1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Tài chính

(Dân trí) - Quốc hội thống nhất phê chuẩn bổ nhiệm nguyên Tổng kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng vào chức Bộ trưởng Tài chính theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Đinh Tiến Dũng trở thành người kế nhiệm chính thức nguyên Bộ trưởng Vương Đình Huệ.

Kết quả bỏ phiếu tại hội trường thể hiện 355/473 phiếu thu về đồng ý với đề xuất của Thủ tướng (chiếm 71,2%), 117 đại biểu không đồng ý (chiếm 23,9%).

Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng vào vị trí Bộ trưởng Tài chính. Nghị quyết của Quốc hội về việc này đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
 
Tân Bộ trưởng Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng
Tân Bộ trưởng Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng sau đó đã được giới thiệu ra mắt Quốc hội. Ông Dũng nhận lời chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng như lời nhắc nhở, Bộ trưởng Tài chính là một vị trí quan trọng và “nặng” trách nhiệm, cần cố gắng nhiều để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, đầu buổi sáng, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Đinh Tiến Dũng. 418/475 đại biểu (tương đương 84,1%) tán thành đề nghị miễn nhiệm ông Dũng, chỉ 55 đại biểu (tương đương 11%) không tán thành đề xuất này.

Quốc hội sau đó đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước của ông Dũng.

P.Thảo