Thứ ba, 10/11/2020 - 06:31

Chính phủ ra chính sách mới tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xây dựng

Dân trí

Thời gian qua, hoạt động xây dựng, thực hiện dự án gặp nhiều vướng mắc khiến doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều dự án phải “đứng hình”, “tiến không được, lùi không xong”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 164/NQ tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013 ngày 14/1/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Cụ thể, trong thời gian qua, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng đang gặp khó khăn và vướng mắc về trình tự, thủ tục của dự án giữa Luật Đầu tư năm 2014 với Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định 11/2013. Đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường xây dựng trầm lắng.

Do đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì đầu tư kinh doanh, góp phần ổn định thị trường và theo nguyên tắc áp dụng pháp luật tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Chính phủ quyết định việc áp dụng thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị kể từ ngày 1/7/2015 (khi Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực) cho đến ngày Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 có hiệu lực.

Chính phủ ra chính sách mới tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xây dựng - 1

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường xây dựng trầm lắng (Ảnh: minh họa)

Cụ thể như sau, đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014: các dự án này không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP. 

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 đồng thời được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP: Các dự án thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 và quyết định chấp thuận đầu tư của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. 

Đối với các dự án chưa hoặc đang thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 thì thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 và không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan và đảm bảo việc kết nối đồng bộ của các dự án trong mỗi khu vực đô thị.

Quế Sơn

Đáng quan tâm
Mới nhất