80 bệnh nhân có chi phí khám BHYT trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị

(Dân trí) - Hơn 700 bệnh nhân nội trú với chi phí khám chữa bệnh BHYT từ trên 500 triệu đồng tới 1 tỷ đồng/đợt điều trị, 80 bệnh nhân có chi phí trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú…

80 bệnh nhân có chi phí khám BHYT trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị - 1

Ảnh: Đỗ Linh

Đây là kết quả được Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam công bố. Nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi có quỹ BHYT chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh, thậm chí có những người bệnh được chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) lên tới hàng tỷ đồng/01 đợt điều trị.

Cụ thể: 81.342 bệnh nhân có chi phí từ 100 - 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú, 705 bệnh nhân có chi phí từ trên 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú, 80 bệnh nhân có chi phí trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú.

Một số trường hợp cụ thể:

Bệnh nhân có mã thẻ HC49191120XXXXX (địa chỉ tại Ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành Phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang), thẻ do BHXH tỉnh Kiên Giang phát hành, thuộc đối tượng do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng. Bệnh nhân này điều trị 02 đợt với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Đợt 1 (từ ngày 19/11/2019 - 17/01/2020), tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là 7,95 tỷ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán là 6,36 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 7,80 tỷ đồng, tiền xét nghiệm 22,91 triệu đồng...

Tính đến ngày 16/12/2020, theo thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam, đã có 159.103.739 lượt KCB BHYT, với số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán trên 97.158 tỷ đồng.

Đợt 2 (từ ngày 07/05/2020 - 17/05/2020), tổng chi phí điều trị là 3,07 tỷ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán là 3,07 tỷ đồng, trong đó chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 3,06 tỷ đồng.

Bệnh nhân có mã thẻ BT28383222XXXXX (địa chỉ tại xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), thẻ do BHXH tỉnh Bến Tre phát hành, thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng.

Từ ngày 22/12/2019 - 05/02/2020, bệnh nhân có 02 đợt điều trị với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), tổng chi phí điều trị 5,68 tỷ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán là 5,68 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 5,63 tỷ đồng, tiền máu 13,4 triệu đồng...

Bệnh nhân có mã thẻ BT28686216XXXXX (địa chỉ tại ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), thẻ do BHXH tỉnh Vĩnh Long phát hành, thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng. Bệnh nhân có 04 đợt điều trị bệnh với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Đợt 1 (từ ngày 26/11/2019 - 23/01/2020), tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là 1,84 tỷ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán là 1,84 tỷ đồng, trong đó: Chi phí lớn nhất là tiền thuốc 1,82 tỷ đồng, tiền giường 13,14 triệu đồng...

Đợt 2 (từ ngày 02/02/2020 - 27/3/2020), tổng chi phí điều trị 1,91 tỷ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán 1,91 tỷ đồng, trong đó: Chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 1,89 tỷ đồng, tiền giường 12,5 triệu đồng...

Đợt 3 (từ ngày 24/4/2020 - 27/4/2020), tổng chi phí điều trị là 3,49 tỷ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán 3,49 tỷ đồng, trong đó: Chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 3,42 tỷ đồng, tiền giường 32,69 triệu đồng...

Đợt 4 (từ ngày 16/9/2020 - 30/10/2020), tổng chi phí điều trị 0,74 tỷ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán 0,74 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 0,72 tỷ đồng, tiền giường 10,66 triệu đồng...

Đang được quan tâm