1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Sẽ sắp xếp lại một số Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thế Kha

(Dân trí) - "Chúng tôi đang tổng hợp, trong đó có việc xác định tổ chức lại các Tổng cục hoạt động theo mô hình nào, số lượng cơ cấu, tổ chức bên trong hình thành bao nhiêu đầu mối"- đại diện Bộ Nội vụ cho hay.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ chiều 5/11, trả lời câu hỏi liên quan đến đề xuất sắp xếp, tổ chức lại Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ tổ chức biên chế, cho biết đã nhận được văn bản về các phương án thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

"Chúng tôi đang tổng hợp, trong đó có việc xác định tổ chức lại các Tổng cục hoạt động theo mô hình nào, số lượng cơ cấu, tổ chức bên trong hình thành bao nhiêu đầu mối?. Sau khi thông qua về mặt nguyên tắc, chúng tôi sẽ có ý kiến chính thức"- Nam cho hay.

Sẽ sắp xếp lại một số Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường - 1

Ông Vũ Hải Nam trả lời câu hỏi của báo chí (Ảnh: Q.Tuyền).

Theo ông Nam, giữa các Bộ hiện không có sự giao thoa, chồng chéo, nhưng có sự chồng chéo về quản lý giữa các đơn vị trong Bộ. "Khi rà soát, cơ cấu tổ chức bên trong của Bộ cũng phải bảo đảm nguyên tắc, một việc chỉ một đầu mối thực hiện"- ông Nam nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, việc phân công về quản lý nhà nước đang có sự chuyển đổi. Đối với những ngành, lĩnh vực nào yêu cầu tập trung thống nhất thì duy trì Tổng cục; đối với ngành, lĩnh vực mà chức năng, nhiệm vụ đã phân cấp về cho địa phương thì sẽ tổ chức lại Tổng cục, làm sao giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trước đó, vào tháng 5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã ký văn bản yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các Tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây.

Đồng thời lưu ý việc chấp hành các Nghị định số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW/2017 của Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII khi đề xuất thành lập, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Nghị định 101/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, việc thành lập Tổng cục phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí: 1. Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; 2. Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương, trường hợp đặc biệt do Chính phủ xem xét quyết định; 3. Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường có 5 Tổng cục gồm: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai và Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Kết quả tinh gọn tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện

Liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, tính đến 30/6/2021, cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh có 1.173 sở, giảm 7 sở; phòng thuộc sở có 7.215 phòng, giảm 1.440 phòng.

Chi cục thuộc sở có 907, giảm 208 chi cục; cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng so với thời điểm 30/6/2017.