"Nhiệm vụ hàng đầu của UBND TPHCM khóa mới là kiểm soát dịch Covid-19"

Quang Huy

(Dân trí) - Trong 6 nhiệm vụ của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, việc khống chế, kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe người dân là ưu tiên hàng đầu.

Sáng 24/6, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa mới. Ngoài ra, HĐND TPHCM cũng thông qua danh sách 18 Ủy viên UBND TP.

Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã thay mặt các thành viên UBND TPHCM phát biểu nhận nhiệm vụ. 

"Chúng tôi nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, chúng tôi sẽ đoàn kết, siết chặt tay nhau cùng nhân dân thành phố thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế" - ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ.

Nhiệm vụ hàng đầu của UBND TPHCM khóa mới là kiểm soát dịch Covid-19 - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thay mặt thành viên UBND phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng khẳng định, đảm bảo sức khỏe của nhân dân TPHCM là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trên hết và trước hết. Chính quyền thành phố sẽ tận dụng thời cơ, kế thừa những thành tựu, bài học thực tiễn để giúp địa bàn phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Cụ thể hóa công việc, người đứng đầu chính quyền TPHCM đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố nhiệm kỳ tới. 

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên và ưu tiên hàng đầu là khống chế, kiểm soát dịch Covid-19. Thành phố cũng sẽ ban hành ngay các gói kích thích kinh tế, các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, giúp cho người dân bớt khó khăn và làm cho các doanh nghiệp giảm đến mức thấp nhất tác động bởi dịch bệnh.

Nhiệm vụ thứ 2 của chính quyền TPHCM là tập trung triển khai các quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM. Bên cạnh đó, thành phố sẽ khẩn trương đề xuất Trung ương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa về ngân sách, quản lý kinh tế, quản lý đô thị, dự án, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức.

Với những mục tiêu cụ thể, thành phố quyết tâm xây dựng và phát triển thành Trung tâm tài chính quốc tế, đô thị thông minh, đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của thành phố cần được nâng cao.

Nhiệm vụ thứ 3 là tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng. TPHCM sẽ củng cố, phát triển mối quan hệ hài hòa giữa thành phố với các bộ, ngành, địa phương, lấy lợi ích chung làm mục tiêu phấn đấu.

Nhiệm vụ thứ 4 là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đang là điểm nghẽn trong quá trình phát triển, nhất là các dự án giao thông trọng điểm làm động lực cho sự phát triển kinh tế. Chủ tịch UBND TPHCM cũng cam kết đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề chỉnh trang đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông, đảm bảo tốt điều kiện sống, sinh hoạt và lao động của nhân dân.

Nhiệm vụ thứ 5 là phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, đặt nhiệm vụ phát triển kinh tế hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa nội thành và ngoại thành, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển giáo dục thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Nhiệm vụ thứ 6 là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của nền hành chính và bằng mọi biện pháp. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia, đóng góp vào hoạt động quản lý nhà nước, vào các chính sách, các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đặt mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho người dân có cuộc sống bình yên trong mọi tình huống.

Cũng trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, HĐND TPHCM đã bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND thành phố là bà Nguyễn Thị Lệ và ông Nguyễn Văn Dũng. Các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm ông Ngô Minh Châu, ông Dương Anh Đức, ông Lê Hòa Bình, bà Phan Thị Thắng và ông Võ Văn Hoan.

Ngoài ra, HĐND TPHCM cũng bầu ra 12 đại biểu là trưởng, phó các ban của HĐND thành phố.