Thứ ba, 03/10/2017 - 07:33

Bài 45:

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từng chỉ đạo thế nào?

Dân trí

Liên quan vụ việc cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO), hiện nay Thanh tra Chính phủ đang trong quá trình hoàn thiện nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là nội dung giải quyết những phản ánh, kiến nghị của các nhà đầu tư hợp pháp tại HACINCO theo nội dung chỉ đạo tại Công văn hỏa tốc số 3229/VPCP-V.I ngày 4/4/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Quá trình theo dõi diễn biến của vụ việc, PV Dân trí nhận thấy các phản ánh, kiến nghị của các nhà đầu tư hợp pháp tại HACINCO chủ yếu xoay quanh nội dung kiến nghị chấp thuận việc chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần tại HACINCO theo Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Chi - một trong số các nhà đầu tư hợp pháp tại HACINCO bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi khẳng định lại rằng việc chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần tại HACINCO là không đúng quy định pháp luật, xâm phạm quyền lợi của các nhà đầu tư hợp pháp nên không thể cổ phần hóa HACINCO theo hướng chấp thuận việc chuyển nợ thành vốn góp như nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009”.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cũng đã từng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tiến hành cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cũng đã từng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tiến hành cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định pháp luật.

Vậy việc cổ phần hóa HACINCO theo nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ đã từng được các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo như thế nào? Có thể cổ phần hóa HACINCO theo nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của các nhà đầu tư hợp pháp?

Có thể nói, việc cổ phần hóa HACINCO theo nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ sẽ gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhà đầu tư hợp pháp và dư luận xã hội bởi nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP chứa đựng những nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cũng đã từng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tiến hành cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định pháp luật.

Ngược dòng thời gian trở về trước, khi quá trình cổ phần hóa HACINCO rơi vào bế tắc do có nhiều sai phạm của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa được chỉ ra, ngày 01/09/2009, sau khi tiến hành thanh tra vụ việc, Thanh tra chính phủ đã chính thức ban hành Kết luận số 2125/KL-TTCP về việc thanh tra việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành Công ty cổ phần tại thành phố Hà Nội, trong đó kiến nghị đối với việc thực hiện cổ phần hóa HACINCO như sau:

“ - Chỉ đạo Ban đổi mới và PTDN và các Sở ngành xem xét những kiến nghị, vướng mắc tại các doanh nghiệp, kiến nghị biện pháp xử lý để UBND thành phố xem xét quyết định theo thẩm quyền; xem xét giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong việc cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, theo hướng:

+ Chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của công ty.

+ Giữ nguyên vốn điều lệ theo Quyết định số 7867/QĐ-UB là 47.168.600.000 đồng; chuyển 397.100.000 đồng từ cơ cấu vốn cổ đông mua ưu đãi sang vốn cổ đông mua đấu giá (số lượng cổ phần ưu đãi đã bán cho cán bộ công nhân viên khi cổ phần hóa khách sạn HACINCO năm 1998); công nhận kết quả Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 02/12/2005 của công ty”.

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngày 22/9/2009, tại Công văn số 6561/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chỉ đạo:

“- Đồng ý các nội dung kiến nghị nêu trong Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần tại Hà Nội. Giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, xử lý các tồn tại và vướng mắc trong việc cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…”

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từng chỉ đạo thế nào? - 2
Vụ cổ phần hóa HACINCO: Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từng chỉ đạo thế nào? - 3

UBND TP Hà Nội khẳng định rõ: Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của HACINCO (theo Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009) là không phù hợp với quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội khẳng định rõ: Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của HACINCO (theo Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009) là không phù hợp với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, nhận thấy rằng nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ chứa đựng nhiều điểm bất hợp lý, không phù hợp với các quy định pháp luật và đi ngược lại quan điểm không chấp nhận những sai phạm của HACINCO trong quá trình chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần của các sở, ban, ngành chức năng”. Do đó, UBND TP Hà Nội căn cứ vào ý kiến của các Sở, ban ngành: không đồng ý với những kiến nghị nêu trên của Thanh tra Chính phủ và không lựa chọn phương án này để cổ phần hóa HACINCO từ năm 2009.

Tại Công văn số 830/UBND-KT ngày 29/01/2011 về việc giải quyết tồn tại trong quá trình cổ phần hóa HACINCO gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội khẳng định rõ: Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của HACINCO (theo Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009) là không phù hợp với quy định pháp luật, cụ thể:

“- Trong tổng số 1.706.500 cổ phần trúng giá đề nghị chuyển nợ thành vốn góp có 1.513.723 cổ phần chuyển nợ thành vốn góp không đúng quy định, gồm:

+ 646.000 cổ phần chuyển nợ thành vốn góp không đúng quy định do các khoản nợ cho Công ty vay phát sinh sau thời điểm 31/12/2004.

+ 867.723 cổ phần chuyển nợ thành vốn góp không đúng quy định do không có hợp đồng cho công ty vay nợ và nộp tiền không đúng quy định (theo quy chế đấu giá thì các nhà đầu tư không có số dư nợ cho vay tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 thì phải nộp tiền mua cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá). Tại thời điểm bán cổ phần các nhà đầu tư này đã nộp tiền vào Công ty đồng thời làm giấy chuyển nợ thành vốn góp.

Như vậy, chỉ có 192,777 cổ phần có nợ chuyển thành vốn góp đúng quy định và phù hợp với nội dung công văn số 127/TCDN- TH ngày 29/5/2007 của Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính.

Vì vậy, kiến nghị chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội là không phù hợp với quy đinh hiện hành…”


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xủ lý dứt điểm vụ cổ phần hóa Hacinco.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xủ lý dứt điểm vụ cổ phần hóa Hacinco.

Trên cơ sở ý kiến của UBND TP Hà Nội khẳng định rõ kiến nghị chấp thuận việc chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần tại HACINCO như đề xuất tại Kết luận số 2125/KL-TTCP là không đúng quy định pháp luật, ngày 22/3/2011, tại Công văn số 1704/VPCP-KNTN về việc giải quyết tồn tại trong quá trình cổ phần hóa HACINCO, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã có chỉ đạo:

“…Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 830/UBND-KT ngày 29/01/2011, ý kiến của Bộ tài chính tại văn bản số 3276/BTC-TCDN ngày 14/3/2011 về giải quyết tồn tại trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội….

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý khẩn trương các tồn tại, vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ”.

Như vậy, có thể thấy do Thanh tra Chính phủ chưa tiến hành xem xét một cách khách quan, toàn diện vụ việc nên đã có những đề xuất chưa phù hợp liên quan đến việc cổ phần hóa HACINCO. Từ đó, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chỉ đạo cổ phần hóa HACINCO theo đề xuất của Thanh tra Chính phủ.


Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm.

Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm.

Thế nhưng, khi UBND TP Hà Nội chỉ rõ những điểm bất hợp lý, không phù hợp với quy định pháp luật của Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ thì Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1704/VPCP-KNTN ngày 22/3/2011 về việc giải quyết tồn tại trong quá trình cổ phần hóa HACINCO thay thế cho nội dung Công văn số 6561/VPCP-KNTN ngày 22/9/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần tại Hà Nội. Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chính thức chỉ đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định pháp luật. Do vậy, không thể chấp nhận sai phạm của HACINCO trong việc chuyển nợ thành vốn góp cổ phần khi cổ phần hóa doanh nghiệp theo nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ.

Những nội dung trái pháp luật của Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến cổ phần hóa HACINCO, đặc biệt là nội dung kiến nghị chấp thuận việc chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần tại HACINCO đã được các cơ quan, ban ngành chỉ ra sai phạm và UBND Hà Nội (cơ quan quyết định cổ phần hóa HACINCO) đã phân tích, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo của UBND TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chính thức chỉ đạo UBND TP Hà Nội xử lý các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định pháp luật.

Vậy tới đây, tại Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra cổ phần hóa tại Hà Nội (trong đó có cổ phần hóa HACINCO), Thanh tra Chính phủ sẽ đề xuất cổ phần hóa HACINCO như thế nào?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế