Ngày 31/12 sẽ công bố thành lập thành phố Thủ Đức

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, dự kiến ngày 31/12 sẽ làm lễ công bố thành lập TP Thủ Đức.

Ngày 19/12, UBND TPHCM phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, tổ Biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. 

Ngày 31/12 sẽ công bố thành lập thành phố Thủ Đức - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, dự kiến ngày 31/12 sẽ làm lễ công bố thành lập TP Thủ Đức

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Quốc hội đã có Nghị quyết 131/2020 thông qua việc tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Sau đó, Bội Nội vụ đã phối hợp với UBND TP, các Bộ ngành liên quan dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Hiện nay, dự thảo đã cơ bản hoàn thành và tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện để sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định triển khai thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và triển khai thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, bên cạnh đề án về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM được Quốc hội thông qua, TPHCM cũng xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM. Đây là mô hình mới trong tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong quá trình nghiên cứu dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ chuẩn bị, TPHCM nhận thấy cần thiết đề xuất bổ sung 1 chương trong dự thảo Nghị định. Việc này nhằm quy định cụ thể các vấn đề là cơ sở, nền tảng cho việc thành lập TP thuộc TPHCM - thành phố Thủ Đức như: cơ cấu tổ chức bộ máy, vấn đề ngân sách của TP này.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, đang chuẩn bị các điều kiện, các chương trình cần thiết và dự kiến ngày 31/12 sẽ làm lễ công bố thành lập TP Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận lớn là quận: 2, 9 và Thủ Đức. TPHCM đề xuất cơ quan Trung ương quan tâm, xem xét thêm về số lượng Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức có không quá 4 Phó Chủ tịch; các cơ quan chuyên môn thuộc TP không quá 13 phòng, trong đó có 10 phòng theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và 3 cơ quan khác. Cùng với đó, số lượng Phó Trưởng phòng bình quân mỗi phòng là 3 người. 

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức có thể trình HĐND cùng cấp thành lập cơ quan khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Cụ thể, TP Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ cao, do đó cần thiết thành lập Phòng Khoa học - Công nghệ.

Đang được quan tâm