Thứ tư, 16/09/2020 - 15:21

Lào Cai công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh công an tiêu cực

Dân trí

Lào Cai ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng, tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.

Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an qua đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai.
 
Thanh tra Công an tỉnh Lào Cai (Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công an tỉnh Lào Cai) niêm yết 2 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai để tiếp nhận tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.
 
Số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an: 069.234.2593
 
Số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh Lào Cai: 0838.198.198
 
Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu thông tin phản ánh đến đường dây nóng phải bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Người gọi điện thông tin vụ việc tiêu cực phải nêu rõ danh tính.
 

Phạm Ngọc Triển