ĐH Quốc gia Hà Nội mở ngành học mới: Cử nhân Quản trị thương hiệu

Nhật Hồng

(Dân trí) - Năm 2021, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐH Quốc gia Hà Nội(VNU - SIS) mở ngành học mới cử nhân ngành Quản trị thương hiệu.

ĐH Quốc gia Hà Nội mở ngành học mới: Cử nhân Quản trị thương hiệu - 1

ĐH Quốc gia Hà Nội mở ngành học mới: Cử nhân ngành Quản trị thương hiệu

Theo đó, từ kỳ tuyển sinh năm 2021, Khoa Các khoa học liên ngành sẽ tổ chức tuyển sinh và đào tạo bậc cử nhân ngành Quản trị thương hiệu theo quyết định số 3965/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo Đề án được phê duyệt, chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị thương hiệu là chương trình đào tạo thí điểm với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh cao trong ngành thương hiệu; có năng lực tư duy và khả năng tác nghiệp trong thực tiễn với tiếp cận liên ngành, kiến thức và kỹ năng thực tế về xây dựng và phát triển thương hiệu, có khả năng ứng biến linh hoạt trong môi trường đa văn hóa và khả năng hội nhập quốc tế.

Sinh viên theo học chương trình đào tạo này sẽ được tiếp cận các kiến thức liên ngành nền tảng về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, môi trường và các khoa học liên quan ứng dụng trong quản trị thương hiệu;

Các kiến thức về quản trị thương hiệu bao gồm: nguyên lý, công cụ và quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu; các kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, vận dụng vào quản trị thương hiệu nhằm đảm bảo tính hài hòa và thống nhất với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp/tổ chức.

Bên cạnh các kiến thức nền tảng, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng, năng lực, khả năng tư duy, sáng tạo và phát triển đáp ứng nhu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên ngành Quản trị thương hiệu có cơ hội làm việc với vị trí chuyên viên Quản trị thương hiệu cho các công ty, tổ chức tư nhân và nhà nước trong xây dựng, bảo vệ, nhượng quyền thương hiệu; làm việc tại các công ty dịch vụ marketing, truyền thông thương hiệu, sáng tạo, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; chuyên viên quản lý rủi ro nhãn hiệu và các vị trí liên quan marketing, tổ chức sự kiện…

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM