Đề xuất nới điều kiện phát hành trái phiếu, gỡ khó cho doanh nghiệp địa ốc

(Dân trí) - Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa đề nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 đợt trong 1 năm.

Đề xuất nới điều kiện phát hành trái phiếu, gỡ khó cho doanh nghiệp địa ốc - 1

HoREA cho rằng chưa cần thiết giới hạn dư nợ trái phiếu không quá 3 lần vốn chủ sở hữu và nên để doanh nghiệp tự quyết thời gian phát hành.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA), không cần thiết quy định khoảng cách thời gian tối thiểu 6 tháng giữa 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm.

Đây là một trong những quan điểm của HoREA đưa ra trong văn bản góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Theo HoREA, hiện thị trường này gặp nhiều vướng mắc, khó khăn như thị trường vốn chưa phát triển đầy đủ, chưa có các nguồn vốn trung hạn, dài hạn cho bất động sản.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào lĩnh vực bất động sản khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở có nhiều vướng mắc và thị trường sụt giảm nguồn cung...

Do vậy, khi xem xét sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP, HoREA đề nghị không nên có quan điểm siết lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tại thời điểm này, mà chỉ nên tập trung xây dựng các quy định pháp luật, nhằm tăng cường tính minh bạch của phương án phát hành trái phiếu.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 đợt/năm vì các doanh nghiệp lớn thường có nhiều dự án đầu tư có nhu cầu huy động vốn trái phiếu, đồng thời không cần thiết quy định khoảng cách thời gian giữa 2 đợt phát hành trái phiếu.

HoREA cũng đã nêu một số tồn tại, bất cập đáng quan ngại vừa qua trên thị trường này.

Cụ thể, dẫn thống kê của Bộ Tài chính, HoREA cho biết trong 11 tháng đầu năm 2019, có 28/177 doanh nghiệp, chiếm 15,8% có giá trị trái phiếu phát hành vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, đáng lưu ý là có đến 11 doanh nghiệp vượt 50 lần (chiếm tỷ lệ 6,2%); có 06 doanh nghiệp vượt 100 lần (chiếm tỷ lệ 3,38%) vốn chủ sở hữu.

Một số doanh nghiệp bất động sản có lãi suất trái phiếu lên đến 12 - 14%/năm, cao hơn mức lãi suất trái phiếu bình quân, cá biệt có doanh nghiệp có lãi suất trái phiếu ở mức tối đa là 20%/năm.

Theo HoREA, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thật đảm bảo tính minh bạch. Chưa có đầy đủ cơ chế kiểm soát hiệu quả việc phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

“Vấn đề cần quan tâm là có một số doanh nghiệp chưa đảm bảo yếu tố minh bạch, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin, không làm rõ mục đích sử dụng vốn trái phiếu và phương án trả nợ gốc, trả lãi, nên có tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu, nhất là nhà đầu tư cá nhân”, HoREA nêu.

Nguyễn Mạnh