Hàng loạt hãng phải triệu hồi xe do lỗi túi khí của một nhà cung cấp