Thứ tư, 19/12/2018 - 22:04

Đố bạn nhận ra những tòa nhà nổi tiếng này

Dân trí

Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn về những tòa nhà nổi tiếng thế giới. Chỉ những người cực kỳ thông thạo về kiến trúc mới làm đúng ít nhất 6 câu trong bài trắc nghiệm này.

Xuân Vũ

Tổng hợp