Thứ tư, 09/08/2017 - 14:34

Infographic: Tài sản Trịnh Xuân Thanh đã đi đâu?

Nức tiếng giàu có từ trước khi vướng lao lý nhưng thật bất ngờ cho đến khi đầu thú, tài sản “nổi” của Trịnh Xuân Thanh là hai biệt thự trăm tỷ lại đứng tên bố! Số còn lại đã đi đâu?
 >> Ông Trịnh Xuân Giới là chủ sở hữu thực khối tài sản liên quan Trịnh Xuân Thanh?
 >> Ông Trịnh Xuân Giới giải trình thế nào về khối tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh?
 >> Trịnh Xuân Thanh có dấu hiệu tẩu tán tài sản từ sớm

Theo Hà Bình - Việt Anh
Dân Việt