Thứ hai, 06/01/2020 - 04:49

Hai thông điệp - Một chữ “Đồng”

Năm 2019 qua đi với sự ổn định về chính trị, kinh tế- xã hội đạt được nhiều thành quả, kỷ lục đáng ghi nhận. Đó là tiền đề để Việt Nam bước sang năm 2020 với thế và lực mới.

Hai thông điệp - Một chữ “Đồng” - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LDO

Năm 2019 cũng là năm cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Năm tới, cuộc đấu tranh này tiếp tục nóng khẳng định quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng, quyết tâm làm trong sạch đội ngũ của Đảng.

Nhưng đâu đó, vẫn còn những sự e ngại. Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu lại quan điểm: Những ai nhụt chí, có tư tưởng bàn lùi, phòng thủ, che chắn cho tiêu cực thì “đứng sang một bên cho người khác làm”.

Công cuộc làm trong sạch Đảng đòi hỏi kiên quyết, kiên trì thậm chí chấp nhận mất mát, hy sinh, loại bỏ một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất. Song, nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: “Cũng không có nghĩa đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực có tính cực đoan, không tính đến nhân tình thế thái, không tạo ra động lực phát triển”. 

Nghĩa là phải có sự đồng lòng, đồng sức trong Đảng thì mới nhận được sự đồng thuận, đồng tình của người dân.

Đó cũng là tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra hơn 70 năm trước, cho đến nay còn nguyên giá trị: “Khuyên ai nên nhớ chữ Đồng; Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”. Muốn làm nên sự nghiệp lớn phải “đồng tình”, “đồng sức,” “đồng lòng” và có sự liên kết trong một “đồng minh”. Tư tưởng ấy không chỉ là chiến lược, là sách lược mà còn là một triết lý tư duy, vừa hội tụ giá trị truyền thống vừa mang tính hiện đại.

Trong Thông điệp đầu năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đến chữ “Đồng” trong một nội hàm rộng khi dùng câu thơ của Bác Hồ: “Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng” khi nói về hai vai trò của Việt Nam là đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Uỷ viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đó chính là “đồng minh”, vị thế Việt Nam ngày càng lớn mạnh và để hội nhập sâu rộng với thế giới, đối đầu với những thách thức mang tính toàn cầu, Việt Nam cần phải huy động được sự ủng hộ của bạn bè năm châu, các đối tác nước ngoài trong một lợi ích chung. Một cánh én không làm nên mùa xuân, một cá nhân đơn lẻ dù nỗ lực đến đâu cũng không thể làm nên nghiệp lớn. Chỉ khi có sự đồng lòng, đồng thuận hướng về một mục tiêu chung thì mới tạo ra được sức mạnh to lớn cũng như tạo ra được sự hỗ trợ, tương trợ từ các nguồn lực bên ngoài một cách hợp lý để phát triển.

Ngay từ đầu năm 2020 với những nhiệm vụ mới, những thách thức mới và những quyết tâm mới, Đảng và Nhân dân đang hướng về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930-3.2.2020) với một khí thế đầy tin tưởng và lạc quan.

Theo Hoàng Lâm

Báo Lao động