Thứ tư, 06/07/2016 - 08:12

Thân nhân quân nhân, công an và người làm cơ yếu có được hỗ trợ mua BHYT?

Dân trí

Bà Kiều Loan, Thái Nguyên hỏi: Đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo nào được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT? Học sinh, sinh viên có được tham gia BHYT theo hộ gia đình không? Thân nhân của quân nhân tại ngũ, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được Nhà nước mua BHYT?

Thân nhân quân nhân, công an và người làm cơ yếu có được hỗ trợ mua BHYT? - 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Về đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01/01/2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01/01/2015 chưa đủ 05 năm thì thời gian còn lại được hỗ trợ thấp nhất là 01 năm;

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Về trường hợp học sinh, sinh viên có được tham gia BHYT theo hộ gia đình hay không

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT.

​Theo đó, đối tượng học sinh, sinh viên xếp thứ tự 21 còn nhóm hộ gia đình xếp thứ tự thứ 22 nên học sinh, sinh viên không thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình mà phải tham gia theo đối tượng học sinh, sinh viên.

Về trường hợp thân nhân nào của các đối tượng quân nhân tại ngũ, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được ngân sách nhà nước mua BHYT.

​Thân nhân của quân nhân tại ngũ, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được NSNN mua BHYT bao gồm:

- Bố đẻ, mẹ đẻ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;

- Vợ hoặc chồng;

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.

​Các căn cứ cụ thể: Điểm d, Khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC; Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC.

Phan Minh lược ghi

Tin liên quan

Mới nhất