Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Với mức tín nhiệm cao tuyệt đối, ông Thái Thanh Quý tiếp tục tín nhiệm được tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mở đầu phiên làm việc sáng nay (18/10), đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nghe ông Thái Thanh Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ nhất.  

Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào chiều tối ngày 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 người.

Với sự tín nhiệm cao tuyệt đối, ông Thái Thanh Quý tiếp tục tín nhiệm được tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 2

Ông Thái Thanh Quý tiếp tục tín nhiệm được tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh Nghệ An ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng bầu các ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã bầu 12 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Bùi Thanh An được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, vào chiều 17/10, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý điều hành nội dung bầu cử bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện; số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tỷ lệ đổi mới, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có số lượng 66 người (bao gồm 1 đồng chí do Trung ương luân chuyển tăng thêm).

Như vậy, so với nhiệm kỳ 2015 -2020, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giảm 5 người, tương đương 7%. Trong đó, tại Đại hội bầu 64 người (khuyết 2). 

Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự 73 người để bầu 64 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và tiến hành công tác bầu cử.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 3

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 4

Chân dung ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 5

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 6

Chân dung ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 7

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ông thông

Chân dung ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 9

Theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 66 đồng chí (gồm cả 1 đồng chí do Trung ương luân chuyển tăng thêm), so với nhiệm kỳ 2015-2020 giảm 5 đồng chí, tỷ lệ đạt 7,0%. Đề án cũng nêu rõ tại Đại hội bầu 64 đồng chí, khuyết 2 đồng chí, kiện toàn sau Đại hội (trong đó có 1 tại vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 1 tại vị trí Bí thư Tỉnh đoàn).

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 10

Danh sách đề cử gồm 73 đồng chí. Trong đó có 46 đồng chí (chiếm 63%), giới thiệu tham gia lần đầu có 27 đồng chí (chiếm 37%); số dư 9 đồng chí (tỷ lệ đạt 14,1%). Tỷ lệ nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy (tối thiểu có 18 đồng chí): 28,1%. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy (so với đầu nhiệm kỳ): 53,5%. Về giới tính: cán bộ nữ chiếm 17,8%; Độ tuổi bình quân: 47,9%; cán bộ người dân tộc chiếm 6,8%.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 11

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện; số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tỷ lệ đổi mới, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất.

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 12

Cũng trong phiên làm việc chiều ngày 17/10, các đại biểu tiếp tục đi sâu, thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN trong nhiệm kỳ mới

Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - 13

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 với 64 đồng chí Ủy viên khóa mới đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất  tiến hành bầu Ban Thường vụ, bầu chức danh Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.