có thể hình thành những đại học lớn, đủ khả năng cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, giáo dục đại học Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt thách thức như đại học phi lợi nhuận hay đại học vì lợi nhuận, vai trò của đại học quốc gia, đại học vùng, thể chế hoạt động…
>>Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới: Chỉ nên để tối đa 150 đại học
>>2 “tàn tích” khiến đại học Việt Nam chưa thể vươn tới đẳng cấp quốc tế

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với GS.TS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng về vấn đề này.

Cần làm rõ ranh giới đại học vì lợi nhuận và đại học phi lợi nhuận

Phóng viên: Thưa GS, cho đến nay ở Việt Nam chưa có đại học tư nào tự nhận mình là vì lợi nhuận. Hầu như tất cả các trường tư đều tự cho mình là đại học phi lợi nhuận. Nhưng đối chiếu hành động của họ với những tiêu chí của một doanh nghiệp, thì sẽ thấy đa số họ đang thực sự là doanh nghiệp vì lợi nhuận. GS nhận định như thế nào về vấn đề này?

GS.TS Lê Vinh Danh: Việc phân biệt rõ đại học phi lợi nhuận và đại học vì lợi nhuận như thế nào về mặt luật pháp có ý nghĩa rất lớn.

Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này, ranh giới giữa phi lợi nhuận và lợi nhuận sẽ không thể được nhìn ra và chúng ta sẽ ứng xử với 2 loại đó như nhau.

Mất công bằng trong ứng xử không thể giúp hệ thống đại học phát triển lành mạnh bởi không có cạnh tranh lành mạnh. Một khi hệ thống đại học không phát triển, đất nước không thể phát triển bền vững.

Phân biệt đại học lợi nhuận và phi lợi nhuận rõ ràng cũng giúp các đại học đi từ khuynh hướng lợi nhuận dần về khuynh hướng phi lợi nhuận bởi đại học mà là doanh nghiệp sẽ khó phát triển do nhiều bất lợi về thuế khóa, về các chính sách ưu đãi của nhà nước và cả về thị hiếu chọn trường của người học.

Trong hoàn cảnh đã và đang có nhiều doanh nghiệp bất động sản, người ngoài ngành đầu tư, mua trường đại học yếu hoặc có tranh chấp, rồi tiến tới sở hữu nhiều trường đại học và xem đó như một hoạt động kinh doanh thì luật pháp phải sớm xác định bảng mô tả, định dạng, chính sách cụ thể cho đại học phi lợi nhuận và vì lợi nhuận là vô cùng cần thiết.

Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới: Phải khai thông điểm nghẽn để cạnh tranh bình đẳng - 1

GS.TS Lê Vinh Danh

Phóng viên: Đến nay, cơ sở giáo dục đại học công lập là đơn vị sự nghiệp của nhà nước và theo các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34), họ tiếp tục sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Tuy nhiên, khi những khoản đầu tư của nhà nước vào xây dựng cơ bản và chi thường xuyên lần lượt chấm dứt trong vòng 5 năm tới thì cơ sở giáo dục đại học công lập hầu như tự đứng trên đôi chân mình. Là nhà quản lý giáo dục, GS nghĩ sao?

GS.TS Lê Vinh Danh: Đầu tư công dưới dạng dự án của quốc gia vào các chương trình trọng điểm rồi sẽ đi theo phương thức đấu thầu sản phẩm đầu ra và mọi đại học kể cả đại học tư vì lợi nhuận đều có quyền ngang bằng để tham gia đấu.

Như vậy, hầu như khái niệm đơn vị sự nghiệp công hay dịch vụ công của nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học sẽ dần bị lu mờ bởi theo thời gian, giá trị tài sản, tài chính, con người do chính cơ sở đại học tạo ra sẽ từ lớn đến rất lớn so với tài sản, tài chính và con người vốn có nguồn gốc từ nhà nước đầu tư.

Lúc đó, đại học công của Việt Nam sẽ giống với hệ thống UC, USC của Hoa Kỳ, nơi mà nhà nước chỉ chi phối đại học thông qua các chương trình đầu tư công của mình còn quyền làm chủ Nhà trường thực sự thuộc về Hội đồng đại học gồm “đại diện tất cả các bên có lợi ích liên quan”, trong đó có các thành viên của nhà nước.

Rất khó để nói rằng đến lúc đó, đại học công lập tự chủ của Việt Nam còn thuộc về nhà nước 100%.

Thực tiễn các nước có nền giáo dục đại học phát triển trước cho thấy các cơ sở đại học công lúc đó đã trở thành cơ sở giáo dục của toàn dân được làm chủ và quản trị bởi tập thể các bên có lợi ích liên quan đến nó của nhân dân. Nó là đơn vị dịch vụ giáo dục phi lợi nhuận đích thực của cộng đồng.

Quá trình này có thể được nhìn thấy tại Việt Nam trong vòng 10 năm tới với một số cơ sở đại học công phát triển trước.

Công bằng trong đầu tư công vào khoa học-công nghệ

Phóng viên: Vậy theo GS, việc đầu tư công vào giáo dục và khoa học-công nghệ nên như thế nào?

GS.TS Lê Vinh Danh: Sẽ là đầu tư có điều kiện và mọi cơ sở giáo dục đều được quyền tham gia bằng nhau. Điều kiện gì? là đấu thầu công khai, minh bạch, đầu tư theo hình thức ứng trước và giao nộp sản phẩm để quyết toán sau. Trong tình huống rủi ro, chỉ tài trợ lãi, vốn phải thu hồi.

Phóng viên: Vì sao vậy thưa ông?

GS.TS Lê Vinh Danh: Vì đầu tư vào những hệ thống thí nghiệm khổng lồ và hiện đại như máy gia tốc hạt dưới lòng đất, lò phản ứng hạt nhân để nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu trong y, dược, các trang thiết bị tối tân cho khoa học vũ trụ... đắt gấp trăm, ngàn lần việc xây một tòa nhà giảng đường với trang thiết bị thiết yếu dùng cho đào tạo bậc đại học.

Những khoản đầu tư như vậy một đại học tự chủ tài chính hoàn toàn (hoặc đại học tư của một doanh nghiệp không đủ mức đại chúng) khó có thể trang bị trong vòng 10 năm, 20 năm bởi việc tự tiết kiệm chi tiêu. Do đó, đầu tư công phải có mặt.

Nhưng đầu tư công này không là khoản chi vô điều kiện, không kèm theo sản phẩm. Thực chất phương thức trên chỉ là ứng vốn trước để mua sản phẩm và đại học đăng ký phải cam kết giao nộp sản phẩm mà nhà nước đặt hàng trong thời gian nhất định.

Nếu đúng thời hạn (kể cả ân hạn) giao nộp được sản phẩm, sẽ được quyết toán cấp luôn ngân sách đã nhận. Hết thời gian ân hạn, không nộp được sản phẩm, sẽ phải hoàn 100% tiền vốn từ đầu tư công.

Cơ sở giáo dục đại học chỉ được tài trợ phần lãi (nhà nước không tính lãi tiền vốn đã cho mượn). Bằng cách này, ngân sách có thể chi cho rất nhiều chương trình, bởi nếu có rủi ro, thì cũng chỉ mất tiền trợ lãi.

Ví dụ, Chương trình kích cầu của TPHCM trong 20 năm qua (1999-2019) chỉ tiêu tốn trên dưới 10.000 tỷ tiền trợ lãi mà đã kéo theo trên dưới 150 ngàn tỷ vốn xã hội (mỗi đồng ngân sách chi ra, kéo theo đầu tư xã hội từ 13 đến 15 đồng) đem lại lợi ích vô số cho Thành phố.

Ngân sách nhà nước chỉ cần trợ lãi khi có trường hợp rủi ro là có thể mở rộng đầu tư công vào các cơ sở đại học mạnh, có tiềm năng khoa học-công nghệ để giúp họ vốn ban đầu phát triển các giấc mơ và mục tiêu nghiên cứu lớn, kể cả việc tài trợ  lãi trả tín dụng cho người học có hoàn cảnh khó khăn, người học ở địa phương nghèo vay vốn để học...

Bằng cách đó, nhà nước vẫn có trách nhiệm với đại học và người thu nhập thấp, nhưng có trách nhiệm một cách hiệu quả, tích cực.

Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới: Phải khai thông điểm nghẽn để cạnh tranh bình đẳng - 2

Người học sẽ có lợi nếu các trường đại học được cạnh tranh bình đẳng

Phải tiếp tục cải cách thể chế và luật lệ

Phóng viên: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH (Luật số 34) được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 đã giải quyết được nhiều vấn đề đang là điểm nghẽn để phát triển hệ thống giáo dục đại học công lập Việt Nam. Tự chủ đại học là yếu tố mấu chốt của việc Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật số 34 lần này. Nhưng trên thực tế vẫn còn có nhiều khó khăn do các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học hiện đang bị nhiều luật chuyên ngành khác điều chỉnh. Vậy, theo GS quyền tự chủ đại học được xác định trên các phương diện chủ yếu nào?

GS.TS Lê Vinh Danh: Đó là tổ chức bộ máy, nhân sự, hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, tài chính và cơ sở vật chất.

Có thể nói, cả 4 phương diện tự chủ này hiện đều vướng các luật chuyên ngành. Về tổ chức bộ máy, con người thì có Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật lao động về tài chính, tài sản thì có Luật quản lý tài sản nhà nước, Luật đầu tư công, Luật đất đai… và hàng loạt các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Trong thực tế, các luật này và hệ thống văn bản dưới Luật chưa được điều chỉnh kịp theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-TW nên đã và đang không tạo được hành lang pháp lý đồng bộ cho tự chủ đại học phát triển. Không đồng bộ với Luật số 34.

Những qui định trong các Luật chưa sửa này đang gây ra nhiều khó khăn về tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và chi trả chế độ cho viên chức, giảng viên, người lao động cũng như đầu tư xây dựng, xác định nguồn lực tài chính, tài sản trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) công lập tự chủ.

Vì vậy, trong vài năm tới cần có sự quyết liệt sửa đổi các văn bản Luật có liên quan để có thể tạo điều kiện cho các CSGDĐH phát huy quyền tự chủ theo đúng chỉ đạo của Đảng.

Một vấn đề khác có liên quan đến cải cách thể chế là vai trò của các đại học quốc gia, đại học vùng.

Nếu các đại học quốc gia và đại học vùng hoạt động như thời gian vừa qua, nhất là về mặt giáo dục, chất lượng của họ chỉ bằng hoặc thậm chí thua các đại học đã tự chủ về mặt khoa học-công nghệ và quản trị họ cũng không hơn các đại học kia, thì sự tồn tại của các đại học này rất không có ý nghĩa vì đất nước không thể tiêu tốn vài ngàn tỷ trở lên mỗi năm cho một đại học quốc gia và nhiều ngàn tỷ khác cho các đại học vùng còn lại, để đổi lấy những dịch vụ công mà các đại học tự chủ có thể làm tốt như vậy trong khi không cần chi từ ngân sách nhà nước.

Lời giải cho việc này là phải buộc một số đại học vùng, quốc gia phải tự chủ hoặc họ phải lựa chọn con đường đào tạo những ngành nghề mà các đại học tự chủ và đại học tư không thể làm hoặc không muốn làm, đào tạo theo chương trình đặt hàng của nhà nước và thực hiện các nghiên cứu cơ bản, trọng điểm mà các đại học còn lại của đất nước không thể làm được.

Nếu không, các đại học lại dẫm chân trách nhiệm, vai trò và tiếp tục tồn tại sự cạnh tranh không lành mạnh trong ngành.

Câu chuyện cải cách thể chế và luật lệ mạnh mẽ hơn nữa để hành lang pháp lý cho hệ thống đại học Việt Nam nói chung, đại học công lập tự chủ nói riêng được đồng bộ, công bằng, tương thích chặt chẽ và đúng đắn với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết TW 6 các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ và Luật số 34 sẽ còn là câu chuyện dài trong những năm tới nếu hệ thống chính trị của chúng ta không quyết liệt thực hiện dứt điểm.

Xin trân trọng cám ơn GS!

Nhật Hồng (thực hiện)

MỚI NHẤT
Địa phương Trung Quốc tăng lương gấp ba để thu hút giáo viên
Địa phương Trung Quốc tăng lương gấp ba để thu hút giáo viên

(Dân trí) - Một nội dung tuyển dụng giáo viên ở miền Nam Trung Quốc cho hay giáo viên có thể nhận mức lương 280.000 nhân dân tệ (39.500 đô la Mỹ) mỗi năm - nhiều hơn ba lần so với mức trung bình của ngành giáo dục cả nước đã gây ra phản ứng lớn trên phương tiện truyền thông xã hội nước này.

Thứ năm, 26/09/2019 - 07:33

Vụ bữa ăn “nhìn muốn khóc”: Sẽ thanh tra trường dân lập quốc tế Việt Úc
Vụ bữa ăn “nhìn muốn khóc”: Sẽ thanh tra trường dân lập quốc tế Việt Úc

(Dân trí) - Sau sự việc suất ăn học sinh "nhìn muốn khóc" xảy ra tại Trường dân lập quốc tế Việt Úc, trong thời gian sớm nhất, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiến hành thanh tra trường này, trước hết là ở cơ sở Sala.

Thứ tư, 25/09/2019 - 09:23

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ kết hợp thi THPT quốc gia trên giấy và máy tính từ năm 2021
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ kết hợp thi THPT quốc gia trên giấy và máy tính từ năm 2021

(Dân trí) - Phương án thi THPT quốc gia từ năm 2021 – 2025 là kết hợp thi trên giấy và máy tính, nhưng sẽ thi trên máy tính nhiều hơn, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường ngân hàng câu hỏi đề thi, tăng cường hạ tầng cơ sở tốt nhất cho kỳ thi.

Thứ tư, 25/09/2019 - 05:13

Quảng Trị:  Khởi tố vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều giáo viên qua điện thoại
Quảng Trị: Khởi tố vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều giáo viên qua điện thoại

(Dân trí) - Ngày 25/9, thông tin từ Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số giáo viên trên địa bàn.

Thứ tư, 25/09/2019 - 04:53

Câu chuyện bà mẹ kiên trì cùng con “cai nghiện” game
Câu chuyện bà mẹ kiên trì cùng con “cai nghiện” game

(Dân trí) - Bức bối, bất lực và chán nản vì con học hành “tụt dốc”, chỉ mắt trước mắt sau là vào quán game, chị đồng nghiệp của tôi đã tìm hiểu tâm lý tuổi teen và lên kế hoạch tỉ mỉ cai nghiện game cho con từng bước một, kiên trì và khéo léo…

Thứ tư, 25/09/2019 - 02:06

Thi THPT quốc gia sau 2020:  Sẽ cấp giấy chứng nhận và thi trên máy tính
Thi THPT quốc gia sau 2020: Sẽ cấp giấy chứng nhận và thi trên máy tính

(Dân trí) - Đó là đề xuất phương án thi sau năm 2020 của Bộ GD&ĐT tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về thi tốt nghiệp THPT quốc gia sau năm 2020 tổ chức sáng ngày 25/9. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Thứ tư, 25/09/2019 - 09:47

Vụ thuyên chuyển giáo viên ở Yên Định: Huyện sai sẽ sửa!
Vụ thuyên chuyển giáo viên ở Yên Định: Huyện sai sẽ sửa!

(Dân trí) - Liên quan đến nhiều vấn đề bất thường trong thuyên chuyển giáo viên tại huyện Yên Định (Thanh Hóa) năm học 2019-2020, Chủ tịch UBND huyện này cho biết sẽ giải quyết cho các trường hợp có đơn trước tháng 11 đồng thời kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót.

Thứ tư, 25/09/2019 - 07:09

“Giúp con yêu tiếng Việt rồi mới đến việc giỏi tiếng Anh”
“Giúp con yêu tiếng Việt rồi mới đến việc giỏi tiếng Anh”

(Dân trí) - Là giáo viên, chuyên viên tiếng Anh có tiếng ở TPHCM, cực kỳ xem trọng tiếng Anh đối với tương lai của trẻ nhỏ, ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh chia sẻ, trách nhiệm và thành công lớn nhất của mình là giúp con.... yêu tiếng Việt.

Thứ tư, 25/09/2019 - 06:37

Thanh Hóa chỉ đạo nhiều vấn đề “nóng” của giáo dục đầu năm học mới
Thanh Hóa chỉ đạo nhiều vấn đề “nóng” của giáo dục đầu năm học mới

(Dân trí) - Nề nếp, kỷ luật, kỷ cương; thu, chi, dạy thêm, học thêm; liên kết đào tạo tại các cơ sở giáo dục; tình trạng giáo viên dôi dư... là những vấn đề mà tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành Giáo dục cũng như các địa phương, đơn vị liên quan cần thực hiện đầu năm học mới.

Thứ tư, 25/09/2019 - 06:35

Những tâm tư gan ruột của phụ huynh trường quốc tế có bữa ăn “nhìn muốn khóc”
Những tâm tư gan ruột của phụ huynh trường quốc tế có bữa ăn “nhìn muốn khóc”

(Dân trí) - "Trường rất đẹp, rất hoành tráng nhưng quý vị đang chạy theo điều gì vậy? Cắt bớt một tòa nhà không sao hết, cắt bớt một giá trị sống nó đau đớn, tổn hại vô cùng".

Thứ ba, 24/09/2019 - 04:48

Cựu sinh viên mất tích khi đi biển, hiệu trưởng ĐH gửi thư nhắn nhủ người trẻ
Cựu sinh viên mất tích khi đi biển, hiệu trưởng ĐH gửi thư nhắn nhủ người trẻ

(Dân trí) - “Tuổi trẻ là dấn thân, tuổi trẻ là khám phá. Nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, xin hãy nhớ cuộc sống chỉ có một và các bạn còn nhiều, nhiều lắm những việc phải làm. Ít nhất là làm cho cha mẹ, những người luôn sống vì các bạn, hạnh phúc và hãnh diện!”.

Thứ ba, 24/09/2019 - 01:22

“Không nên đánh giá sách của GS Hồ Ngọc Đại theo thông tư”
“Không nên đánh giá sách của GS Hồ Ngọc Đại theo thông tư”

(Dân trí) - Trong bản kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 23/9/2019, PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào, đại diện Trung tâm Công nghệ Giáo dục cho rằng, sách Tiếng Việt và Toán Công nghệ giáo dục đã được đánh giá thẩm định nhiều lần, được cuộc sống lựa chọn sử dụng. Do đó, không nên chỉ đánh giá bộ sách này theo thông tư và những chỉ báo mà Hội đồng thẩm định đang áp dụng.

Thứ ba, 24/09/2019 - 10:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa khen thưởng Á quân Olympia năm 2019
Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa khen thưởng Á quân Olympia năm 2019

(Dân trí) - Ngày 23/9, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã đến trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) để khen thưởng, động viên em Nguyễn Hải Đăng sau khi giành giải Nhì trong cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Thứ ba, 24/09/2019 - 08:14

Từ vụ Đông Đô, Bộ GD&ĐT chuyển cấp phôi bằng, chứng chỉ về Cục Quản lý chất lượng
Từ vụ Đông Đô, Bộ GD&ĐT chuyển cấp phôi bằng, chứng chỉ về Cục Quản lý chất lượng

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký quyết định chuyển đổi đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ.

Thứ ba, 24/09/2019 - 08:06

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trách giáo dục mầm non, trẻ em khó khăn
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trách giáo dục mầm non, trẻ em khó khăn

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo bộ. Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trách thêm lĩnh vực giáo dục mầm non, trẻ em khó khăn.

Thứ ba, 24/09/2019 - 07:15

“Không có nghề nào xấu phải không mẹ?”
“Không có nghề nào xấu phải không mẹ?”

(Dân trí) - “Không có nghề nào xấu phải không mẹ?”. Bao giờ tôi cũng đưa ra đáp án cho câu hỏi của con gái nhỏ là: “Tất nhiên!”. Bất kỳ công việc nào, ngành nghề gì đem lại lợi ích tích cực cho xã hội và đánh đổi bằng trí óc, sức lao động của con người đều là nghề nghiệp đáng trân quý.

Thứ ba, 24/09/2019 - 06:35

Giáo viên không chỉ cần yêu nghề, yêu trẻ mà phải... giáo dục hiệu quả
Giáo viên không chỉ cần yêu nghề, yêu trẻ mà phải... giáo dục hiệu quả

(Dân trí) - Lâu nay, chúng ta chỉ mới bàn đến tiêu chuẩn yêu nghề, yêu trẻ của giáo viên nhưng nếu chỉ yêu nghề, yêu trẻ thôi thì không đủ mà giáo dục phải hiệu quả.

Thứ ba, 24/09/2019 - 06:29

Hơn 100 học sinh vô gia cư tốt nghiệp trung học phổ thông ở New York
Hơn 100 học sinh vô gia cư tốt nghiệp trung học phổ thông ở New York

(Dân trí) - Người ta ước tính rằng hơn 15.000 trẻ em trong độ tuổi đến trường phải ngủ trong những nơi trú ngụ dành cho người vô gia cư ở thành phố New York hàng đêm.

Thứ ba, 24/09/2019 - 06:00

Sách công nghệ bị loại từ vòng 1: Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại gửi kiến nghị đến Thủ tướng
Sách công nghệ bị loại từ vòng 1: Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại gửi kiến nghị đến Thủ tướng

(Dân trí) - Trung tâm Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hội đồng thẩm định loại bộ sách giáo khoa công nghệ môn Toán và Tiếng Việt ngay từ vòng 1.

Thứ hai, 23/09/2019 - 08:42

Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới: Chỉ nên để tối đa 150 đại học
Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới: Chỉ nên để tối đa 150 đại học

(Dân trí) - “Tỷ lệ sinh đã giảm gần 1 nửa trong 20 năm qua và người trẻ ra nước ngoài lập nghiệp ngày càng nhiều. Việc sáp nhập các trường đại học là lời giải tốt nhất mà các nhà quản lý phải tính để có một hệ thống đại học mạnh trong vòng 10 năm tới. Chỉ nên để tối đa 150 đại học trên toàn quốc”.

Thứ hai, 23/09/2019 - 07:04

Trường ĐH Hoa Sen công bố 3 chương trình đào tạo chất lượng cao đầu tiên
Trường ĐH Hoa Sen công bố 3 chương trình đào tạo chất lượng cao đầu tiên

(Dân trí) - Trường ĐH Hoa Sen vừa chính thức triển khai chương trình đào tạo hệ chính quy chất lượng cao với ba chương trình đầu tiên gồm Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng và Quản trị khách sạn từ tháng 10/2019. Yêu cầu đầu vào là sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0

Thứ hai, 23/09/2019 - 04:01

Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Thay quản lý cơ sở
Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Thay quản lý cơ sở

(Dân trí) - Quản lý cơ sở của Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala (quận 2, TPHCM) đã được thay thế sau khi để xảy ra sự việc bữa ăn "nhìn muốn khóc" làm phụ huynh bức xúc.

Thứ hai, 23/09/2019 - 01:38

Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh
Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh

(Dân trí) - Phụ huynh Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala, quận 2, TPHCM - nơi vừa xảy ra sự việc bữa ăn "nhìn muốn khóc" - kiến nghị nhà trường phải thành lập Hội đồng phụ huynh theo đúng quy định.

Thứ hai, 23/09/2019 - 12:16

Tiến hành thanh tra nhiều vấn đề “nóng” của giáo dục
Tiến hành thanh tra nhiều vấn đề “nóng” của giáo dục

(Dân trí) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa ký Quyết định Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. Nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm trong thời gian qua như sách giáo khoa, dự án đầu tư cho giáo dục, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp… sẽ là những nội dung nằm trong diện thanh tra chuyên đề lần này.

Thứ hai, 23/09/2019 - 11:13