Lâm Đồng - Bài 1:

Bổ nhiệm “vô tội vạ” tại địa phương áp thuế 5,7 tỷ "hành" cụ bà chấn động dư luận!

Dân trí Chỉ trong 1 năm, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định, bổ nhiệm lại cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện chưa có trình độ đại học, bổ nhiệm lao động hợp đồng làm Phó Trưởng phòng, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 20 người…
>>Phó Thủ tướng yêu cầu công khai kỷ luật “quan hành dân” vụ áp thuế oan 5,7 tỷ
>>Nhóm PV Dân trí điều tra vụ áp thuế 5,7 tỷ nhận bằng khen của Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm hực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc hực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Thanh tra tỉnh xác định Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (thời kỳ này là ông Võ Văn Phương – PV) còn một số tồn tại, sai phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng.


Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm hực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc hực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm hực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc hực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Thiếu điều kiện, tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm

Theo thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2016 - 2017, UBND huyện thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định. Trong đó, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 51 trường hợp tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục không có tên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là chưa thực hiện theo đúng quy định. UBND huyện thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trường hợp không có tên trong quy hoạch nêu trên có 46 trường hợp không xin chủ trương của Huyện ủy.

Trong 67 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sai quy định như trên có 51 trường hợp thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ bổ nhiệm theo. Khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn này có 29 trường hợp UBND huyện không xin ý kiến của Sở Nội vụ.

Đến thời điểm thanh tra còn 38 trường hợp được bổ nhiệm năm 2016-2017 chưa đạt chuẩn và các điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ theo quy định (hiện nay, UBND huyện đã có kế hoạch đào tạo).

Thanh tra tỉnh cũng nêu rõ 7 trường hợp chưa có trình độ Đại học được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện gồm ông Đặng Quốc Việt (đã nghỉ hưu); bà Phạm Thị Mỹ Liên và bà Đặng Thị Bạch (cùng SN 1966, còn hơn 2 năm là nghỉ hưu); bà Trần Thị Ngọc Huệ, bà Phạm Thị Nhị và bà Tou Neh Drong Minh Thanh đang học đại học năm cuối; trường hợp ông Hoàng Hồng Quang khi bổ nhiệm có xin ý kiến của Sở Nội vụ.

Cũng trong năm 2016 – 2017, UBND huyện chậm ban hành quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 20 trường hợp từ 2 đến 6 tháng là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2, Điều 51 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Đáng chú ý là việc Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phân công bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo, trong đó có lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp Trạm tế xã Tà Hine do bà Phạm Thị Thanh Thúy ký phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết toán công trình nhưng chồng bà là Giám đốc Công ty TNHH Triệu Khánh ký hợp đồng thi công công trình là không thực hiện đúng quy định tại khoản 3, 4 Điều 37 Luật PCTN, gây dư luận không tốt.

Công tác quy hoạch cán bộ…“mập mờ”

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thể hiện, đối với công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020, UBND huyện không rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo. Ngày 2/10/2017, UBND huyện mới ban hành quyết định quy hoạch cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non trực thuộc UBND huyện quản lý giai đoạn 2017 - 2020 là chưa thực hiện đúng quy định. Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: “Cấp huyện; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh: thực hiện xong trước tháng 8/2012”.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch cán bộ quản lý của các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non là sai thẩm quyền được quy định tại khoản 17, Điều 13 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý CBCCVC người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng: “UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy phê duyệt”.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý, UBND huyện chưa triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trường Dân tộc nội trú, các trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học, Trường Mầm non trực thuộc.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng chưa kịp thời giới thiệu để HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên UBND, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính cấp huyện (thiếu 5 trong tổng số 17 Ủy viên UBND huyện từ ngày 29/6/2016 đến ngày 14/12/2017 và hiện nay vẫn thiếu 2 Ủy viên UBND) là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 27 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, 19/9/2017, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã phê duyệt quy hoạch ông Trần Văn Nam (lao động hợp đồng) giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp là không thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1103/QĐ- UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, việc UBND huyện Đức Trọng đồng ý cho các phòng chuyên môn ký hợp đồng 9 trường hợp làm công việc chuyên môn là chưa thực hiện đúng theo quy định. Không thông báo công khai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 trên 3 số báo liên tiếp của cấp tỉnh là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng trong giai đoạn 2016 – 2017 chưa kịp thời tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện, dẫn đến kết quả tuyên truyền, phổ biến còn hạn chế.

Không chỉ vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ…UBND huyện Đức Trọng còn bị Thanh tra tỉnh phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc thi đua, khen thưởng, kỷ luật, quản lý đầu tư xây dựng 6 công trình cơ bản.

Gần 2 năm, với 87 kỳ báo, hàng triệu bạn đọc và cả chục ngàn comment, kỳ án áp thuế oan hơn 5,7 tỷ đồng đối với gia đình cụ bà 75 tuổi tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã được Báo Dân trí làm sáng tỏ, công lý được thực thi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo "nóng" và sau đó, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số 4851/VPCP-V.I gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ Đàm Thị Lích.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã "chuyển mình" bằng cách lập tức thành lập đoàn thanh tra liên ngành, giải quyết vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng và chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng cấp sổ đỏ diện tích 563,9m2 cho cụ Đàm Thị Lích với mức thuế 0 đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định xử lý kỷ luật 10 cán bộ Sở TN&MT, UBND huyện Đức Trọng liên quan đến vụ áp thuế oan hành dân này.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký quyết định tặng bằng khen đột xuất cho nhóm tác giả gồm 3 nhà báo tại Báo điện tử Dân trí tham gia thực hiện tuyến bài điều tra.

Mói đây nhất, loạt phóng sự điều tra 87 kỳ báo vụ áp thuế 5,7 tỷ với 253m2 đất huyện của cụ bà 75 tuổi chấn động dư luận do nhóm tác giả Báo Dân trí thực hiện đã vinh dự nhận giải C giải Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trung Kiên

MỚI NHẤT
"Cát tặc" lộng hành tại Nghệ An: Đến bao giờ mới xử lý triệt để?
"Cát tặc" lộng hành tại Nghệ An: Đến bao giờ mới xử lý triệt để?

(Dân trí) - Vấn nạn “cát tặc” vẫn tồn tại như một sự thách thức đó là sự thực. Trong thời gian qua tỉnh Nghệ An đã có rất nhiều cuộc họp rồi bàn, nhiều đợt ra quân của lực lượng chức năng, nhiều văn bản xử phạt hành chính… nhưng tác dụng của nó thì như vẫn “muối đổ biển”. Đến bao giờ mới vấn nạn này mới được xử lý? Câu hỏi đó dường như chưa có câu trả lời.

Thứ năm, 18/10/2018 - 07:55

Công trình xây dựng gây hoạ "trên trời rơi xuống", ai chịu trách nhiệm?
Công trình xây dựng gây hoạ "trên trời rơi xuống", ai chịu trách nhiệm?

(Dân trí) - Trong thời gian ngắn trở lại đây, trên địa bàn TPHCM và Hà Nội liên tiếp xảy ra các sự cố rơi vật liệu xây dựng xuống nhà dân, xuống đường gây ra tai nạn đáng tiếc, thậm chí gây thương vong khiến nhiều người hoang mang...

Thứ năm, 18/10/2018 - 07:51

Nghi án cán bộ QLTT “giải cứu” phân bón giả: Công văn của Bộ Công thương có thuyết phục?
Nghi án cán bộ QLTT “giải cứu” phân bón giả: Công văn của Bộ Công thương có thuyết phục?

(Dân trí) - Liên quan vụ nghi án cán bộ quản lý thị trường “giải cứu” phân bón giả ở Sóc Trăng, điều khiến dư luận băn khoăn là công văn 3194 của Bộ Công thương trả lời Công an tỉnh Sóc Trăng về việc xác định hiệu lực quyết định 2466 về việc hủy bỏ quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ có thuyết phục?

Thứ năm, 18/10/2018 - 07:39

Gửi đơn kêu cứu, người phụ nữ vẫn bị thiêu sống, cơ quan chức năng có vô can?
Gửi đơn kêu cứu, người phụ nữ vẫn bị thiêu sống, cơ quan chức năng có vô can?

(Dân trí) - Theo gia đình nạn nhân, việc chị Bé bị tẩm xăng và thiêu sống là do ông Hùng gây ra, thế nhưng sự việc đã được cảnh báo từ trước và có thể được ngăn chặn. Được biết, trước ngày xảy ra sự việc 1 tháng, nữ nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an và nhiều cơ quan khác của tỉnh Đắk Nông.

Thứ tư, 17/10/2018 - 11:55

Xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ không phép tại Thanh Hoá
Xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ không phép tại Thanh Hoá

(Dân trí) - Mặc dù chưa được giao đất và chưa có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng một số hạng mục công trình dự án nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại xã Phúc Đường, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Thứ tư, 17/10/2018 - 07:59

Vụ dân kiện Quyết định UBND huyện: Diễn biến bất ngờ khiến Toà bác đơn kiện!
Vụ dân kiện Quyết định UBND huyện: Diễn biến bất ngờ khiến Toà bác đơn kiện!

(Dân trí) - Nhận thấy còn nhiều vấn đề trong Quyết định 2808 về việc áp giá bồi thường với 2 gia đình là ông Hồng và ông Hải, UBND huyện Thanh Liêm đã ra Quyết định 3314 về việc hủy bỏ 1 phần trong Điều 1 Quyết định số 2808. Do đối tượng bị kiện không còn, TAND tỉnh Hà Nam cũng đã bác đơn kiện của người khởi kiện.

Thứ tư, 17/10/2018 - 07:58

3 em nhỏ liên tiếp chết đuối thương tâm tại Bắc Giang: Cần lập tức khởi tố vụ án!
3 em nhỏ liên tiếp chết đuối thương tâm tại Bắc Giang: Cần lập tức khởi tố vụ án!

(Dân trí) - "Sai phạm rõ như ban ngày của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang dẫn đến hậu quả khiến 3 em nhỏ liên tiếp chết đuối đã được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang kết luận. Trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cần lập tức khởi tố vụ án để điều tra làm rõ sự việc", thạc sỹ, luật sư Lê Ngọc Hoàng bày tỏ.

Thứ tư, 17/10/2018 - 07:42

Nhà xưởng hơn 10.000m2 làm “chui” gần xong mới bị phát hiện!
Nhà xưởng hơn 10.000m2 làm “chui” gần xong mới bị phát hiện!

(Dân trí) - Một nhà xưởng “cực khủng” rộng 10.400m2 thi công không có giấy phép đã bị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng. Điều kì lạ, khu nhà xưởng làm “chui” này thi công gần xong mới bị phát hiện.

Thứ ba, 16/10/2018 - 07:47

Vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất: Phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ!
Vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất: Phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ!

(Dân trí) - Dù Thủ tướng đã 5 lần chỉ đạo giải quyết khiếu nại của bà Phượng nhưng đến nay UBND TP HCM, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Lần gần đây nhất, Thanh tra Chính phủ được chỉ đạo phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/9/2017 nhưng đến nay sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Thứ ba, 16/10/2018 - 07:45

Học sinh đeo khẩu trang nghe giảng bài, dân đeo khẩu trang ngủ (!?)
Học sinh đeo khẩu trang nghe giảng bài, dân đeo khẩu trang ngủ (!?)

(Dân trí) - Theo người dân địa phương, mùi hôi thối nồng nặc “tra tấn” người dân và khiến học sinh trường THCS Cát Trinh (huyện Phù Cát, Bình Định) phải đeo khẩu trang nghe thầy cô giảng bài, được xác định do nguồn nước thải ra từ Cụm công nghiệp Cát Trinh chảy kênh Đồng Đế.

Thứ ba, 16/10/2018 - 07:42

Vụ hồ sơ lý lịch "sinh đôi" tại Đắk Nông: Đã từng phát hiện 6 năm trước
Vụ hồ sơ lý lịch "sinh đôi" tại Đắk Nông: Đã từng phát hiện 6 năm trước

(Dân trí) - Vụ việc một giáo viên tiểu học mượn bằng THPT của người khác để làm hồ sơ đi học đã được chính quyền huyện Tuy Đức phát hiện cách đây 6 năm. Thế nhưng, việc xử lý khi đó không rõ ràng, khiến cho vụ việc chìm vào quên lãng cho đến nay...

Thứ ba, 16/10/2018 - 07:38

Bạc Liêu: Hiệu trưởng Trường THCS Minh Diệu bị “tố” làm trái quy định nhà nước
Bạc Liêu: Hiệu trưởng Trường THCS Minh Diệu bị “tố” làm trái quy định nhà nước

(Dân trí) - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Diệu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) bị tố đã làm trái quy định của nhà nước trong việc chi trả chế độ và hỗ trợ cho giáo viên của trường.

Thứ ba, 16/10/2018 - 07:35

ĐÁNG QUAN TÂM
Đổ tiền tỷ làm đường bê tông xong lại đào lên lắp cống thoát nước!
Đổ tiền tỷ làm đường bê tông xong lại đào lên lắp cống thoát nước!

(Dân trí) - Những ngày này, nhiều người dân ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) vừa ngỡ ngàng vừa tiếc nuối khi nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố vừa mới trải thảm bê tông cách đây ít tháng với kinh phí nhiều tỉ đồng đã bị đào xới.

Thứ hai, 15/10/2018 - 08:46

3 em nhỏ chết đuối thương tâm, “thủ phạm” được bảo vệ đến cùng?
3 em nhỏ chết đuối thương tâm, “thủ phạm” được bảo vệ đến cùng?

(Dân trí) - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã chính thức kết luận Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang xây dựng công trình sai phạm và vô trách nhiệm trong quá trình khắc phục dẫn đến hậu qủa làm 3 em nhỏ liên tiếp chết đuối thương tâm. Hình thức xử lý được đưa là đề nghị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử phạt hành chính.

Thứ hai, 15/10/2018 - 08:30

“Mười năm chưa giải quyết xong một vụ tranh chấp đất”: Vẫn còn chỉ đạo… kiểm tra!
“Mười năm chưa giải quyết xong một vụ tranh chấp đất”: Vẫn còn chỉ đạo… kiểm tra!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “mười năm, 5 đoàn kiểm tra vẫn không giải quyết xong một vụ tranh chấp đất” xảy ra tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), nhiều tháng trôi qua, tiến độ giải quyết của UBND TP Cà Mau vẫn là chỉ đạo kiểm tra...

Chủ nhật, 14/10/2018 - 06:56

Bất ngờ với những lá đơn và bản lấy lời khai của nông dân tại Sóc Trăng!
Bất ngờ với những lá đơn và bản lấy lời khai của nông dân tại Sóc Trăng!

(Dân trí) - Liên quan đến nghi án cán bộ quản lý thị trường “giải cứu” phân bón giả ở Sóc Trăng, tại phiên tòa vừa qua, HĐXX đưa ra tình tiết mới là tòa có nhận được 13 lá đơn trình bày và 2 bản ghi lời khai của các nông dân ở thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng). Từ đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. PV đã về thị xã Ngã Năm tìm gặp một số nông dân này. Và, kết quả cũng thật bất ngờ…

Chủ nhật, 14/10/2018 - 06:54

Sạt lở bờ sông Lam, mất đất sản xuất, người dân kêu cứu!
Sạt lở bờ sông Lam, mất đất sản xuất, người dân kêu cứu!

(Dân trí) - Thời gian qua, người dân trên địa bàn xã Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Yên của huyện Thanh Chương (Nghệ An), phải sống trong cảnh lo sợ vì bờ sông Lam đoạn qua các xã này đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở khiến hàng chục héc ta đất nông nghiệp và nhà cửa đứng trước nguy cơ bị nước cuốn trôi và hàng trăm người dân đứng trước nguy cơ bị thất nghiệp do mất hết tư liệu sản xuất.

Thứ bảy, 13/10/2018 - 05:54

Bình Định: Cụm công nghiệp bị “ách” vì 1 hộ dân không chịu nhận bồi thường!
Bình Định: Cụm công nghiệp bị “ách” vì 1 hộ dân không chịu nhận bồi thường!

(Dân trí) - 98/99 hộ dân đồng ý nhận đền bù để xây dựng Cụm công nghiệp Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn), thế nhưng hộ bà Thiện kiên quyết không nhận bồi thường làm ảnh hưởng tiến độ công trình.

Thứ bảy, 13/10/2018 - 05:52

Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 em nhỏ chết đuối thương tâm
Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 em nhỏ chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Trong 2 năm liên tiếp 2017 - 2018, 3 em nhỏ đã liên tiếp đuối nước thương tâm tại mương nước sâu trong khuôn viên trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang. Nguyên nhân sự việc đã chính thức được Sở Xây dựng kết luận do trường này xây dựng công trình sai phạm và vô trách nhiệm trong quá trình khắc phục dẫn đến hậu quả đau lòng.

Thứ bảy, 13/10/2018 - 05:38

Hà Nội: Quận Ba Đình chính thức thụ lý giải quyết khiếu nại của người dân bị thu hồi đất
Hà Nội: Quận Ba Đình chính thức thụ lý giải quyết khiếu nại của người dân bị thu hồi đất

(Dân trí) - UBND quận Ba Đình đã quyết định thụ lý để giải quyết đơn của ông Phạm Văn Viêm khiếu nại nại quyết định số 1418QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với gia đình ông Viêm để thực hiện dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc đoạn từ khách sạn La Thành đến Núi Trúc.

Thứ sáu, 12/10/2018 - 11:58

Hàng nghìn cư dân hốt hoảng bởi khu chung cư bất ngờ bị chính quyền chặn lối đi
Hàng nghìn cư dân hốt hoảng bởi khu chung cư bất ngờ bị chính quyền chặn lối đi

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra tại chung cư Phúc Lộc Thọ, địa chỉ số 35, đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM suốt nhiều tháng qua khiến hàng nghìn cư dân sống tại chung cư này vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra tại nơi cư ngụ của mình.

Thứ sáu, 12/10/2018 - 07:05

Vụ một triền núi, cả tá doanh nghiệp chia nhau “xẻ thịt”: Nhiều doanh nghiệp sai phạm
Vụ một triền núi, cả tá doanh nghiệp chia nhau “xẻ thịt”: Nhiều doanh nghiệp sai phạm

(Dân trí) - Kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cho thấy, một số doanh nghiệp khai thác đá chưa thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường,… gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Thứ sáu, 12/10/2018 - 07:01

Đắk Nông: Bãi rác "nhấn chìm" cả đường đi, người dân "bỏ của chạy lấy người"!
Đắk Nông: Bãi rác "nhấn chìm" cả đường đi, người dân "bỏ của chạy lấy người"!

(Dân trí) - “Núi rác” khổng lồ tràn cả ra hai bên đường với đủ loại rác thải, ruồi nhặng bu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc. Tuy nhiên, việc xử lý rác hết sức sơ sài, rác tồn đọng càng nhiều, người đi qua khu vực này đều bịt kín mặt mũi và cố gắng chạy xe thật nhanh.

Thứ sáu, 12/10/2018 - 07:00

Bắc Giang: 3 em nhỏ chết đuối thương tâm, chủ tịch xã phẫn nộ yêu cầu làm rõ!
Bắc Giang: 3 em nhỏ chết đuối thương tâm, chủ tịch xã phẫn nộ yêu cầu làm rõ!

(Dân trí) - Liên tiếp trong 2 năm 2017 - 2018, 3 em nhỏ tại xã Tân Dĩnh, Lạng Giang (Bắc Giang) đã đuối nước thương tâm tại mương nước của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp. Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh bức xúc cho biết mương nước này bất ngờ xuất hiện từ giữa năm 2017. Vị lãnh đạo xã này cũng kiên quyết yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ sự việc.

Thứ năm, 11/10/2018 - 10:24