Sắp có cơ chế khuyến khích cán bộ dám đột phá, dám chịu trách nhiệm

(Dân trí) - Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng một nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá về lợi ích chung để cụ thể hóa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

Đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chiều 4/11, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng, trọng dụng nhân tài và thưởng, phạt nghiêm minh là thuật dùng người và cũng là quy luật trị quốc muôn đời từ trước đến nay. Ngày 22/9/2021 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Sắp có cơ chế khuyến khích cán bộ dám đột phá, dám chịu trách nhiệm - 1

Đại biểu Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

"Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham mưu, đề xuất gì với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để biến chủ trương này thành pháp luật, tức là biến thành các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung đối với toàn bộ máy nhà nước?"- ông Vân chất vấn.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định cả 2 ý ông Vân đưa ra đều là những nội dung mà Bộ Nội vụ đang quan tâm rất sâu sắc, trong đó có vấn đề về trọng dụng nhân tài gắn với khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Có thể nói trọng dụng nhân tài là một yếu tố truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay và quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về thu hút và trọng dụng nhân tài đã được thể hiện rất rõ trong các nghị quyết, trong các Văn kiện Đại hội của Đảng, trong Chỉ thị, trong Kết luận và nhất là Đại hội XIII của Đảng vừa qua cũng đã nhấn mạnh về vấn đề này"- bà Trà nói.

Trên thế giới, nhiều nước đã làm nên kỳ tích của sự phát triển đất nước họ bằng chính nhân tài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore.

Sắp có cơ chế khuyến khích cán bộ dám đột phá, dám chịu trách nhiệm - 2

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời đại biểu Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Để cụ thể hóa vấn đề này, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 140 để triển khai thực hiện. Theo bà Trà, từ năm 2018 đến nay đã thu hút được 258 sinh viên xuất sắc và nhà khoa học. Dù chưa được nhiều nhưng quan trọng hơn, tất cả các địa phương đều rất chú trọng vấn đề này, mà điển hình là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và rất nhiều các tỉnh khác. Căn cứ vào chủ trương của Đảng, các địa phương đã thông qua HĐND để xây dựng một hệ thống chính sách rất phù hợp để thu hút và trọng dụng nhân tài.

"Đến thời điểm này, chúng tôi tính được các địa phương đã thu hút được sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được khoảng gần 3.000 người. Thực tiễn rõ ràng còn quá ít ỏi để số lượng này làm việc trong khu vực công, cho nên trong thời gian tới, căn cứ vào chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, Bộ Nội vụ đang xây dựng một Đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài. Cùng với chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài này sẽ có một cơ chế, chính sách hấp dẫn hơn, tốt hơn"- bà Trà nói và cho biết Bộ này đang lấy ý kiến của các bộ, ngành.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đang đôn đốc Bộ Nội vụ cố gắng nhanh nhất năm tới sẽ có nghị định tổng thể, bao quát, trong đó sẽ có cả tinh thần của Nghị định số 140 nhằm có bộ chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.

"Cùng với thu hút, trọng dụng nhân tài thì việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị là một việc các đại biểu đang rất mong đợi. Bởi vì, chúng ta chưa có cơ chế này, chưa có hành lang pháp lý này để làm sao khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung, trong khi hệ thống thể chế của chúng ta có những mặt chưa được đồng bộ, có những vấn đề còn xung đột lẫn nhau. Hệ thống thể chế chưa thật sự đảm bảo đầy đủ các yếu tố cho cán bộ làm"- bà Trà nêu thực tế.

Tin liên quan