Xây dựng Hà Nam trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ

(Dân trí) - Sáng ngày 13/1/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

Xây dựng Hà Nam trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ - 1

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận, biểu dương thành tích của tỉnh Hà Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Hà Nam là tỉnh mới được tái lập vào năm 1997, các xã trên địa bàn trước khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, bình quân mới đạt 5,7 tiêu chí/xã, song với sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của toàn đảng bộ, các cấp chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM sau 10 năm triển khai thực hiện.

Đến nay, toàn tỉnh có 83/83 xã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; trong đó 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 6/6 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 100%. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 19 tiêu chí, tăng bình quân 13,3 tiêu chí/xã so với năm 2010 (năm 2010 là 5,7 tiêu chí).

Xây dựng Hà Nam trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ - 2

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thủ đô.

Sau 10 năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2020 đạt 50,5 triệu đồng/người/năm, tăng xấp xỉ 3,7 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 10,68% năm 2010 xuống còn 1,84% năm 2020 (trong đó 0,65% hộ nghèo đa chiều theo chuẩn NTM), khoảng cách giữa thành thị - nông thôn dần được thu hẹp. Cảnh quan môi trường được cải thiện ngày càng xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo và giữ vững, là một trong những điển hình trong xây dựng nông thôn mới của vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thủ đô.

Theo đó, tỉnh Hà Nam cần tiếp tục tập trung tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của thị trường trong nước, quốc tế nhằm nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, phải coi trọng phát triển nông nghiệp, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM.

Đồng thời, Hà Nam cần tập trung phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm nền tảng để hỗ trợ nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là những dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Phó Thủ tướng gợi mở, tỉnh Hà Nam có thể tập trung phát triển một số ngành dịch vụ như du lịch, thương mại, vận tải, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - thể thao… trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh…

Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao kiểu mẫu; 35 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 12-15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 68 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí nông thôn mới còn dưới 0,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%...