Thí sinh thi tuyển lãnh đạo cấp vụ Bộ Tư pháp phải trả lời câu hỏi gì?

(Dân trí) - Hội đồng thi tuyển Bộ Tư pháp vừa có thông báo về phạm vi câu hỏi tình huống đối với các thí sinh đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ này.

Trụ sở Bộ Tư pháp.
Trụ sở Bộ Tư pháp.

Theo đó, phạm vi câu hỏi tình huống với ứng viên thi vào vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ xoay quanh việc sắp xếp tổ chức cán bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị; cách thức quản lý, sử dụng có hiệu quả cán bộ cấp dưới; cách thức thu hút, giữ chân cán bộ có năng lực và những vấn đề cần lưu ý phải tránh không mắc phải để bảo đảm cho đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Ứng viên vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội (đơn vị sự nghiệp có thu) còn phải trả lời các tình huống xung quanh trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị với tư cách là Chủ tài khoản khi duyệt thu, chi ngân sách của đơn vị; quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của đơn vị sự nghiệp.

Ứng viên thi 2 vị trí trên cũng phải thể hiện kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong lãnh đạo, quản lý đơn vị; kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong hoạt động điều hành đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; giải quyết mâu thuẫn, xung đột phát sinh (nếu có) trong nội bộ đơn vị; kỹ năng quan hệ công chúng, phối hợp công tác.

Ngoài ra, đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Hội đồng thi tuyển Bộ Tư pháp dự kiến phạm vi câu hỏi tình huống đối với các thí sinh xung quanh cách thức quản lý, sử dụng có hiệu quả cán bộ cấp dưới; xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; kỹ năng phát hiện, tham mưu hoặc giải quyết vấn đề trong lãnh đạo, quản lý lĩnh vực được phân công phụ trách; xử lý tình huống phát sinh trong điều hành hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; giải quyết mâu thuẫn, xung đột phát sinh, nếu có, trong nội bộ đơn vị…

Thế Kha