Bạc Liêu: Quản lý tốt chế độ bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Theo BHXH Bạc Liêu, thời gian qua, việc giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm cho các đối tượng được hưởng luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tại Hội nghị tổng kết ngành BHXH tỉnh Bạc Liêu năm 2020, chiều ngày 27/1, bà Huỳnh Hằng Nga, Phó Giám đốc BHXH Bạc Liêu đánh giá, năm qua, ngành đã nỗ lực quyết tâm cao và triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, mở rộng đối tượng tham gia, chú trọng khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, giảm nợ đọng BHXH, BHYT…

Bạc Liêu: Quản lý tốt chế độ bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng - 1

Bà Huỳnh Hằng Nga, Phó Giám đốc BHXH Bạc Liêu cho biết, ngành BHXH của tỉnh đã thực hiện đạt được nhiều kết quả khả quan trong năm 2020.

Tính đến ngày 31/12/2020, số người tham gia BHXH, BHYT là hơn 732.900 người, tăng 5.604 người so với năm 2019; trong đó có 9.911 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước).

Ngành BHXH đã thu hơn 1.296 tỷ đồng, tăng gần 52 tỷ đồng so với cùng năm 2019; tổng số chi là hơn 1.473 tỷ đồng, tăng hơn 45,743 tỷ đồng.

Việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Trong năm 2020, đã thực hiện xét duyệt, giải quyết cho 18.551 lượt người (chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp, chi trả lương hưu,...) hưởng chế độ BHXH, BHTN (tăng 1.118 lượt so với năm 2019).

Bạc Liêu: Quản lý tốt chế độ bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng - 2

Nhân viên BHXH Bạc Liêu tuyên truyền về bảo hiểm tự nguyện đến người dân địa phương. (Ảnh: BHXH Bạc Liêu)

Lãnh đạo BXHXH Bạc Liêu cũng đã nêu ra một số khó khăn, đa số doanh nghiệp ở Bạc Liêu là nhỏ và siêu nhỏ, kinh doanh theo kiểu gia đình, không thực hiện hợp đồng lao động hoặc trả tiền công theo ngày, tuần nên không tham gia đóng bảo hiểm.

Về việc thu BHYT năm 2020, đối tượng tham gia đã giảm mạnh (chủ yếu đối tượng người nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn) do mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm và xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, thực tế đối tượng này vẫn thuộc diện có thu nhập thấp nên việc tuyên truyền vận động các đối tượng này tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình là rất khó.

Trong công tác thu BHXH tự nguyện hiệu quả mang lại chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa. Mặt khác, lĩnh vực này là một chính sách còn mới, chế độ còn ít so với các loại hình bảo hiểm khác, thời gian đóng dài nên chưa thật sự thu hút người dân tham gia.

Lãnh đạo BHXH Bạc Liêu nêu khó khăn, kiến nghị về BHXH

Nêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH trong năm 2021, bà Huỳnh Hằng Nga, Phó Giám đốc BHXH Bạc Liêu cho biết, một trong những công tác của BHXH tỉnh là chú trọng hình thức đối thoại trực tiếp giữa cơ quan thực hiện chính sách với người lao động. Qua đó, người lao động và chủ sử dụng lao động sẽ hiểu quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia BHXH.

BHXH sẽ chỉ đạo các BHXH cấp huyện triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động, BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên.

Song song đó là thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi chế độ BHXH, BHTN, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng.

"Hiện BHXH Việt Nam chưa giao chỉ tiêu trong năm 2021, tuy nhiên dự kiến năm nay sẽ cao, bởi những kết quả đã đạt khả quan trong năm qua", lãnh đạo BHXH Bạc Liêu đánh giá.

BHXH Bạc Liêu đề xuất kiến nghị cần có hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán đối tượng người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu giao kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các địa phương ngay từ đầu năm 2021. Hỗ trợ thêm (từ ngân sách địa phương) mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh để thanh, kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu các đơn vị đang hoạt động nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đủ BHXH, BHYT cho người lao động, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.