Bạn đọc viết

Nhìn quan tham nay, nhớ đến xưa

(Dân trí) - Nay, hậu thế tiến xa hơn nhiều … ông huyện xưa mà sống lại thấy hậu bối “ăn” nhà cửa đất đai thế, chắc phải chết khiếp

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Dân gian xưa có chuyện tiếu lâm rằng có ông quan huyện nổi tiếng thanh liêm. Một lần, dân làng nọ muốn nhờ ông bênh cho được kiện nhưng quà cáp kiểu gì ông cũng gạt đi hết. Cuối cùng, họ tính nước đi cửa sau. Bà huyện mách bảo, ông nhà tuổi tí, dân làng nên đúc một con chuột cống bằng bạc để bà nói khó cho và thế là thắng kiện.

Một hôm, thấy con chuột cống bằng bạc trong nhà, ông huyện thắc mắc. Nghe bà huyện kể lại sự tình, ông huyện mắng vợ là đồ ngốc, sao lúc ấy không bảo ông là tuổi sửu.

Chuyện dân gian, mỉa mai cái sự thanh liêm của quan huyện. Ngày xưa, cha ông nghèo khó, “Cảdân tộc đói nghèo trong rơm rạ” (thơ Chế Lan Viên), thế cho nên “ăn” một con chuột cống bằng bạc kể cũng là tham lắm rồi.

Nay, hậu thế tiến xa hơn nhiều. Ví như cựu quan Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền ấy, bấy lâu nay, báo chí tốn biết bao giấy mực luận về cái sự “thanh liêm” của ông. Quả thực về điểm này, ông huyện xưa mà sống lại thấy hậu bối “ăn” nhà cửa đất đai thế, chắc phải chết khiếp. Vì con chuột cống bằng bạc mà dân làng cống cho ông huyện, giỏi lắm cũng chỉ 3kg là cùng. Theo thời giá bây giờ, nó tương đương 120 triệu đồng. Giá như ông huyện có “ăn” con trâu bạc thì cũng chẳng bõ bèn gì so với mớ tài sản khủng của ông Truyền vừa bị phát lộ.

Nguyễn Duy Xuân

Đọc thêm