Thứ sáu, 20/07/2018 - 19:16

TPHCM:

Xe buýt bỏ chuyến, ngành giao thông muốn tăng thêm 330 tỷ đồng tiền trợ giá

Dân trí

Theo Sở Giao thông vận tải TPHCM, kinh phí trợ giá thấp khiến xe buýt thường xuyên bỏ chuyến, thậm chí có tuyến xe buýt bỏ chuyến hàng loạt. Do đó, sở này kiến nghị thành phố bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt khoảng 330 tỷ đồng.

Theo Sở GTVT TP, năm 2017, sản lượng vận tải hành khách công cộng tăng 6% so với cùng kỳ nhờ được đầu tư mới phương tiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng…

Tuy nhiên, việc bố trí trợ giá cho hoạt động xe buýt những năm qua ngày càng giảm (với tỷ lệ trợ giá/chi phí năm 2013 là 42,2%, năm 2014 là 41,7%, năm 2015 là 34,3%, năm 2016 là 38,6% và năm 2017 là 40,1%). Trong khi đó, tỷ lệ trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội giai đoạn 2014-2016 bình quân khoảng 55%.

Sở GTVT TPHCM muốn tăng thêm 330 tỷ đồng tiền trợ giá để đảm bảo hoạt động xe buýt được liên tục
Sở GTVT TPHCM muốn tăng thêm 330 tỷ đồng tiền trợ giá để đảm bảo hoạt động xe buýt được liên tục

Theo Sở GTVT TP, với tình hình trợ giá nêu trên, những năm gần đây, việc ký kết hợp đồng với các đơn vị vận tải tốn nhiều thời gian đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ xe buýt.

Điều đáng nói, khi ký hợp đồng với mức trợ giá thấp so với thực tế hoạt động đã xảy ra trường hợp xe buýt thường xuyên bỏ chuyến do không đảm bảo chi phí hoạt động (như các tuyến: 10, 18, 40, 43, 44, 54, 65, 78…). Gần đây nhất là tuyến xe buýt trợ giá số 51 bỏ chuyến hàng loạt vào ngày 10-11/7, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ chung của ngành.

Trong năm 2018, bố trí kinh phí trợ giá xe buýt là 1.000 tỷ đồng (bằng năm 2017) trong điều kiện các đơn vị vận tải thực hiện đầu tư thay thế xe buýt mới và giá nhiên liệu có xu hướng tăng, nên việc phê duyệt và thương thảo hợp đồng với các đơn vị vận tải rất khó khăn.

Do đó, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP xem xét, chấp thuận chủ trương cho sở được cân đối dự toán chi ngân sách Nhà nước lĩnh vực trợ giá xe buýt năm 2018 để phê duyệt dự toán đặt hàng năm 2018, ký hợp đồng và thanh toán kinh phí trợ giá nhằm đảm bảo xe buýt hoạt động liên tục.

Đồng thời, UBND TP xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 lĩnh vực trợ giá xe buýt khoảng 330 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài chính thẩm định, tham mưu giải quyết kiến nghị trên.

Quốc Anh