Khẩn trương hỗ trợ trường lớp, giáo viên mầm non bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(Dân trí) - Các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại của các cơ sở GDMN trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Ngày 26/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non (GDMN) tới Sở GDĐT các tỉnh/thành phố, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu và Ban phụ nữ Quân đội.

Trong công văn, Bộ GDĐT nhấn mạnh sự chủ động xây dựng kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDMN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, cần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hướng dẫn nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại của các cơ sở GDMN trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, đặc biệt là các cơ sở GDMN dân lập, tư thục. Tham mưu chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động của đơn vị, hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng, tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở GDMN giải thể.

Các địa phương, cơ sở GDMN cần đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ cho trẻ em và giáo viên theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở GDMN trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Các nội dung Chuyên đề ''Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ'' phải được đưa vào nhiệm vụ thường xuyên của cơ sở GDMN, trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ sở GDMN.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình; tăng cường đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn, không phát sinh hệ thống hồ sơ sổ sách so với quy định.

Đặc biệt, xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm. Phối hợp quản lý chặt chẽ các cơ sở GDMN ngoài công lập; kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Trong công tác rà soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp, cần chú trọng tiếp tục phát triển các cơ sở GDMN dân lập, tư thục để giảm áp lực cho các trường mầm non công lập. Không sáp nhập các trường mầm non vào các trường phổ thông; đảm bảo quyền lợi đến trường của trẻ em; đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất một trường mầm non công lập.

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi; phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo ở những nơi đủ điều kiện, tiến tới toàn quốc đạt chuẩn phổ cập GDMN vào năm 2030.

Không dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non

Hướng dẫn lưu ý, chú trọng quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong cơ sở GDMN; có giải pháp hỗ trợ, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em ở vùng khó khăn.

Đẩy mạnh giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì; đa dạng các hình thức tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và phòng chống dịch bệnh.

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, văn bản nêu rõ, trong thời gian chưa đến trường để tránh dịch và khi đến trường trở lại, các cơ sở GDMN phải chú trọng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà.

Tuyệt đối không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non. Thay vào đó, cần duy trì hoạt động kết nối bằng kênh liên lạc phù hợp, hình thành các nhóm qua mạng giữa giáo viên và các phụ huynh để chia sẻ, tư vấn việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em.

Đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp 1.

Khi trẻ em đến trường trở lại, cơ sở GDMN lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết, phù hợp với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp, giúp trẻ đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN; đảm bảo trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học.

Để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN sau sửa đổi, Bộ GDĐT lưu ý, cần ưu tiên thực hiện dịch vụ bán trú phù hợp với điều kiện của địa phương để bảo đảm chế độ sinh hoạt cho trẻ được quy định tại Chương trình GDMN và chế độ làm việc của giáo viên mầm non theo quy định. Giao quyền chủ động cho cơ sở GDMN, giáo viên lựa chọn, bổ sung những nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả.

Căn cứ hướng dẫn này, Bộ GDĐT đề nghị Sở GDĐT các tỉnh/thành phố, xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022 và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ GDĐT (qua Vụ GDMN) để phối hợp, giải quyết.

Tin liên quan