Tăng cường đào tạo ngành Dược sĩ lâm sàng

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Đề án có nêu chú trọng đào tạo dược sĩ lâm sàng.

Theo đề án, nghiên cứu mô hình hệ thống tổ chức ngành Dược theo hướng quản lý tập trung, toàn diện dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Trong thời gian tới, Nhà nước cũng sẽ chú trọng đầu tư một số dự án như: Dự án xây dựng nâng cấp các trung tâm nghiên cứu sinh khả dụng và đánh giá tương đương sinh học của thuốc (BA/BE) đạt chuẩn; Đề án thành lập 2 trung tâm nghiên cứu quốc gia công nghệ sinh học và Biosimilar trong lĩnh vực dược; Dự án xây dựng trung tâm dược lý lâm sàng...

Một trong những giải pháp được đề ra tại chiến lược này là tăng cường đào tạo nguồn nhân lực dược đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Dược. Chú trọng đào tạo dược sĩ lâm sàng để mục tiêu đạt tỷ lệ 2,5 dược sĩ/1 vạn dân, trong đó dược sĩ lâm sàng chiếm 30%.

Đồng thời, thu hút, đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ dược công tác ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Hồng Hạnh