1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu BHYT, BHXH toàn dân

Khánh Hồng

(Dân trí) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 và hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân…

Theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được xác định là chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng và luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT.

Nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố.

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu BHYT, BHXH toàn dân - 1

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng tư vấn cho người dân những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

Trong năm 2020, số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều đạt và vượt kế hoạch; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đến hết năm 2020 ước đạt trên 96,5%; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định.

Tỷ lệ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đạt 100%; cân đối chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không để vượt mức dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được Chính phủ giao hàng năm.

Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN vẫn diễn biến phức tạp; việc xử lý nợ đọng kéo dài, tái nợ khó dứt điểm. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT còn bất cập...

Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát là thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT và tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hướng đến mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân; mở rộng quyền lợi, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia.

Nghị quyết cũng xác định mục tiêu cụ thể của từng năm trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó đến năm 2025, có ít nhất 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 99%; có ít nhất 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên.