Infographic: 19 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 thành viên Ban Bí thư khóa XII

(Dân trí) - Trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị có 12 Ủy viên được bầu mới, 7 Ủy viên tái đắc cử. Người trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970). Bộ Chính trị có 3 Ủy viên nữ…

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII vừa được công bố sáng nay (28/1/2016) tại phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XII.

 

Infographic: 19 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 thành viên Ban Bí thư khóa XII - 1

 

DANTRI.COM.VN