Hồi âm:

Vụ “cấm chợ” Bát Tràng: Hai bên đã đồng thuận

Dân trí Báo Dân trí nhận được công văn số 68/CV-BT ngày 6/11/2012 của Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng hồi âm về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại chợ gốm sứ Bát Tràng mà Dân trí đã đưa tin ngày 5/11.
>>Hà Nội: Hàng trăm người bao vây, “cấm chợ” Bát Tràng

 

Công văn trên cho biết: Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Hà nội (Hapro), với ngành nghề chính là kinh doanh các mặt hàng gốm, sứ, đặc biệt là các mặt hàng gốm sứ cổ truyền của Làng gốm cổ Bát Tràng.

Ngày 05/11/2012, Báo Dân trí đăng bài viết liên quan đến chợ gốm sứ Bát Tràng của Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng, về việc này Công ty xin có ý kiến như sau:

Chợ gốm sứ Bát Tràng được Công ty CP Sứ Bát Tràng đầu tư xây dựng các ki ốt để kinh doanh năm 2004, vị trí chợ nằm trong khuôn viên khu đất trụ sở Công ty. Sau khi hoàn thành chợ, Công ty Cổ phần Sứ Bát Tràng đã ký hợp đồng cho các hộ kinh doanh thuê lại 87 kiốt để giới thiệu và kinh doanh gốm, sứ với thời hạn là 05 năm. Các hợp đồng trên đều đã hết hiệu lực từ năm 2009 và ngày 15/10/2010 Công ty đã thanh lý hợp đồng với các hộ kinh doanh.

Sau thời gian trên, để triển khai ký kết hợp đồng kinh doanh mới, Công ty đã nhiều lần thông báo mời bà con tiểu thương đang kinh doanh ki ốt lên ký hợp đồng để đảm bảo hoạt động của chợ được diễn ra bình thường, nhưng bà con không hợp tác và vẫn chưa thực hiện việc ký hợp đồng mới.

Trước tình hình đó, ngày 05/6/2012 Chủ tịch UBND Huyện Gia Lâm đã tổ chức cuộc họp tại UBND Xã Bát Tràng với các thành phần tham dự: Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công ty CP Sứ Bát Tràng, UBND Xã Bát Tràng, HTX Chợ Gốm Bát Tràng và các phòng ban liên quan của huyện. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Huy Việt – Chủ tịch UBND huyện đã trao đổi và khẳng định:

Khu đất xây dựng chợ gốm sứ Bát Tràng thuộc quyền quản lý của Công ty CP gốm sứ Bát Tràng theo Hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính – Nhà đất Hà Nội (nay là Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội). Các kiốt và công trình hạ tầng của chợ gốm sứ Bát Tràng do Công ty CP Sứ Bát Tràng đầu tư xây dựng trong khuôn viên khu đất do Công ty quản lý, khai thác và sử dụng.

Giao UBND xã Bát Tràng chủ trì họp lấy ý kiến hộ kinh doanh trong chợ gốm sứ Bát Tràng về phương án lựa chọn tiếp tục ký hợp đồng trực tiếp Công ty CP Sứ Bát Tràng hoặc uỷ quyền cử đại diện hợp pháp cho các hộ kinh doanh để ký hợp đồng ki ốt với Công ty CP Sứ Bát Tràng; thời gian thực hiện trong tháng 6/2012.

Giao phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch của huyện và Công ty CP Sứ Bát Tràng căn cứ các quy định hiện hành xác định đơn giá cho thuê các ki ốt tại chợ Gốm sứ Bát Tràng để làm cơ sở cho việc thương thảo tiếp tục ký kết hợp đồng thuê Ki ốt tại chợ gốm sứ Bát Tràng.

Công ty CP Sứ Bát Tràng có trách nhiệm thành lập Ban quản lý chọ gốm sứ Bát Tràng để quản lý và duy trì các hoạt động kinh doanh của chợ gốm sứ Bát Tràng đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ và đáp ứng các tiêu chí văn minh thương mại. Ban quản lý chợ gốm sứ Bát tràng có trách nhiệm xây dựng dự thảo qui chế quản lý chợ, lấy ý kiến của UBND xã Bát Tràng, phòng Kinh tế huyện và đại diện các hộ kinh doanh trước khi ban hành làm cơ sở để quản lý và duy trì các hoạt động của chợ gốm sứ Bát Tràng.

Thực hiện Kết luận của UBND Huyện Gia Lâm, Công ty CP Sứ Bát Tràng đã xây dựng phương án giá cho thuê theo hướng dẫn của Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Lâm. Ngày 21/8/2012, Công ty CP Sứ Bát Tràng đã có Thông báo mời các hộ đang kinh doanh tại Chợ gốm Bát Tràng đến công ty để ký lại hợp đồng thuê ki ốt, trong Thông báo có nêu rõ: Thời gian thực hiện ký hợp đồng từ ngày 22/8/2012 đến hết ngày 26/8/2012 tại phòng Tổ chức – Hành chính Công ty. Sau thời gian trên, nếu các hộ không ký hợp đồng thuê, Công ty sẽ kí kết hợp đồng thuê ki ốt với đối tác mới. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/8/2012, các hộ kinh doanh vẫn không tới để ký kết lại hợp đồng thuê Ki ốt và tiếp tục có đơn thư khiếu nại, gây ảnh hưởng đến việc Công ty triển khai các kết luận của UBND Huyện Gia Lâm.

Để duy trì hoạt động kinh doanh tại chợ gốm sứ Bát Tràng, ngày 26/10/2012, Công ty CP Sứ Bát Tràng đã chấp thuận cho Công ty Đồng Tiến Thành thuê lại 05 ki ốt tại chợ.

Ngày 5/11/2012,  một nhóm người là đại diện cho một số hộ kinh doanh trong chợ gốm sứ Bát Tràng đã kéo đến tụ tập và vây kín trụ sở Công ty CP Sứ Bát Tràng và cổng chợ gốm để phản đối việc Công ty Cổ phần Sứ Bát Tràng đã cho đối tác bên ngoài thuê lại 05 ki-ốt tại chợ, việc này đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình hình kinh doanh chợ.

Trước tình hình diễn ra tại chợ gốm Bát Tràng, trong chiều ngày 5/11/2012 UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức cuộc họp gồm Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công ty CP Sứ Bát Tràng, UBND Xã Bát Tràng, HTX Chợ Gốm Bát Tràng và một số tổ chức liên quan; đồng chí Dương Dũng - Phó Chủ tịch Huyện Gia Lâm đã kết luận:

UBND xã Bát Tràng, Công ty CP sứ Bát Tràng và các đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm túc kết luận của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm tai cuộc họp ngày 05/6/2012.

Trong thời gian chờ các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, yêu cầu các Công ty CP sứ Bát Tràng, HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát Tràng và các hộ kinh doanh tiếp tục duy trì việc kinh doanh bán hàng bình thường; trong quá trình giải quyết có sự thống nhất, hợp tác không để xảy ra tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực chợ gốm sứ Bát Tràng.

Công ty CP Sứ Bát Tràng khẩn trương xây dựng đơn giá cho thuê ki ốt, theo hướng dẫn của phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch của huyện và UBND xã Bát Tràng xem xét, thống nhất đơn giá cho thuê ki ốt theo đề xuất của Công ty CP Sứ Bát Tràng trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế hiện nay. Sau khi xác định đơn giá cho thuê ki ốt, UBND xã Bát Tràng phối hợp với Công ty CP Sứ Bát Tràng chủ trì cuộc họp với Ban chủ nhiệm HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát Tràng, đại diện các hộ kinh doanh để thỏa thuận thống nhất đơn giá cho thuê làm có sở cho việc thương thảo tiếp tục ký kết hợp đồng thuê ki ốt tại chợ gốm sứ Bát Tràng trước ngày 15/11/2012.

Công ty CP Sứ Bát Tràng khẩn trương thành lập Ban quản lý chợ gốm sứ Bát Tràng (thành phần Ban quản lý chợ có sự tham gia của đại diện các hộ kinh doanh) để quản lý và duy trì các hoạt động kinh doanh của chợ gốm sứ Bát Tràng đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đáp ứng các tiêu chí văn minh thương mại. Ban quản lý chợ gốm Bát Tràng có trách nhiệm xây dựng dự thảo qui chế quản lý chợ, lấy ý kiến của UBND xã Bát Tràng, phòng Kinh tế huyện và đại diện các hộ kinh doanh trước khi ban hành làm cơ sở để quản lý và duy trì các hoạt động của chợ gốm sứ Bát Tràng trước ngày 15/11/2012.

Giao cho UBND xã Bát Tràng chủ trì họp với Công ty CP Sứ Bát Tràng và HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm Bát Tràng để bàn bạc thống nhất việc ký kết hợp đồng thuê ki ốt (nếu HTX được các hộ kinh doanh ủy quyền); trong quá trình thương thảo ký hợp đồng, cần ưu tiên các hộ đang kinh doanh trong chợ gốm sứ Bát Tràng và các hộ dân xã Bát Tràng có nhu cầu, trước ngày 25/11/2012.

Công an huyện Gia Lâm phối hợp chặt chẽ với UBND xã Bát Tràng và các đơn vị liên quan đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự của khu vực chợ gốm Bát Tràng.

Trên đây là các nội dung liên quan đến việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, kinh doanh chợ gốm sứ Bát Tràng theo kết luận của UBND huyện Gia Lâm.

Thực hiện kết luận của UBND huyện Gia Lâm, chiều ngày 06/11/2012 Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng đã chủ động làm việc với đại diện các hộ kinh doanh tại chợ gốm sứ Bát tràng và đã cơ bản thống nhất được phương án phối hợp triển khai theo đúng kết luận của UBND huyện Gia Lâm. Chợ gốm sứ Bát tràng trở lại hoạt động bình thường từ ngày 07/11/2012.
Ban Bạn đọc
Tag :
MỚI NHẤT
Nhịp cầu bạn đọc số 45
Nhịp cầu bạn đọc số 45

(Dân trí) - Tuần qua (từ 5 – 10/11), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Thứ hai, 12/11/2012 - 12:01

Chủ đầu tư thất hứa, “thượng đế” mang tiền mua "trái đắng"
Chủ đầu tư thất hứa, “thượng đế” mang tiền mua "trái đắng"

(Dân trí) - Nộp gần 1,2 tỷ đồng năm 2010 với giấc mơ sở hữu căn hộ thuộc dự án chung cư cao tầng khu Ngoại giao ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Sau 2 năm ngóng đợi, dự án vẫn thi công kiểu “rùa bò”, những khách hàng muốn rút vốn cũng bế tắc không lối thoát.

Chủ nhật, 11/11/2012 - 08:06

Một ngôi chùa xuống cấp trầm trọng “kêu cứu”
Một ngôi chùa xuống cấp trầm trọng “kêu cứu”

(Dân trí) - Tọa lạc tại trung tâm TT Thọ Xuân - Thọ Xuân (Thanh Hóa), chùa Đông Nam đã xuống cấp trầm trọng. Sư trụ trì cùng hàng trăm nhân dân, phật tử đã đóng góp kinh phí, đề đạt nguyện vọng gửi các cơ quan chức năng xin sớm được trùng tu tôn tạo ngôi chùa.

Chủ nhật, 11/11/2012 - 03:12

Các doanh nghiệp thiệt hại về việc bị Hải quan “làm khó” có thể khởi kiện ra tòa
Các doanh nghiệp thiệt hại về việc bị Hải quan “làm khó” có thể khởi kiện ra tòa

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải vụ việc hơn 30 DN bị truy thu thuế nhập khẩu đối với những lô hàng vận thăng lồng nhập về Việt Nam từ 3 – 4 năm trước đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

Thứ bảy, 10/11/2012 - 04:18

Văn phòng Chính phủ yêu cầu thi hành án tại 63 Bùi Thị Xuân
Văn phòng Chính phủ yêu cầu thi hành án tại 63 Bùi Thị Xuân

(Dân trí) - Để thực thi dứt điểm bản án số 64/2008/DSPT ngày 14/3/2008 tuyên ông Bạch Ngọc Giáp sở hữu nhà 63 Bùi Thị Xuân. Ngày 31/10/2012, Văn phòng Chính phủ ra văn bản 360/TB - VPCP chỉ đạo Bộ Tư pháp, UBND TP. Hà Nội tổ chức thi hành bản án đúng quy định pháp luật.

Thứ bảy, 10/11/2012 - 06:38

Công dân khốn đốn vì thị xã Chí Linh cấp sổ đỏ trái pháp luật
Công dân khốn đốn vì thị xã Chí Linh cấp sổ đỏ trái pháp luật

(Dân trí) - Được bố mẹ lập văn bản thỏa thuận cho đất năm 2003, trong thời gian anh Long đi xuất khẩu lao động mảnh đất lại được đổi tên thành tài sản riêng của bà Hạnh Lê. Khi bà Lê vướng mắc nợ nần, Chi Cục THADS lại đưa mảnh đất vào diện thi hành án.

Thứ bảy, 10/11/2012 - 04:32

HUD “sốc nặng“ vì quyết định thay Chủ tịch Hội đồng thành viên
HUD “sốc nặng“ vì quyết định thay Chủ tịch Hội đồng thành viên

Bộ Xây dựng đã công bố quyết định số 990/QĐ-BXD ngày 26/10/2012 điều chuyển ông Nguyễn Đăng Nam - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng.

Thứ bảy, 10/11/2012 - 12:16

Ủy ban Kiểm tra vào cuộc vụ “Tổng Giám đốc “cỡ bự” bị tố quan hệ bất chính”
Ủy ban Kiểm tra vào cuộc vụ “Tổng Giám đốc “cỡ bự” bị tố quan hệ bất chính”

(Dân trí) - Nhận được đơn tố cáo của Đảng viên khối Du lịch Hà Nội về mối quan hệ bất chính dẫn đến có con ngoài hôn nhân giữa Tổng giám đốc Công ty DLCĐ Việt Nam với cấp dưới, Ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Thứ sáu, 09/11/2012 - 08:08

Kỷ luật 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Kỷ luật 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

(Dân trí) - Sau khi bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Danh Hoàng Việt và ông Đinh Hùng Sơn liên quan đến những sai phạm tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Ngày 2/11/2012, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã công bố quyết định kỷ luật đối với 2 vị Phó Hiệu trưởng này.

Thứ sáu, 09/11/2012 - 05:38

Huyện Hoài Đức thừa nhận sai sót, xã Cát Quế vẫn cưỡng chế đất
Huyện Hoài Đức thừa nhận sai sót, xã Cát Quế vẫn cưỡng chế đất

(Dân trí) - Sở hữu mảnh đất 65m2 tại khu ao gò Trung Quân, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức từ năm 1969. Đến năm 1992, huyện Hoài Đức cấp sổ đỏ cho ông Lê Văn Phát. Năm 2011, xã Cát Quế bất ngờ đưa ra quyết định cưỡng chế vì cho rằng đó là đất công.

Thứ năm, 08/11/2012 - 03:00

Đằng sau những kiến nghị "bất thường" của một số người dân thôn Nghe
Đằng sau những kiến nghị "bất thường" của một số người dân thôn Nghe

(Dân trí) - Có mặt tại Thôn Nghe, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm hóa sau thông tin cho rằng việc tích nước của Thủy điện Chiêm hóa đã khiến nhà cửa hoa màu của một số hộ dân bị ngập. Chúng tôi đã tìm ra một số thông tin mới đằng sau sự kiện này.

Thứ năm, 08/11/2012 - 02:57

Doanh nghiệp "sốc nặng" vì bỗng dưng gánh oan tiền tỷ vì quyết định của Hải quan
Doanh nghiệp "sốc nặng" vì bỗng dưng gánh oan tiền tỷ vì quyết định của Hải quan

(Dân trí) - Đang phải gồng mình chống chọi khó khăn bao phủ lên các doanh nghiệp, Công ty CP máy công nghiệp Đông Sơn lại bị biến thành con nợ tiền tỷ từ những quyết định không rõ ràng của Tổng Cục Hải quan về việc áp thuế mới mặt hàng “Tời nâng kiểu thùng”.

Thứ năm, 08/11/2012 - 12:17

ĐÁNG QUAN TÂM
Có hai doanh nghiệp bị lãng quên!
Có hai doanh nghiệp bị lãng quên!

Hiện nay cơ quan chức năng đang xác minh và làm rõ: Việc xét duyệt cấp đất đầu tư khu đô thị tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, phục vụ xây dựng dự án đường nối từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Tả Thanh Oai -Đại Áng -Liên Ninh.

Thứ tư, 07/11/2012 - 04:13

Dở khóc, dở cười chuyện nhà trọ sinh viên
Dở khóc, dở cười chuyện nhà trọ sinh viên

(Dân trí) - Nộp tiền thuê nhà đầy đủ hàng tháng, nhưng hàng ngàn sinh viên đang học tập tại Hà Nội vẫn phải oằn lưng hứng chịu vô số thiệt thòi, cùng những thủ thuật “rút tiền” không thương tiếc của chủ nhà.

Thứ tư, 07/11/2012 - 11:06

 Báo cáo Bí thư Thành ủy 2 vụ việc bức xúc do báo Dân trí phản ánh
Báo cáo Bí thư Thành ủy 2 vụ việc bức xúc do báo Dân trí phản ánh

(Dân trí) - Sau loạt bài phản ánh bức xúc của công dân xung quanh việc xử lý sai phạm tại 18 Ngô Quyền, cùng nỗi khổ mang tên sổ đỏ của cư dân Tổ 57 phường Dịch Vọng. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã báo cáo Bí thư Thành ủy những vụ việc này.

Thứ tư, 07/11/2012 - 06:03

Hàng chục người suýt bị chết ngạt trong đêm vì khói độc của xưởng nhựa
Hàng chục người suýt bị chết ngạt trong đêm vì khói độc của xưởng nhựa

(Dân trí) - Gần 10 năm nay, hơn 300 hộ dân thuộc thôn Minh Nga, xã Văn Tự, huyện Thường Tín đã ngày đêm khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm môi trường do xưởng nhựa thuộc công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất nhựa Huy Hoàng thải ra.

Thứ tư, 07/11/2012 - 05:15

UBND xã Phú Thị "bất lực" đứng nhìn đất nhà thờ họ bị xâm chiếm
UBND xã Phú Thị "bất lực" đứng nhìn đất nhà thờ họ bị xâm chiếm

(Dân trí) - Sử dụng ổn định 260m2 đất tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội trong suốt 30 năm và đất đã được cấp sổ đỏ vào năm 2007. Nhưng đến ngày 25/10/2012, nhà ông Nguyễn Huy Thư đột nhiên bị nhiều đối tượng tự ý phá tường rào dựng lán trại sinh hoạt.

Thứ tư, 07/11/2012 - 12:02

Quận Cầu Giấy cưỡng chế thu hồi đất dự án đường Tô Hiệu kéo dài
Quận Cầu Giấy cưỡng chế thu hồi đất dự án đường Tô Hiệu kéo dài

(Dân trí) - Phục vụ cho dự án đường Tô Hiệu kéo dài giai đoạn 2, ngày 6/11/2012, quận Cầu Giấy đã thông báo kế hoạch cưỡng chế với hộ gia đình không chịu di dời theo chủ trương của TP. Theo kế hoạch, sáng 8/11/2012, các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Thứ tư, 07/11/2012 - 12:01

Bài 25: Vụ án 194 phố Huế: Đề nghị UBTP Quốc hội giám sát quá trình truy tố, xét xử
Bài 25: Vụ án 194 phố Huế: Đề nghị UBTP Quốc hội giám sát quá trình truy tố, xét xử

(Dân trí)- Dư luận đang mong chờ vụ án 194 phố Huế được kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, trừng trị thích đáng những kẻ lợi dụng quyền lực công để mưu cầu lợi ích riêng, thanh lọc cán bộ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Thứ ba, 06/11/2012 - 06:18

Làm bài luận thuê – một hình thức tiếp tay cho bằng giả
Làm bài luận thuê – một hình thức tiếp tay cho bằng giả

(Dân trí) - Không mất quá nhiều thời gian, mức lương hậu hĩnh, nhiều bạn sinh viên đã tìm đến công việc làm bài tập thuê. Chính việc làm này của họ đang tiếp tay tạo nên những tấm bằng giả và tệ hại hơn là tạo nên những nhà trí thức không minh bạch.

Thứ ba, 06/11/2012 - 06:00

Sự thật về những trò “xiếc” ở trường Xiếc Việt Nam
Sự thật về những trò “xiếc” ở trường Xiếc Việt Nam

(Dân trí) - Thời gian qua, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã nhận được đơn tố cáo về những dấu hiệu sai phạm về thu chi, đào tạo ở trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Sau quá trình kiểm tra, Thanh tra Bộ đã có kết luận vụ việc.

Thứ ba, 06/11/2012 - 12:52

Văn phòng Chủ tịch nước chỉ đạo, huyện Phú Quốc vẫn để nhà báo gánh nỗi oan
Văn phòng Chủ tịch nước chỉ đạo, huyện Phú Quốc vẫn để nhà báo gánh nỗi oan

(Dân trí) - Mua 24.109m2 đất tại huyện đảo Phú Quốc với ý định mở trang trại trồng trọt, chăn nuôi lúc tuổi già, nhưng dã tròn 10 năm sau ngày mua, ông Hoàng Cầm vẫn chưa được cấp sổ đỏ, còn mảnh đất bỏ tiền ra mua bị chủ cũ ngang nhiên chiếm dụng.

Thứ ba, 06/11/2012 - 12:13

Từ vụ “canh gà Thọ Xương”: Dư luận đang quá khắt khe với người thầy
Từ vụ “canh gà Thọ Xương”: Dư luận đang quá khắt khe với người thầy

(Dân trí) - Thời gian vừa qua dư luận đang sục sôi với món “canh gà Thọ Xương” trong bài văn của một số em học sinh lớp 7A10 Trường THCS Lômônôxôp (Hà Nội). Vì một món “canh gà Thọ Xương” mà cả giáo viên lẫn ngành giáo dục đang phải hứng chịu búa rìu của dư luận.

Thứ ba, 06/11/2012 - 12:01

Người đàn bà 25 năm lang thang bán vé số và hành trình đi đòi công lý
Người đàn bà 25 năm lang thang bán vé số và hành trình đi đòi công lý

(Dân trí) – Được tặng 3 căn nhà liền kề giữa trung tâm Sài Gòn nhưng người đàn bà đơn thân lại bị những người ở nhờ chiếm đoạt. Hơn 25 năm qua, bà phải lang thang đi bán vé số mưu sinh và mong đợi công lý.

Thứ hai, 05/11/2012 - 04:18