Hồi âm:

Vụ “cấm chợ” Bát Tràng: Hai bên đã đồng thuận

(Dân trí) - Báo Dân trí nhận được công văn số 68/CV-BT ngày 6/11/2012 của Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng hồi âm về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại chợ gốm sứ Bát Tràng mà Dân trí đã đưa tin ngày 5/11.

 

Công văn trên cho biết: Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Hà nội (Hapro), với ngành nghề chính là kinh doanh các mặt hàng gốm, sứ, đặc biệt là các mặt hàng gốm sứ cổ truyền của Làng gốm cổ Bát Tràng.

Ngày 05/11/2012, Báo Dân trí đăng bài viết liên quan đến chợ gốm sứ Bát Tràng của Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng, về việc này Công ty xin có ý kiến như sau:

Chợ gốm sứ Bát Tràng được Công ty CP Sứ Bát Tràng đầu tư xây dựng các ki ốt để kinh doanh năm 2004, vị trí chợ nằm trong khuôn viên khu đất trụ sở Công ty. Sau khi hoàn thành chợ, Công ty Cổ phần Sứ Bát Tràng đã ký hợp đồng cho các hộ kinh doanh thuê lại 87 kiốt để giới thiệu và kinh doanh gốm, sứ với thời hạn là 05 năm. Các hợp đồng trên đều đã hết hiệu lực từ năm 2009 và ngày 15/10/2010 Công ty đã thanh lý hợp đồng với các hộ kinh doanh.

Sau thời gian trên, để triển khai ký kết hợp đồng kinh doanh mới, Công ty đã nhiều lần thông báo mời bà con tiểu thương đang kinh doanh ki ốt lên ký hợp đồng để đảm bảo hoạt động của chợ được diễn ra bình thường, nhưng bà con không hợp tác và vẫn chưa thực hiện việc ký hợp đồng mới.

Trước tình hình đó, ngày 05/6/2012 Chủ tịch UBND Huyện Gia Lâm đã tổ chức cuộc họp tại UBND Xã Bát Tràng với các thành phần tham dự: Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công ty CP Sứ Bát Tràng, UBND Xã Bát Tràng, HTX Chợ Gốm Bát Tràng và các phòng ban liên quan của huyện. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Huy Việt – Chủ tịch UBND huyện đã trao đổi và khẳng định:

Khu đất xây dựng chợ gốm sứ Bát Tràng thuộc quyền quản lý của Công ty CP gốm sứ Bát Tràng theo Hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính – Nhà đất Hà Nội (nay là Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội). Các kiốt và công trình hạ tầng của chợ gốm sứ Bát Tràng do Công ty CP Sứ Bát Tràng đầu tư xây dựng trong khuôn viên khu đất do Công ty quản lý, khai thác và sử dụng.

Giao UBND xã Bát Tràng chủ trì họp lấy ý kiến hộ kinh doanh trong chợ gốm sứ Bát Tràng về phương án lựa chọn tiếp tục ký hợp đồng trực tiếp Công ty CP Sứ Bát Tràng hoặc uỷ quyền cử đại diện hợp pháp cho các hộ kinh doanh để ký hợp đồng ki ốt với Công ty CP Sứ Bát Tràng; thời gian thực hiện trong tháng 6/2012.

Giao phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch của huyện và Công ty CP Sứ Bát Tràng căn cứ các quy định hiện hành xác định đơn giá cho thuê các ki ốt tại chợ Gốm sứ Bát Tràng để làm cơ sở cho việc thương thảo tiếp tục ký kết hợp đồng thuê Ki ốt tại chợ gốm sứ Bát Tràng.

Công ty CP Sứ Bát Tràng có trách nhiệm thành lập Ban quản lý chọ gốm sứ Bát Tràng để quản lý và duy trì các hoạt động kinh doanh của chợ gốm sứ Bát Tràng đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ và đáp ứng các tiêu chí văn minh thương mại. Ban quản lý chợ gốm sứ Bát tràng có trách nhiệm xây dựng dự thảo qui chế quản lý chợ, lấy ý kiến của UBND xã Bát Tràng, phòng Kinh tế huyện và đại diện các hộ kinh doanh trước khi ban hành làm cơ sở để quản lý và duy trì các hoạt động của chợ gốm sứ Bát Tràng.

Thực hiện Kết luận của UBND Huyện Gia Lâm, Công ty CP Sứ Bát Tràng đã xây dựng phương án giá cho thuê theo hướng dẫn của Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Lâm. Ngày 21/8/2012, Công ty CP Sứ Bát Tràng đã có Thông báo mời các hộ đang kinh doanh tại Chợ gốm Bát Tràng đến công ty để ký lại hợp đồng thuê ki ốt, trong Thông báo có nêu rõ: Thời gian thực hiện ký hợp đồng từ ngày 22/8/2012 đến hết ngày 26/8/2012 tại phòng Tổ chức – Hành chính Công ty. Sau thời gian trên, nếu các hộ không ký hợp đồng thuê, Công ty sẽ kí kết hợp đồng thuê ki ốt với đối tác mới. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/8/2012, các hộ kinh doanh vẫn không tới để ký kết lại hợp đồng thuê Ki ốt và tiếp tục có đơn thư khiếu nại, gây ảnh hưởng đến việc Công ty triển khai các kết luận của UBND Huyện Gia Lâm.

Để duy trì hoạt động kinh doanh tại chợ gốm sứ Bát Tràng, ngày 26/10/2012, Công ty CP Sứ Bát Tràng đã chấp thuận cho Công ty Đồng Tiến Thành thuê lại 05 ki ốt tại chợ.

Ngày 5/11/2012,  một nhóm người là đại diện cho một số hộ kinh doanh trong chợ gốm sứ Bát Tràng đã kéo đến tụ tập và vây kín trụ sở Công ty CP Sứ Bát Tràng và cổng chợ gốm để phản đối việc Công ty Cổ phần Sứ Bát Tràng đã cho đối tác bên ngoài thuê lại 05 ki-ốt tại chợ, việc này đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình hình kinh doanh chợ.

Trước tình hình diễn ra tại chợ gốm Bát Tràng, trong chiều ngày 5/11/2012 UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức cuộc họp gồm Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công ty CP Sứ Bát Tràng, UBND Xã Bát Tràng, HTX Chợ Gốm Bát Tràng và một số tổ chức liên quan; đồng chí Dương Dũng - Phó Chủ tịch Huyện Gia Lâm đã kết luận:

UBND xã Bát Tràng, Công ty CP sứ Bát Tràng và các đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm túc kết luận của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm tai cuộc họp ngày 05/6/2012.

Trong thời gian chờ các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, yêu cầu các Công ty CP sứ Bát Tràng, HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát Tràng và các hộ kinh doanh tiếp tục duy trì việc kinh doanh bán hàng bình thường; trong quá trình giải quyết có sự thống nhất, hợp tác không để xảy ra tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực chợ gốm sứ Bát Tràng.

Công ty CP Sứ Bát Tràng khẩn trương xây dựng đơn giá cho thuê ki ốt, theo hướng dẫn của phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch của huyện và UBND xã Bát Tràng xem xét, thống nhất đơn giá cho thuê ki ốt theo đề xuất của Công ty CP Sứ Bát Tràng trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế hiện nay. Sau khi xác định đơn giá cho thuê ki ốt, UBND xã Bát Tràng phối hợp với Công ty CP Sứ Bát Tràng chủ trì cuộc họp với Ban chủ nhiệm HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát Tràng, đại diện các hộ kinh doanh để thỏa thuận thống nhất đơn giá cho thuê làm có sở cho việc thương thảo tiếp tục ký kết hợp đồng thuê ki ốt tại chợ gốm sứ Bát Tràng trước ngày 15/11/2012.

Công ty CP Sứ Bát Tràng khẩn trương thành lập Ban quản lý chợ gốm sứ Bát Tràng (thành phần Ban quản lý chợ có sự tham gia của đại diện các hộ kinh doanh) để quản lý và duy trì các hoạt động kinh doanh của chợ gốm sứ Bát Tràng đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đáp ứng các tiêu chí văn minh thương mại. Ban quản lý chợ gốm Bát Tràng có trách nhiệm xây dựng dự thảo qui chế quản lý chợ, lấy ý kiến của UBND xã Bát Tràng, phòng Kinh tế huyện và đại diện các hộ kinh doanh trước khi ban hành làm cơ sở để quản lý và duy trì các hoạt động của chợ gốm sứ Bát Tràng trước ngày 15/11/2012.

Giao cho UBND xã Bát Tràng chủ trì họp với Công ty CP Sứ Bát Tràng và HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm Bát Tràng để bàn bạc thống nhất việc ký kết hợp đồng thuê ki ốt (nếu HTX được các hộ kinh doanh ủy quyền); trong quá trình thương thảo ký hợp đồng, cần ưu tiên các hộ đang kinh doanh trong chợ gốm sứ Bát Tràng và các hộ dân xã Bát Tràng có nhu cầu, trước ngày 25/11/2012.

Công an huyện Gia Lâm phối hợp chặt chẽ với UBND xã Bát Tràng và các đơn vị liên quan đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự của khu vực chợ gốm Bát Tràng.

Trên đây là các nội dung liên quan đến việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, kinh doanh chợ gốm sứ Bát Tràng theo kết luận của UBND huyện Gia Lâm.

Thực hiện kết luận của UBND huyện Gia Lâm, chiều ngày 06/11/2012 Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng đã chủ động làm việc với đại diện các hộ kinh doanh tại chợ gốm sứ Bát tràng và đã cơ bản thống nhất được phương án phối hợp triển khai theo đúng kết luận của UBND huyện Gia Lâm. Chợ gốm sứ Bát tràng trở lại hoạt động bình thường từ ngày 07/11/2012.
Ban Bạn đọc