Bài 1:

Làm sao để hóa giải nguy cơ bị lừa mua nhà đất trong quy hoạch?

(Dân trí) - Khi người dân mua phải một mảnh đất nằm trong quy hoạch với giá thị trường nhưng khi bị thu hồi thì chỉ được bồi thường theo giá đất nhà nước sẽ gây ra rất nhiều thiệt thòi.

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH LSX (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ: Đặc biệt có những khu vực đất nằm trong quy hoạch bị thu hồi không đủ điều kiện bồi thường, người mua có thể mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư.

Do vậy việc tiếp cận thông tin địa chính để biết chính xác mảnh đất mình đang mua có nằm trong quy hoạch hay không là vô cùng quan trọng. Hiện nay có những cách phổ biến sau để người dân có thể kiểm tra tình trạng quy hoạch của thửa đất định mua.

Làm sao để hóa giải nguy cơ bị lừa mua nhà đất trong quy hoạch? - 1

Luật sư Quách Thành Lực phân tích pháp lý về tình huống mua nhà dính quy hoạch.

Kiểm tra trực tiếp tại UBND, cổng thông tin điện tử cấp huyện nơi có đất

Toàn bộ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã).

Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai. (Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018).

Khi kiểm tra theo cách này người dân chỉ nắm được các thông tin chứ không nhận được văn bản có dấu từ cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị UBND cấp xã, UBND cấp huyện cung cấp thông tin quy hoạch

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ban hành ngày 06 tháng 4 năm 2016 có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2018 tại điều 8 về Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin quy định: "1. Công dân có quyền: a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời;"

Đồng thời tại điều 9 về Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin xác định:

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ"

Người dân làm đơn đề nghị UBND cấp xã, UBND cấp huyện cung cấp thông tin quy hoạch với thửa đất trong trường hợp này sẽ được trả lời bằng văn bản, được đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện cung cấp

Người dân vận dụng Thông tư 34/2014/TT-BTNMT để làm đơn đề nghị được cung cấp thông tin.

Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể tại bài tiếp theo.