Thứ ba, 26/06/2018 - 15:26

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018

Dân trí

Chiều nay thí sinh có 60 phút để làm 50 câu trong bài thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ THPT quốc gia. Cũng giống như các bài thi trước, theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi ngoại ngữ độ khó sẽ tăng cao hơn so với năm 2017. Dưới đây là Mã đề thi môn tiếng Anh 409, 401, 402, 408, 407, 404, 406.

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 1

Mã đề thi tiếng Anh 406:

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 2

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 3

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 4

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 5

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 6

Mã đề thi tiếng Anh 404:

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 7

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 8

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 9

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 10

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 11

Mã đề thi tiếng Anh 407:

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 12

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 13

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 14

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 15

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 16

Mã đề thi tiếng Anh 408:

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 17

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 18

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 19

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 20

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 21

Mã Đề thi môn tiếng Anh 409:

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 22

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 23

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 24

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 25

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 26

Mã đề thi môn tiếng Anh 401:

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 27

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 28

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 29

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 30

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 31

Mã đề thi tiếng Anh 402:

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 32

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 33

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 34

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 35

Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2018 - 36

Tiếp tục cập nhật...!

**** Với kinh nghiệm ở các bài thi Toán, Văn và bài thi Khoa học tự nhiên độ khó tăng hơn so với năm 2017 nên với môn Ngoại ngữ này, nhiều giáo viên cho rằng cũng không ngoại lệ. Phân tích về đề thi minh họa THPT quốc gia môn ngoại ngữ Tổ Ngoại ngữ (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) cho rằng, đề thi gồm 50 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, kiểm tra kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng đọc hiểu, viết của học sinh.

Đề thi có mức độ phân loại cao, câu nhận biết thông hiểu chiếm khoảng 40%, các câu vân dụng và vận dụng cao nhằm phân hóa học sinh tốt đặc biệt là các câu vận dụng cao. Đề thi như vậy là phù hợp cho việc xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học.

Cô giáo Nguyễn Thanh Hiền cho hay, nếu Bộ GD&ĐT ra đề chính thức theo dạng như đề thi minh họa phổ kiến thức rất rộng, đề dài. Độ khó tăng hơn so với năm ngoái trước; có những câu phân loại thí sinh khá rõ rệt.

Dân trí sẽ cập nhật gợi ý giải đề thi ngoại ngữ ngay khi thi xong, mời bạn đọc và thí sinh tham khảo trong ít phút nữa!

PV