Lâm Đồng - Bài 1:

Bổ nhiệm “vô tội vạ” tại địa phương áp thuế 5,7 tỷ "hành" cụ bà chấn động dư luận!

(Dân trí) - Chỉ trong 1 năm, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định, bổ nhiệm lại cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện chưa có trình độ đại học, bổ nhiệm lao động hợp đồng làm Phó Trưởng phòng, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 20 người…

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm hực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc hực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Thanh tra tỉnh xác định Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (thời kỳ này là ông Võ Văn Phương – PV) còn một số tồn tại, sai phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng.


Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm hực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc hực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm hực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc hực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Thiếu điều kiện, tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm

Theo thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2016 - 2017, UBND huyện thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định. Trong đó, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 51 trường hợp tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục không có tên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là chưa thực hiện theo đúng quy định. UBND huyện thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trường hợp không có tên trong quy hoạch nêu trên có 46 trường hợp không xin chủ trương của Huyện ủy.

Trong 67 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sai quy định như trên có 51 trường hợp thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ bổ nhiệm theo. Khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn này có 29 trường hợp UBND huyện không xin ý kiến của Sở Nội vụ.

Đến thời điểm thanh tra còn 38 trường hợp được bổ nhiệm năm 2016-2017 chưa đạt chuẩn và các điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ theo quy định (hiện nay, UBND huyện đã có kế hoạch đào tạo).

Thanh tra tỉnh cũng nêu rõ 7 trường hợp chưa có trình độ Đại học được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện gồm ông Đặng Quốc Việt (đã nghỉ hưu); bà Phạm Thị Mỹ Liên và bà Đặng Thị Bạch (cùng SN 1966, còn hơn 2 năm là nghỉ hưu); bà Trần Thị Ngọc Huệ, bà Phạm Thị Nhị và bà Tou Neh Drong Minh Thanh đang học đại học năm cuối; trường hợp ông Hoàng Hồng Quang khi bổ nhiệm có xin ý kiến của Sở Nội vụ.

Cũng trong năm 2016 – 2017, UBND huyện chậm ban hành quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 20 trường hợp từ 2 đến 6 tháng là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2, Điều 51 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Đáng chú ý là việc Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phân công bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo, trong đó có lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp Trạm tế xã Tà Hine do bà Phạm Thị Thanh Thúy ký phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết toán công trình nhưng chồng bà là Giám đốc Công ty TNHH Triệu Khánh ký hợp đồng thi công công trình là không thực hiện đúng quy định tại khoản 3, 4 Điều 37 Luật PCTN, gây dư luận không tốt.

Công tác quy hoạch cán bộ…“mập mờ”

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thể hiện, đối với công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020, UBND huyện không rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo. Ngày 2/10/2017, UBND huyện mới ban hành quyết định quy hoạch cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non trực thuộc UBND huyện quản lý giai đoạn 2017 - 2020 là chưa thực hiện đúng quy định. Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: “Cấp huyện; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh: thực hiện xong trước tháng 8/2012”.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch cán bộ quản lý của các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non là sai thẩm quyền được quy định tại khoản 17, Điều 13 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý CBCCVC người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng: “UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy phê duyệt”.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý, UBND huyện chưa triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trường Dân tộc nội trú, các trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học, Trường Mầm non trực thuộc.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng chưa kịp thời giới thiệu để HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên UBND, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính cấp huyện (thiếu 5 trong tổng số 17 Ủy viên UBND huyện từ ngày 29/6/2016 đến ngày 14/12/2017 và hiện nay vẫn thiếu 2 Ủy viên UBND) là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 27 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, 19/9/2017, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã phê duyệt quy hoạch ông Trần Văn Nam (lao động hợp đồng) giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp là không thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1103/QĐ- UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, việc UBND huyện Đức Trọng đồng ý cho các phòng chuyên môn ký hợp đồng 9 trường hợp làm công việc chuyên môn là chưa thực hiện đúng theo quy định. Không thông báo công khai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 trên 3 số báo liên tiếp của cấp tỉnh là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng trong giai đoạn 2016 – 2017 chưa kịp thời tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện, dẫn đến kết quả tuyên truyền, phổ biến còn hạn chế.

Không chỉ vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ…UBND huyện Đức Trọng còn bị Thanh tra tỉnh phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc thi đua, khen thưởng, kỷ luật, quản lý đầu tư xây dựng 6 công trình cơ bản.

Gần 2 năm, với 87 kỳ báo, hàng triệu bạn đọc và cả chục ngàn comment, kỳ án áp thuế oan hơn 5,7 tỷ đồng đối với gia đình cụ bà 75 tuổi tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã được Báo Dân trí làm sáng tỏ, công lý được thực thi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo "nóng" và sau đó, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số 4851/VPCP-V.I gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ Đàm Thị Lích.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã "chuyển mình" bằng cách lập tức thành lập đoàn thanh tra liên ngành, giải quyết vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng và chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng cấp sổ đỏ diện tích 563,9m2 cho cụ Đàm Thị Lích với mức thuế 0 đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định xử lý kỷ luật 10 cán bộ Sở TN&MT, UBND huyện Đức Trọng liên quan đến vụ áp thuế oan hành dân này.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký quyết định tặng bằng khen đột xuất cho nhóm tác giả gồm 3 nhà báo tại Báo điện tử Dân trí tham gia thực hiện tuyến bài điều tra.

Mói đây nhất, loạt phóng sự điều tra 87 kỳ báo vụ áp thuế 5,7 tỷ với 253m2 đất huyện của cụ bà 75 tuổi chấn động dư luận do nhóm tác giả Báo Dân trí thực hiện đã vinh dự nhận giải C giải Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trung Kiên