Thêm 5 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2021

(Dân trí) - 5 trường đại học gồm: Trường ĐH Thăng Long, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Thăng Long công bố điểm chuẩn năm 2021. Theo đó mức điểm dao động từ 19,05 - 26,15 điểm. Cao nhất thuộc về chuyên ngành Marketing với 26,15 điểm cho cả 4 khối A00, A01, D01, D03.

Đáng chú ý, tất cả các chuyên ngành của trường đều có tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, cụ thể:

Thêm 5 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2021 - 1
Thêm 5 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2021 - 2
Năm 2021, Trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ đại học chính quy với 3.260 chỉ tiêu ở 23 ngành.

Từ ngày 16/09/2021 đến 19h00 ngày 21/09/2021, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại website: https://nhaphoc.thanglong.edu.vn.

18 là điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT của 8 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Mức điểm trúng tuyển dao động từ 16,5 - 18 điểm tùy từng ngành.

Điểm chuẩn cao nhất là 18 điểm của ngành Thiết kế thời trang, tiếp đó là ngành Công nghệ may với 17,5 điểm, tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn là 16,5 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các ngành:

Thêm 5 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2021 - 3
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (bản chính) về trường trước 17h ngày 26.9 theo hình thức chuyển phát nhanh.

Sau thời gian này, thí sinh trúng tuyển không nộp giấy chứng nhận kết quả thi theo quy định xem như từ chối quyền nhập học.

Theo đó, thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 25.9 đến 30.9.2021.

15 - 23 là điểm chuẩn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hội đồng tuyển sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trong đó, điểm chuẩn đối với học sinh THPT khu vực 3 dao động trong khoảng 15 - 23 điểm, tùy từng ngành học.

Điểm chuẩn đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cao nhất trong các ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với 23 điểm.

Tiếp theo là Luật Kinh tế với 20 điểm; ngành Khoa học đất, Phân bón và dinh dưỡng cây trồng 20 điểm.

Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Công nghệ điểm chuẩn 19 điểm.

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Mức điểm trúng tuyển

HVN01 -

Chương trình quốc tế

Agri-business Management

(Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

Agri-business Management

(Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

17

Agricultural Economics

(Kinh tế nông nghiệp)

Agricultural Economics

(Kinh tế nông nghiệp)

Bio-technology

(Công nghệ sinh học)

Bio-technology

(Công nghệ sinh học)

Crop Science

(Khoa học cây trồng)

Crop Science

(Khoa học cây trồng)

Financial Economics

(Kinh tế tài chính)

Financial Economics

(Kinh tế tài chính)

HVN02 -

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

15

Khoa học cây trồng

- Khoa học cây trồng

- Chọn giống cây trồng

- Khoa học cây dược liệu

Nông nghiệp

- Nông học

- Khuyến nông

HVN03 -

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi

- Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi

- Khoa học vật nuôi

- Chăn nuôi thú y.

18

Chăn nuôi thú y

 Chăn nuôi thú y

HVN04 -

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

16

Kỹ thuật điện

- Hệ thống điện

- Điện công nghiệp

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

HVN05 -

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 Công nghệ kỹ thuật ô tô

16

Kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí nông nghiệp

- Cơ khí thực phẩm

- Cơ khí chế tạo máy

HVN06 -

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

- Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che

- Thiết kế và tạo dựng cảnh quan

- Marketing và thương mại

- Nông nghiệp đô thị

15

HVN07 -

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh học

- Công nghệ sinh học

- Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu

18

Công nghệ sinh dược

- Công nghệ sinh dược

HVN08 -

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Công nghệ thông tin

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ phần mềm

- Hệ thống thông tin

- An toàn thông tin

16.5

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

- Mạng máy tính

- Truyền thông

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

- Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

HVN09 -

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch

- Công nghệ sau thu hoạch

17.5

Công nghệ thực phẩm

- Công nghệ thực phẩm

- Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

HVN10 -

Kế toán

- Tài chính

Kế toán

- Kế toán kiểm toán

- Kế toán

16

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

HVN11 -

Khoa học đất - dinh dưỡng

cây trồng

Khoa học đất

 Khoa học đất

20

Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

 Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

HVN12 -

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế

- Kinh tế

- Kinh tế phát triển

16

Kinh tế đầu tư

- Kinh tế đầu tư

- Kế hoạch và đầu tư

Kinh tế tài chính

 Kinh tế tài chính

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý kinh tế

 Quản lý kinh tế

Kinh tế số

 Quản lý và kinh doanh số

HVN13 -

Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh tế nông nghiệp

- Kinh tế nông nghiệp

- Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường

17

Phát triển nông thôn

- Phát triển nông thôn

- Quản lý phát triển nông thôn

- Tổ chức sản xuất, dịch vụ PTNT và khuyến nông

- Công tác xã hội trong PTNT

HVN14 -

Luật

Luật

 Luật kinh tế

20

HVN15 -

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường

 Khoa học môi trường

17

HVN16 -

Công nghệ

hóa học và

môi trường

Công nghệ kỹ thuật hóa học

- Hóa học các hợp chất thiên nhiên

- Hóa môi trường

17

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

HVN17 -

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

 Ngôn ngữ Anh

15

HVN18 -

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao

 Nông nghiệp công nghệ cao

18

HVN19 -

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý đất đai

- Quản lý đất đai

- Công nghệ địa chính

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

 Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý bất động sản

 Quản lý bất động sản

HVN20 -

Quản trị

kinh doanh

và du lịch

Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị marketing

- Quản trị tài chính

16

Thương mại điện tử

 Thương mại điện tử

Quản lý và phát triển du lịch

 Quản lý và phát triển du lịch

HVN21 - Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

 Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

23

HVN22 -

Sư phạm

Công nghệ

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

- Sư phạm KTNN hướng giảng dạy

- Sư phạm KTNN và khuyến nông

19

Sư phạm Công nghệ

 Sư phạm Công nghệ

HVN23 -

Thú y

Thú y

 Thú y

15.5

HVN24 -

Thủy sản

Bệnh học Thủy sản

 Bệnh học Thủy sản

15

Nuôi trồng thủy sản

 Nuôi trồng thủy sản

HVN25 -

Xã hội học

Xã hội học

 Xã hội học

15

Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển khoảng 4.700 sinh viên bằng

24 điểm đỗ ngành Răng Hàm Mặt Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Điểm chuẩn của trường dao động từ 18 điểm - 26 điểm cho 27 chuyên ngành đào tạo.

26 là điểm chuẩn cao nhất của trường đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Thấp nhất là ngành Kiến trúc với 18 điểm.

Năm nay với các chuyên ngành Y khoa, điểm chuẩn từ 19 điểm - 24 điểm. Thí sinh đạt 24 điểm có thể đỗ Ngành Răng Hàm Mặt của trường.

Cụ thể điểm trúng tuyển:

Thêm 5 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2021 - 4
Với 2 hình thức xét tuyển, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển hơn 4000 chỉ tiêu. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2021: 2.000 chỉ tiêu, xét tuyển bằng học bạ lớp 12: 2.050 chỉ tiêu.

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn của hai cơ sở Nam Định và Hà Nội

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với 21,5 điểm, thấp nhất là 18 điểm với ngành Công nghệ Dệt may tại cơ sở Hà Nội

Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021 tuyển 4868 chỉ tiêu trong đó tại cơ sở Hà Nội tuyển 3.391 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường thấp nhất là 16 điểm.

Thêm 5 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2021 - 5
Thêm 5 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2021 - 6

Điểm trúng tuyển theo các tổ hợp môn cho từng ngành được xác định như nhau. Điểm trúng tuyển trên áp dụng với đối tượng là học sinh phổ thông khu vực 3;

Đang được quan tâm