Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên

Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên
Các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4 tới. Lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ cũng có thể gặp nhau vào tháng 5.

Tin tức về Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên