Thứ tư, 16/08/2017 - 08:21

Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu “bức tử” môi trường tại Bắc Giang

Dân trí

Bị phát hiện xả thải ô nhiễm “bức tử” môi trường tại xã Tân Dĩnh - Lạng Giang (Bắc Giang), Công ty cổ phần chế biến thực phẩm G.O.C đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt 230 triệu đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định số 1261/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Theo đó, căn cứ vào Biên bản vi phạm hành chính do ông Hà Văn Giáp - cán bộ phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bắc Giang lập tại trụ sở Công ty G.O.C, có địa chỉ cụm công nghiệp Tân Xuyên, Lạng Giang và đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã ký quyết định xử phạt.

Công ty G.O.C hoạt động trong lĩnh vực chế biến và bảo quản rau quả có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 2400325863 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp.

Hành vi vi phạm của công ty này gồm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 40m3/ ngày. Nước thải sản xuất của công ty này lấy tại điểm xả thải ra môi trường có thông số COD 32,5 lần só với giá trị Cmax cột B quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, lưu lượng nước thải của công ty khoảng 36m3/ngày.


Trụ sở Công ty G.O.C tại xã Tân Dĩnh.

Trụ sở Công ty G.O.C tại xã Tân Dĩnh.

Vì vậy, công ty bị xử phạt 230 triệu đồng và bị buộc chấm dứt ngay hành vi sai phạm, cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thai ra môi trường.

Công ty G.O.C phải báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra gửi về Công an tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang, UBND xã Tân Dĩnh trước ngày 19/8/2017 để kiểm tra, giám sát.

Trước đó, Báo Dân trí cũng đã thông tin thủ đoạn vận hành thử để “bức tử” môi trường của một doanh nghiệp nước ngoài tại huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Ngày 29/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Nam tổ chức làm việc với Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam. Kết quả như sau:

Công ty thông báo vận hành thử nghiệm không theo đúng mẫu quy định tại phụ lục 2.12 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kết quả xem xét thực tế tại nhà máy nhựa Khải Thần - Việt Nam cho thấy: Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam vừa tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình xử lý chất thải và phục vụ sản xuất, vừa tiến hành vận hành các hoạt động thử nghiệm Nhà máy với 06 nhà xưởng, 01 nhà vệ sinh, bố trí 01 khu vực lưu giữ chất thải; hoạt động 03 máy tái chế nhựa có chụp hút khí thải, hơi hữu cơ thu gom về hệ thống xử lý; các máy kéo sợi gia nhiệt nhựa không có chụp hút thu gom hơi hữu cơ; nước thải phát sinh từ quá trình gia nhiệt nhựa được thu gom về bể chứa tập trung.

Công ty chưa thực hiện chương trình quan trắc giám sát môi trường theo quy định.


Quyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam.

Quyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam.

Ngày 30/6/2017, Sở TN&MT phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức làm việc với Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam, xác định hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 55 triệu đồng với công ty này.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang khẳng định: Từ thực tế trên, cho thấy Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam tổ chức vận hành thử nghiệm dự án Nhà Máy nhựa Khải Thần Việt Nam khi chưa xây dựng, lắp đặt hoàn thiện các công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt là không đúng yêu cầu của nội dung Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang và quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do vậy, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang yêu cầu công ty TNHH Khải Thần Việt Nam tạm dừng hoạt động vận hành thử nghiệm trong khi chưa hoàn thiện các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường đối với các hạng mục của dự án Nhà máy nhựa Khải Thần Việt Nam, xây dựng hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, thực hiện đúng và đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.

Công ty này phải lập báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai xây dựng và vận hành các hạng mục công trình dự án Nhà máy nhựa Khải Thần Việt Nam và cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi Sở TN&MT xong trước ngày 15/7/2017 để xem xét.

Anh Thế

Tin liên quan

Mới nhất