1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Xem xét tiếp tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Quang Phong

(Dân trí) - Chính phủ vừa giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân, người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Quyết định 23.

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân, người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm.

Xem xét tiếp tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 - 1

Người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhận tiền hỗ trợ.

Khẩn trương thẩm định danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3 năm 2022. 

Tăng cường kết nối cung cầu lao động toàn quốc trên nền tảng trực tuyến; chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng cơ nhỡ, yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh thời gian làm thêm trong tháng và trong năm của người lao động, tạo điều kiện phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, Chính phủ còn giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19"; công bố theo thẩm quyền phương án mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; có hướng dẫn chi tiết việc mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh để bảo đảm tính nhất quán giữa các địa phương trong áp dụng các biện pháp của Chính phủ về mở cửa du lịch, lưu trú đối với khách quốc tế.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh và nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát khi cho học sinh quay lại trường học trực tiếp; có các hình thức tổ chức dạy học và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng cấp độ dịch.

Thanh tra Chính phủ được yêu cầu sớm ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện Quy hoạch điện VII và việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn được giao phối hợp cùng Bộ Công an chủ động theo dõi, nắm tình hình quá trình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lớn (đường cao tốc, sân bay...) để kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi thông thầu, gian dối khối lượng.