Thứ bảy, 23/01/2016 - 16:56

Biểu quyết “chốt” số lượng 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

Dân trí

Kết thúc buổi làm việc chiều nay 23/1, Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng 200 Ủy viên Trung ương khoá XII; trong đó có 20 Ủy viên dự khuyết.

Tổng số Ủy viên Trung ương khóa XII không thay đổi so với khoá XI nhưng có điều chỉnh theo hướng tăng 5 ủy viên Trung ương chính thức và giảm 5 ủy viên Trung ương dự khuyết.

100% đại biểu biểu quyết số lượng 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, thể hiện sự nhất trí cao đối với sự chuẩn bị của Trung ương.

Số lượng ứng cử viên được Ban chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị trình Đại hội là 221 người.

Biểu quyết “chốt” số lượng 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII - 1

 

Trong ngày làm việc hôm nay, các đoàn đã thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Các Trưởng đoàn phổ biến báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban chấp hành Trung ương khoá XI chuẩn bị. Buổi chiều, các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII sau đó Trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bổ sung.

Đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII (nếu có) vào sáng 25/1, Đoàn chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trong buổi chiều cùng ngày.

Theo kế hoạch, 9h30 ngày 26/1, Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách những người trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 27/1, Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại trụ sở Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII trước khi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội vào sáng 28/1.

Thông tin về nhân sự chủ chốt sẽ được thông báo trong buổi họp báo ngay sau khi Đại hội bế mạc.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: “Qua thảo luận nhân sự của các kỳ hội nghị gần đây, đặc biệt là từ Hội nghị 11, 12, 13, 14 đặt ra một yêu cầu mà tôi cho rằng điều này không chỉ trong Đảng đâu mà ngoài xã hội người dân cũng mong muốn. Những người được lựa chọn vào Ban chấp hành Trung ương phải thực sự là những người có đức, có tài, phải gương mẫu, tận tụy nhưng có quyết tâm đổi mới và có tư duy đổi mới và năng lực đổi mới.

Sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới cũng phải được nâng tầm lên bằng những đường lối của Đảng. Nghị quyết của Đảng nhưng sau đó phải thể chế hóa thành các chính sách pháp luật của nhà nước. Làm sao để tạo các nguồn lực, điều kiện đưa Nghị quyết 12 của Đảng đi vào cuộc sống. Phải trăn trở đổi mới không chỉ ở tầm quốc gia mà còn phải ở từng ngành, từng đơn vị, cơ quan doanh nghiệp. Mỗi người trăn trở đổi mới và có những quyết tâm, tư duy đổi mới và có hướng đổi mới thì chắc chắn đất nước sẽ phát triển”.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Kỷ, những người mà trong danh sách được đưa ra đại hội bầu cũng đã được chuẩn bị qua các vòng làm nhân sự khá kỹ lưỡng. “Có thể nói đó là những phương án gần như là tốt nhất tại từng cơ quan, từng ngành, từng địa phương. Với những trường hợp này, người dân còn mong muốn họ mang theo bên mình quyết tâm đổi mới, tư duy đổi mới, có đức có tài. Có đức trước hết là phải trong sạch, không dính vào nhóm lợi ích, không có biểu hiện giàu lên nhanh chóng, xa rời nhân dân. Đặc biệt là không có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện tham nhũng, tư lợi”.

Anh Thế - Phúc Hưng