Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét để công an, quân đội đăng kiểm xe dân sự

(Dân trí) - Trong quá trình sửa đổi nghị định về kinh doanh đăng kiểm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị nghiên cứu cơ chế để đơn vị đăng kiểm của công an, quân đội được kiểm định xe dân sự.

Ngày 2/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ GTVT và các bộ ngành về dự thảo nghị định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (dự kiến thay thế Nghị định 139/2018/NĐ-CP).

Đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết nghị định được thiết kế theo hướng phân cấp cho các sở GTVT địa phương kiểm tra, giám sát các đơn vị đăng kiểm; tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ kiểm định ô tô.

Dự thảo nghị định lần này quy định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT và chức năng cung cấp dịch vụ của các đơn vị đăng kiểm.

Trong đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thống nhất quản lý hoạt động đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Cục chịu trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn về đăng kiểm; tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ nhân lực cho công tác quản lý hoạt động đăng kiểm của các sở GTVT.

Sở GTVT chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong phạm vi địa phương và các đơn vị đăng kiểm thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ nội hàm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm, nhất là một số hoạt động có liên quan đến kỹ thuật để địa phương có thể triển khai;

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng nghị định để các đơn vị đăng kiểm của ngành công an, quân đội (đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định ô tô) được tham gia kiểm định phương tiện dân sự khi được Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng cho phép kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế.

Phó Thủ tướng đề nghị dự thảo nghị định phải gắn trách nhiệm địa phương và thực hiện quản lý Nhà nước thông qua quy hoạch mạng lưới đơn vị đăng kiểm; hài hòa trong tiếp nhận, công nhận lẫn nhau các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đăng kiểm của các nước, các hãng xe, phù hợp với điều kiện Việt Nam.