Gói 26.000 tỷ đồng: Thêm mức hỗ trợ một triệu đồng, bỏ quy định nợ xấu...

(Dân trí) - Chính sách hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng đã được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa điều kiện hưởng, mở rộng đối tượng, bổ sung quy định hỗ trợ, bỏ bớt ràng buộc đối tượng nhận hỗ trợ…

Giảm tiêu chí số lao động ảnh hưởng do Covid-19, bỏ tiêu chí nợ xấu tín dụng, "nới" mốc thời gian tính hỗ trợ, bổ sung nhóm người bán hàng rong... là những điểm mới được ban hành trong chính sách liên quan tới gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

Gói 26.000 tỷ đồng: Thêm mức hỗ trợ một triệu đồng, bỏ quy định nợ xấu... - 1