1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam phấn đấu có 96% nông dân tham gia BHYT vào năm 2025

Công Bính

(Dân trí) - Phấn đấu hàng năm có 4.000 hội viên Hội nông dân tỉnh Quảng Nam tham gia BHXH tự nguyện, Dự kiến đến cuối năm 2025, có 96% hội viên nông dân tỉnh Quảng Nam tham gia BHYT.

BHXH Quảng Nam và Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH Quảng Nam - cho hay, qua hơn 3 năm thực hiện chương trình phối hợp, công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT đã được các cấp Hội phối hợp chặt chẽ và triển khai có hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau.

Quảng Nam phấn đấu có 96% nông dân tham gia BHYT vào năm 2025 - 1

BHXH Quảng Nam và Hội nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Tính đến nay, 9/18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và BHXH cùng cấp; nhiều hoạt động phối hợp tuyên truyền đã được triển khai sâu rộng tại các địa phương với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Trong giai đoạn 2017-2020, BHXH Quảng Nam đã hỗ trợ kinh phí 530 triệu đồng và 120.000 tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức được 68 cuộc tuyên truyền tại 65 xã, thị trấn của 12 huyện, thị xã, thành phố; có 7.540 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, gắn mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho Hội nông dân các cấp và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân.

"Nhờ có sự phối hợp đó, chính sách BHXH, BHYT được tuyên truyền rộng rãi, người nông dân đã được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Từ đó, nhiều người đã tự giác tham gia và tích cực vận động người thân, gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình", ông Nguyễn Thanh Danh phát biểu.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, phần lớn hội viên, nông dân đã hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nhiều hội viên đã tự giác tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân, tham gia BHYT cho các thành viên trong gia đình và tiếp tục tuyên truyền, vận động những hội viên khác tham gia.

Trong giai đoạn 2021-2025, BHXH và Hội nông dân Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nông dân hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng cũng như quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT để hội viên, nông dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 1.233 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện và phấn đấu hàng năm có 4.000 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện. Dự kiến đến cuối năm 2025 có 96% hội viên nông dân Quảng Nam tham gia BHYT.