Bài 15:

Sông Cầu "giãy chết", Sở tài nguyên báo cáo "nóng" Chủ tịch tỉnh Bắc Giang

Dân trí Sau nhiều kỳ báo phản ánh của Dân trí về sự việc sông Cầu đang "giãy chết", Sở TNMT Bắc Giang đã khảo sát thực tế và vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.
>>Sông Cầu đang “giãy chết”, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu công an vào cuộc!
>>Giãi bày đau đớn của Giám đốc Sở Tài nguyên trước dòng sông Cầu “giãy chết”
>>“Đứng ngồi không yên” trước mối nguy sông Cầu “giãy chết”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại công văn số 382/UBND-MT ngày 06/02/2020 về việc kiểm tra, giải quyết nội dung báo Điện tử Dân trí phản ánh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu tại khu vực hạ nguồn thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 685/TNMT-BVMTBVMT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Sông Cầu giãy chết, Sở tài nguyên báo cáo nóng Chủ tịch tỉnh Bắc Giang - 1
Sông Cầu giãy chết, Sở tài nguyên báo cáo nóng Chủ tịch tỉnh Bắc Giang - 2

Sở TN&MT Bắc Giang báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về tình trạng ô nhiễm sông Cầu.

Công văn cho biết: Sở TN&MT Bắc Giang đã tiến hành khảo sát thực tế nguồn nước sông Cầu, các nguồn tác động trên địa bàn tỉnh và khu vực xung quanh, xác định nguyên nhân chính làm ô nhiễm tăng cao, cá chết trên sông Cầu tại vùng hạ lưu sông Cầu thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang là do hoạt động xả thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Sở TN&MT Bắc Giang cho biết tỉnh Bắc Ninh chưa hoàn thành các nội dung theo đề nghị của Tổng cục Môi trường

Ngày 27/02/2020, Sở TN&MT Bắc Giang đã tổ chức khảo sát thực tế và làm việc với Sở TN&MT Bắc Ninh, kết quả như sau:

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu tại Bắc Ninh và khu vực hạ lưu tỉnh Bắc Giang là do tác động chính từ nguồn nước thải của sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh chưa được giải quyết triệt để.

Sông Cầu giãy chết, Sở tài nguyên báo cáo nóng Chủ tịch tỉnh Bắc Giang - 3

Sông Ngũ Huyện Khê, nơi đổ ra sông Cầu, đã hoàn toàn trở thành một dòng sông chết.

Sông Cầu giãy chết, Sở tài nguyên báo cáo nóng Chủ tịch tỉnh Bắc Giang - 4

Cá tôm chết trắng sông Cầu.

Tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông Ngũ Huyện Khê cũng như nguồn nước sông Cầu, cụ thể như: Đã hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thị xã Từ Sơn giai đoạn 1 công suất 33.000m3/ngày đêm, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt TP Bắc Ninh công suất 28.000m3/ngày đêm; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp (CCN) đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong công suất 350m3/ngày đêm.

Xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề sản xuất giấy tái chế Phong Khê, công suất giai đoạn 1 là 5.000m3/ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún Khắc Niệm, công suất 400m3/ngày đêm; hoàn thành dự án đầu tư hệ thống kè tuyến đê hữu sông Cầu; thực hiện điều tiết nước tại cửa xả trạm bơm Đặng Xá, phường Vạn An ra cửa sông Cầu; đầu tư các trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Cầu và sông Ngũ Huyện Khê; tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở xả thải trực tiếp ra lưu vực sông cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Qua kết quả khảo sát thực tế cho thấy: nguồn gây ô nhiễm nước sông Ngũ Huyện Khê (Bắc Ninh) chủ yếu là do nước thải từ hoạt động sản xuất giấy của làng nghề Phong Khê và CCN Phú Lâm với lưu lượng xả thải trung bình khoảng 10.000m3 nước thải/ngày đêm.

Phần lớn lượng nước thải từ làng nghề Phong Khê được thải trực tiếp ra môi trường, chỉ có khoảng hơn 1.000m3/ngày được thu gom, xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung.

CCN Phú Lâm chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung, toàn bộ nước thải xả trực tiếp ra sông Ngũ Huyện Khê. Tại khu vực cống tiêu Đặng Xá, phường Vạn An, TP Bắc Ninh, nguồn nước sông Ngũ Huyện Khê có màu đen sẫm, bốc mùi hôi thối, rác thải nổi nhiều trên kênh.

Sông Cầu giãy chết, Sở tài nguyên báo cáo nóng Chủ tịch tỉnh Bắc Giang - 5
Sông Cầu giãy chết, Sở tài nguyên báo cáo nóng Chủ tịch tỉnh Bắc Giang - 6

Cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du - Bắc Ninh), một trong những thủ phạm ngày đêm "bức tử" sông Cầu.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức rà soát, cải tạo hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề sản xuất giấy tái chế Phong Khê đảm bảo công suất xử lý 5.000m3/ngày đêm và triển khai giai đoạn 2 nâng công suất của nhà máy xử lý lên 10.000m3/ngày đêm; triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại CCN Phú Lâm; dự kiến triển khai Đề án chuyển đổi làng nghề, CCN Phong Khê và CCN Phú Lâm sang khu đô thị, dịch vụ thương mại (theo báo cáo số 69/BC-STNMT ngày 12/3/2020 của Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 521/UBND-NN.TN chỉ đạo xử lý hiện tượng cá chết trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh.

Qua đó cho thấy tỉnh Bắc Ninh chưa thực hiện hoàn thành các nội dung theo đề nghị tại Công văn số 4725/BTNMT-TCMT ngày 04/9/2018 của Tổng cục môi trường: chưa hoàn thành thu gom, xử lý triệt để nước thải phát sinh từ làng nghề Phong Khê và CCN Phú Lâm đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường; buộc các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trong làng nghề Phong Khê và CCN Phú Lâm phải thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; quy hoạch các điểm tập kết chất thải rắn; tổ chức thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý đúng quy định; chấm dứt ngay tình trạng chất thải rắn vừa bãi, gây ô nhiễm môi trường...

Đề xuất Chủ tịch tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị Bộ TN&MT, tỉnh Bắc Ninh quyết liệt cứu sông Cầu

Về trách nhiệm của Sở TN&MT Bắc Giang: đã tích cực thực hiện các nội dung theo CV số 4725/BTNMT-TCMT ngày 04/92018 của Tổng cục môi trường như:

Đã hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường đối với 02 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ số 64/2003/QĐ-TTg, ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ là: làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên và làng nghề có nghề giết mổ gia súc thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên.

Sông Cầu giãy chết, Sở tài nguyên báo cáo nóng Chủ tịch tỉnh Bắc Giang - 7

Năm 2016, Bộ TNMT đã thành lập Đoàn công tác để kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm trên sông Cầu và đã chỉ rõ nguyên nhân tình trạng gây ô nhiễm, tuy nhiên đến nay tình trạng vẫn chưa được tỉnh Bắc Ninh khắc phục

Thường xuyên tổ chức rà soát, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các nguồn thải trực tiếp hoặc gián tiếp xả thải ra lưu vực sông Cầu, đặc biệt là kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2018-2019, Sở TNMT Bắc Giang đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan của tỉnh thanh tra, kiểm tra 181 cơ sở, kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt 112 cơ sở với tổng số tiền phạt 11,2 tỷ đồng; Phối hợp với Tổng cục Môi trường thanh tra 16 cơ sở, kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt 10 cơ sở với tổng số tiền phạt 1,86 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cử cán bộ tham gia Tổ giám sát bảo vệ môi trường với các cơ sở đang hoạt động tại làng nghề Phong Khê và CCN giấy Phong Khê, tỉnh BN theo QĐ số 1380/QĐ-BTNMT ngày 03/6/2019 của Bộ TNMT; tháng 11/2019 đã thực hiện khảo sát, giám sát đối với một số cơ sở tại CCN Phong Khê.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; ngăn chặn tình trạng xả rác thải, xác động vật chết ra các tuyến kênh, mương, ven sông... bố trí các tấm lưới chắn rác để thu gom, xử lý, hạn chế ô nhiễm nguồn nước sông trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường khảo sát, nắm bắt tình hình về chất lượng nguồn nước sông Cầu để kịp thời kiểm soát và khuyến cáo các doanh nghiệp, người dân trong việc sử dụng nguồn nước sông cầu trên địa bàn đảm bảo an toàn và phối hợp, thông tin với Sở TN&MT Bắc Ninh để giải quyết.

Từ thực tế trên, Sở TN&MT Bắc Giang đề xuất Chủ tịch tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bắc Ninh giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu như nêu trên.

Chỉ đạo Sở Tài chính, Sở KH&ĐT bố trí kinh phí đầu tư hệ thống quan trắc nước tự động sông Cầu để theo dõi diễn biến chất lượng nước sông; hàng năm tăng nguồn kinh phí chi sự nghiệp môi trường cho Sở TN&MT để thực hiện quan trắc, đánh giá chất lượng nguồn nước sông Cầu.

Chỉ đạo Sở NN&PTNT tăng cường kiểm tra, khảo sát việc sử dụng nguồn nước sông Cầu trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời có biện pháp giải quyết và khuyến cáo đến người dân có biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi nước sông Cầu có dấu hiệu bất thường, hạn chế các ảnh hưởng xấu đến sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thỷ sản của nhân dân, doanh nghiệp liên quan.

Chỉ đạo UBND các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên và Yên Dũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình về chất lượng nguồn nước sông Cầu, phối hợp với cơ quan chuyên môn và đơn vị chức năng Sở TNMT kịp thời báo cáo đến các cơ quan liên quan và khuyến cáo người dân trên địa bàn khi nguồn nước sông cầu có dấu hiệu bất thường; tăng cường công tác tuyên truyền để ổn định trật tự xã hội tại địa phương và dư luận.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Hân

MỚI NHẤT
Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo, thanh tra Sở TN&MT tiếp cụ ông ròng rã đi kiện
Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo, thanh tra Sở TN&MT tiếp cụ ông ròng rã đi kiện

(Dân trí) - Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường (TN&MT) xác minh làm rõ khiếu nại của người dân, cụ ông 65 tuổi đã được sắp xếp làm việc với Thanh tra Sở này.

Thứ hai, 30/03/2020 - 01:28

Đã thanh tra đột xuất vụ "sử dụng không đúng mục đích Quỹ vì người nghèo"
Đã thanh tra đột xuất vụ "sử dụng không đúng mục đích Quỹ vì người nghèo"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Quỹ vì người nghèo - an sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu được cho là có những khoản chi không đúng mục đích”, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa cho biết đã tiến hành thanh tra đột xuất.

Thứ hai, 30/03/2020 - 07:38

Vụ phòng khám làm tổn thương răng khách: Chính quyền làm ngơ cho sai phạm?
Vụ phòng khám làm tổn thương răng khách: Chính quyền làm ngơ cho sai phạm?

(Dân trí) - Chỉ mới bị xử lý về quy trình chuyên môn, còn nhiều sai phạm trong sử dụng lao động tại phòng khám nha khoa Phúc Minh thế nhưng Phòng Y tế TP Hà Tĩnh lại cho rằng Sở đã xử lý, không cần kiểm tra nữa.

Thứ hai, 30/03/2020 - 07:36

Vụ xã “linh động” để doanh nghiệp múc cát trái phép: 100m3 chưa bán được?
Vụ xã “linh động” để doanh nghiệp múc cát trái phép: 100m3 chưa bán được?

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ nghiêm túc xử lý, không có chuyện bao che…

Chủ nhật, 29/03/2020 - 10:16

Kháng nghị phúc thẩm vụ tín dụng "đen" gây rúng động dư luận
Kháng nghị phúc thẩm vụ tín dụng "đen" gây rúng động dư luận

(Dân trí) - Cho rằng, bản án của bị cáo Nguyễn Xuân Thủy về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” là quá nhẹ, Viện KSND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm.

Thứ bảy, 28/03/2020 - 07:43

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Dân trí!
Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Dân trí!

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí phản ánh về tình trạng phá rừng tại xã Sró (huyện Kong Chro, Gia Lai), Hạt Kiểm lâm đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Thứ bảy, 28/03/2020 - 07:41

Thanh tra toàn diện một dự án tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Thanh tra toàn diện một dự án tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Quảng Bình sẽ thanh tra toàn diện Dự án Khu cứu hộ động vật, thực vật hoang dã, mở rộng Vườn thực vật tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và quy trình giao khoán bảo vệ rừng tại tiểu khu 245.

Thứ sáu, 27/03/2020 - 08:03

Đau xót hàng loạt công trình nước sạch tiền tỷ nằm “trơ trơ”… chờ thanh lý!
Đau xót hàng loạt công trình nước sạch tiền tỷ nằm “trơ trơ”… chờ thanh lý!

(Dân trí) - 5 công trình nước sạch xã Ea Pô “đắp chiếu”, hàng ngàn hộ dân phải sử dụng nguồn nước tự nhiên. Song không chỉ xã này mà nhiều địa phương khác cũng phải ngậm ngùi nhìn công trình tiền tỷ nằm trơ trơ.

Thứ sáu, 27/03/2020 - 08:01

Địa phương chậm trễ, “đất vàng” tại TP Vinh “ngủ quên” suốt 13 năm
Địa phương chậm trễ, “đất vàng” tại TP Vinh “ngủ quên” suốt 13 năm

(Dân trí) - Khu đất nằm ngay một ngã tư lớn ở TP Vinh được ví đắt hơn vàng đã “ngủ quên” suốt hơn 1 thập kỷ vì sự chậm trễ của chính quyền địa phương.

Thứ năm, 26/03/2020 - 08:18

3 phút cùng luật sư: Cần loại bỏ ngay ý tưởng làm bằng lái xe giả!
3 phút cùng luật sư: Cần loại bỏ ngay ý tưởng làm bằng lái xe giả!

(Dân trí) - Bị tịch thu giấy phép lái xe và bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 6.000.000 đồng nếu dùng bằng lái giả.

Thứ năm, 26/03/2020 - 07:41

Nhịp cầu bạn đọc số 4: Chuyển nhiều đơn thư đến cơ quan chức năng xử lý!
Nhịp cầu bạn đọc số 4: Chuyển nhiều đơn thư đến cơ quan chức năng xử lý!

(Dân trí) - Tuần qua, báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh việc di tích đền Hữu ở Nghệ An bị xâm phạm nghiêm trọng; chiếm dụng đất nông nghiệp trái phép ở Gia Lâm (Hà Nội)...

Thứ tư, 25/03/2020 - 08:58

Xem phim “18+” có bị tội hay không?
Xem phim “18+” có bị tội hay không?

(Dân trí) - Luật gia Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật TNHH LSX) cho biết, xem phim 18+ không có tội, nhưng lưu trữ hay rủ người khác xem thì có tội!

Thứ tư, 25/03/2020 - 07:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Ngăn cấm con cái kết hôn, cha mẹ có thể bị xử lý hình sự!
Ngăn cấm con cái kết hôn, cha mẹ có thể bị xử lý hình sự!

(Dân trí) - Ngăn cản con cái kết hôn, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt cải tạo, thậm chí phạt tù nếu cố tình ngăn cản với các biện pháp uy hiếp, hành hạ...

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:38

Bình Định: Xã “linh động” để doanh nghiệp múc cát trái phép đi bán!
Bình Định: Xã “linh động” để doanh nghiệp múc cát trái phép đi bán!

(Dân trí) - Với lý do đổi cát để làm đường cho người dân, UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) tự “cấp phép” cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép trên sông La Tinh, gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:35

Sông Cầu đã "giãy chết", đừng dung túng cho kẻ "bóp cổ" sông Đuống!
Sông Cầu đã "giãy chết", đừng dung túng cho kẻ "bóp cổ" sông Đuống!

(Dân trí) - 2 doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật về đê điều gây cản trở dòng chảy và thoát lũ. Trong khi việc xử lý chưa xong, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh lại nhận được văn bản đề nghị xin cấp phép.

Thứ hai, 23/03/2020 - 09:53

Vụ "cố ý gây thương tích" tại Kiên Giang: VKSND cấp cao tại TP.HCM nói gì?
Vụ "cố ý gây thương tích" tại Kiên Giang: VKSND cấp cao tại TP.HCM nói gì?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đối với bị hại là ông Phạm Văn Sỹ, Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho biết thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan này.

Thứ hai, 23/03/2020 - 07:42

Vụ “rào đường, chắn lối”: Sẽ thực hiện tháo dỡ, trả lại đường cho dân
Vụ “rào đường, chắn lối”: Sẽ thực hiện tháo dỡ, trả lại đường cho dân

(Dân trí) - Sau khi cắm mốc, xác định ranh giới, ngày 24/3 tới các cấp các ngành huyện Đồng Xuân (Phú Yên) sẽ tháo dỡ rào chắn của ông Dũng để trả lại đường cho hàng chục hộ dân.

Thứ hai, 23/03/2020 - 07:39

Xử phạt “Đệ Nhất” xăng dầu 40 triệu đồng, buộc khắc phục những sai sót
Xử phạt “Đệ Nhất” xăng dầu 40 triệu đồng, buộc khắc phục những sai sót

(Dân trí) - Ngành chức năng tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt cửa hàng xăng dầu Đệ Nhất 40 triệu đồng và buộc tháo dỡ những hạng mục vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Chủ nhật, 22/03/2020 - 11:16

Bí thư Hà Nội chỉ đạo làm rõ khiếu kiện của người dân tại quận Hà Đông
Bí thư Hà Nội chỉ đạo làm rõ khiếu kiện của người dân tại quận Hà Đông

(Dân trí) - Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của người dân tố sai phạm của cán bộ UBND quận Hà Đông và các phường trong lĩnh vực quản lí, sử dụng đất đai, Bí thư thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, giải quyết.

Thứ bảy, 21/03/2020 - 06:57

Hà Tĩnh: Phê bình huyện Nghi Xuân, buộc làm đúng dự án được cấp phép
Hà Tĩnh: Phê bình huyện Nghi Xuân, buộc làm đúng dự án được cấp phép

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh có văn bản phê bình huyện Nghi Xuân và đơn vị liên quan vì để doanh nghiệp tự ý dựng 130 container thay lều bạt trong rừng phòng hộ.

Thứ bảy, 21/03/2020 - 06:41

Xử phạt doanh nghiệp san phẳng cả quả đồi để phân lô bán nền
Xử phạt doanh nghiệp san phẳng cả quả đồi để phân lô bán nền

(Dân trí) - Sau khi san lấp quả đồi nằm ngay cạnh đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), doanh nghiệp này đã phân lô và rao bán công khai trên mạng xã hội với tên gọi Khu dân cư Bắc Sang.

Thứ bảy, 21/03/2020 - 06:39

Vụ hành dân điển hình tại Vũng Tàu: 10 năm gian truân xin cấp sổ đỏ!
Vụ hành dân điển hình tại Vũng Tàu: 10 năm gian truân xin cấp sổ đỏ!

(Dân trí) - 10 năm ròng rã xin cấp sổ đỏ, gia đình ông Hường đã trải qua bao sóng gió, ngay cả khi có bản án của toà, có sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn thì người dân vẫn “dài cổ” chờ đợi.

Thứ bảy, 21/03/2020 - 06:38

"Thật khó tưởng tượng vụ côn đồ đập phá, đánh dân giữa quận Ba Đình”
"Thật khó tưởng tượng vụ côn đồ đập phá, đánh dân giữa quận Ba Đình”

(Dân trí) - “Hàng chục đối tượng côn đồ uy hiếp, đập phá tài sản, hành hung người dân ngay tại phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) thật khó tưởng tượng về mặt pháp luật”, luật sư Vi Văn Diện bày tỏ.

Thứ sáu, 20/03/2020 - 02:42

Người đi cách ly dịch Covid-19 sẽ được hưởng bảo hiểm?
Người đi cách ly dịch Covid-19 sẽ được hưởng bảo hiểm?

(Dân trí) - Những người đi cách ly ở các khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà không thể tiếp tục công việc liệu có được hỗ trợ theo quy định của pháp luật?

Thứ sáu, 20/03/2020 - 08:11