Vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam"

Vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam"
Ngày 17/12/2020, Học viện Quân y đã tiêm thử nghiệm mũi vắc xin COVID-19 Nano Covax đầu tiên cho 3 người tình nguyện, gồm 2 nam và 1 nữ. Đây là giai đoạn 1 của chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 của VIệt Nam.

Tin tức về Vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam"