Siết tín dụng bất động sản: Tiếp tục giữ trần 40% đến hết năm 2020?

(Dân trí) - Về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, theo dự thảo, chỉ giữ trần 40% đến hết ngày 30/6/2020. Tuy nhiên, Hiệp hội bất động sản TPHCM vừa tiếp tục có văn bản kiến nghị nên kéo dài thêm 6 tháng để doanh nghiệp có thời gian... xoay sở.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa tiếp tục có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Dự thảo "Thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài".

Siết tín dụng bất động sản: Tiếp tục giữ trần 40% đến hết năm 2020? - 1
Siết tín dụng bất động sản: tiếp tục giữ trần 40% đến hết năm 2020?

Về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, Khoản 5 Điều 16 Dự thảo, quy định: "5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây: Phương án 1: a) Từ ngày   tháng   năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020: 40%; b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021: 35%; c) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021: 30%. Phương án 2: a) Từ ngày tháng năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020: 40%; b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021: 37%; c) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022: 34%; d) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022: 30%".

Tuy nhiên, HoREA đề xuất tiếp tục giữ trần 40% từ nay đến hết năm 2020, tức thêm 6 tháng so với dự thảo.

Cơ sở để HoREA kéo dài mức 40% là do nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa chuyển đổi thành công ty cổ phần đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán; số lượng các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) còn quá ít; vốn FDI vào thị trường bất động sản hiện chiếm khoảng 21% tổng nguồn vốn FDI, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của các doanh nghiệp bất động sản.

HoREA cho rằng, "Phương án 2" phù hợp với tình hình thực tiễn hơn là "Phương án 1". Hiệp hội kiến nghị lựa chọn "Phương án 2" có điều chỉnh, sửa đổi là theo lộ trình 40% đến hết năm 2020. Sau đó, kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/62021: 37%; Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022: 34%; Từ ngày 1/7/2022: 30%.

Đối với các khoản vay tiêu dùng có hệ số rủi ro 100%, HoREA nhất trí áp dụng hệ số rủi ro 100%, đối với các khoản vay tiêu dùng, trong đó có vay mua nhà, xây nhà ở mức độ từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HoREA đề nghị ghi rõ nội dung này vào Mục A4 (26b mới) Phụ lục 2, để dễ hiểu và dễ thực hiện, như sau: "Khoản phải đòi đối với cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống mà dư nợ của một khách hàng có giá trị dư nợ gốc từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, chịu hệ số rủi ro 100%".

Công Quang

Tin liên quan
Đọc thêm