Thứ năm, 28/01/2016 - 10:08

Infographic: 19 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 thành viên Ban Bí thư khóa XII