Bài 6:

Vụ một thửa đất cấp 2 sổ đỏ: "UBND thành phố Thanh Hóa làm trái chỉ đạo, vi phạm Luật khiếu nại"

(Dân trí) - Để dân khiếu nại hơn một năm, UBND thành phố Thanh Hóa xử lý kiểu “đánh trống bỏ rùi” rồi “ngâm” hồ sơ. Đến hạn chót theo yêu cầu lại xin gia hạn, để công dân “sống dở chết dở”. UBND thành phố Thanh Hóa đã làm trái chỉ đạo của UBND tỉnh, vi phạm nghiêm trọng Luật khiếu nại.

Liên quan đến vụ việc một thửa đất cấp hai sổ đỏ tại số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), đến nay vụ việc vẫn đang được Thanh tra thành phố Thanh Hóa điều tra làm rõ những sai phạm có liên quan, trong đó quan trọng nhất vẫn là việc cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và phòng Tài nguyên - Môi trường của thành phố Thanh Hóa cấp sổ đỏ BĐ 473790 cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc ngày 17/3/2011 sai quy định.

Trao đổi quan điểm về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, việc UBND thành phố Thanh Hóa “ngâm” giải quyết khiếu nại, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân là “làm trái chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa” và vi phạm Luật khiếu nại. Luật sư Kiệm viện dẫn:

Luật khiếu nại quy định: Điều 4 - Nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.


Số nhà 38 Tống Duy Tân được UBND thành phố Thanh Hóa cấp 2 sổ đỏ khác nhau dẫn đến việc tranh chấp diễn ra nhiều năm nay.

Số nhà 38 Tống Duy Tân được UBND thành phố Thanh Hóa cấp 2 sổ đỏ khác nhau dẫn đến việc tranh chấp diễn ra nhiều năm nay.

Điều 5 - Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại: 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của mình; nếu trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh khiếu nại. Nhà nước khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó.

Điều 6 - khoản 2 Các hành vi bị nghiêm cấm: Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật.

Điều 27 - Thụ lý giải quyết khiếu nại cũng nêu rõ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Điều 28 - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Sổ đỏ AG 725761 được cấp hợp pháp, tuy nhiên UBND thành phố Thanh Hóa lại ra quyết định hủy để công nhận sổ đỏ cấp sai quy trình, hồ sơ giả mạo
Sổ đỏ AG 725761 được cấp hợp pháp, tuy nhiên UBND thành phố Thanh Hóa lại ra quyết định hủy để công nhận sổ đỏ cấp sai quy trình, hồ sơ giả mạo

Với quy định trên cho thấy việc UBND thành phố Thanh Hóa để vụ việc kéo dài hơn một năm (16 tháng) là vi phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại.

Cũng theo Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, nếu UBND thành phố Thanh Hóa trong quá trình thanh tra, xác minh mà có đủ chứng cứ, tài liệu khẳng định các cán bộ, cơ quan chuyên môn của thành phố giả mạo hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ sẽ phải khắc phục sai phạm, bồi thường thiệt hại cho bà Kỳ theo quy định của pháp luật.

Luật sư Kiệm cho biết thêm, do vi phạm của UBND thành phố Thanh Hóa trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kéo dài thời hạn giải quyết khiếu nại, không kịp thời khắc phục, ngăn chặn các hành vi phạm đã tạo điều kiện cho bà Nguyễn Thị Cúc thực hiện việc chuyển nhượng diện tích đất trên cho người khác làm cho việc giải quyết , khắc phục gặp nhiều phức tạp và khó khăn.

Tại Điều 87 Nghị Định 43/CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 cũng đã quy định rõ: Để giải quyết dứt điểm hành vi vi phạm trên thì UBND thành phố Thanh Hóa cần phải gửi yêu cầu đến Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Cúc và ông Lê Xuân Trường, vì hợp đồng này là giao dịch giả tạo nhằm thực hiện một mục đích khác chứ không phải là hợp đồng dựa trên sự tự nguyện. Đồng thời thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Đối với các hành vi vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Điều 206, 207 Luật đất đai năm 2013 cũng đã quy định rõ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này đến bạn đọc

Thái Bá