1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Xử lý trách nhiệm vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức

Duy Tuyên

(Dân trí) - Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết đơn kiến nghị liên quan đến việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Sau hơn nửa năm kể từ khi được thẩm định kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa, nhưng đến thời điểm này, gần 300 thí sinh trúng tuyển vẫn chưa được phê duyệt kết quả tuyển dụng. 

Xử lý trách nhiệm vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 1

Sở TN&MT Thanh Hóa đã báo cáo Bộ TN&MT kết quả giải quyết đơn kiến nghị liên quan đến việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Để đảm bảo quyền lợi, thời gian qua, nhiều thí sinh đã trúng tuyển viên chức vào Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa tiếp tục có đơn kêu cứu gửi các cấp, ngành và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị sớm giải quyết.

Ngày 20/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa đã có văn bản gửi Bộ TN&MT báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị liên quan đến việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Nội dung báo cáo nêu: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đơn của bà Bùi Thị A. trình bày việc bà có tham dự kỳ thi tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT từ tháng 12/2019, nhưng đến nay chưa được phê duyệt kết quả trúng tuyển theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nội vụ xem xét đơn của công dân, căn cứ quy định của pháp luật, có văn bản trả lời công dân. Đến ngày 30/7/2020, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có công văn trả lời kiến nghị của bà A.

Theo Sở TN&MT, việc thông báo cho các thí sinh đã dự tuyển viên chức vào Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa chưa thực hiện được là do công văn số 9236/UBND-THKH, ngày 13/7/2020 của Bí thư Ban cán sự Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh là văn bản mật, chưa được giải mật.

Sau khi nhận được đơn thư và phản ánh của báo chí về những sai phạm trong xét tuyển viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa, ngày 17/8, Bộ Nội vụ có công văn số 4215/BNV-CCVC về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Ngày 19/8, đoàn công tác Vụ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ đã vào làm việc với đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ, Sở TN&MT và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Mặt khác, việc xét tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai đang được Bộ Nội vụ xem xét giải quyết theo công văn số 4215/BNV-CCVC ngày 17/8/2020. Sau khi được cấp có thẩm quyền giải quyết, Sở TN&MT sẽ thông báo cho các thí sinh dự tuyển viên chức vào Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 16/7/2020, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Sở TN&MT: Quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện đầy đủ những nội dung chỉ đạo của Bí thư Ban cán sự Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 9236/UBND- THKH ngày 13/7/2020.

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định; tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thực hiện việc bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc hoặc giao phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố để đưa các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố đi vào hoạt động; hoàn thành trước ngày 20/8/2020. 

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng viên chức được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại công văn số 15301/UBND-THKH ngày 11/11/2019, xây dựng lại kế hoạch tuyển dụng viên chức, báo cáo Giám đốc Sở TN&MT, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đề xuất xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai, thực hiện không đúng quy định tại quyết định 2829/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh việc tuyển viên chức không đúng quy định của pháp luật tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa theo kết luận của đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tại báo cáo số 28/BC-SNV ngày 3/6/2020.