Ông Lê Kim Thành làm Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam

Hải Nam

(Dân trí) - Ngày 30/9, Bộ Giao thông Vận tải điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt, kiện toàn bộ máy.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư làm Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam kể từ ngày 1/10/2022.

Các ông Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác Công - tư; Nguyễn Quang Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Nguyễn Trọng Phú, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, được điều động giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Ông Lê Kim Thành làm Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam - 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (thứ 3 từ phải sang) trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam (Ảnh: Bộ GTVT).

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Các Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ  Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Đồng thời chuyển đổi chức vụ 3 lãnh đạo Vụ Môi trường về vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2022.

Trong buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị trên vị trí công tác mới, các cán bộ được chuyển đổi chức vụ, bổ nhiệm ngày hôm nay cần nỗ lực hơn nữa, phát huy ưu điểm, tiếp tục phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự và tập thể Lãnh đạo Bộ. 

Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký và ban hành Nghị định số 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Theo Nghị định này, Chính phủ quyết định tách Tổng cục Đường bộ thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, gồm: Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Vụ Vận tải; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Văn phòng; Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường cao tốc Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cục Quản lý đầu tư xây dựng; Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; Trường Cán bộ quản lý GTVT; Báo Giao thông; Tạp chí GTVT.