Không giới thiệu người sa sút đạo đức, xu nịnh, kiêu ngạo vào Quốc hội

(Dân trí) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nội dung này trong Chỉ thị của Bộ Chính trị tại hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV sáng 21/1/2021.

Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội

Không giới thiệu người sa sút đạo đức, xu nịnh, kiêu ngạo vào Quốc hội - 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng giới thiệu nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trình bày nội dung cơ bản trong Chỉ thị của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 45) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử (sáng 21/1/2021), Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu nguyên tắc, tinh thần, kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý. Tinh thần chủ đạo vẫn là "lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn".

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng đặt mục tiêu phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Không giới thiệu người sa sút đạo đức, xu nịnh, kiêu ngạo vào Quốc hội - 2
Hội nghị do Bộ Chính trị chủ trì, có sự tham gia của Hội đồng bầu cử quốc gia, UB Thường vụ Quốc hội, UB TƯ MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thông tin về Hướng dẫn số 36 (ký ban hành ngày 20/1/2021) của cơ quan này về công tác nhân sự bầu cử Quốc hội. Văn bản căn cứ trên Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Kết luận số 174 ngày 8/6/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử, Nghị định 135, ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu khi thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động để quy định những nội dung cụ thể để triển khai công việc.

Hướng dẫn nêu những tiêu chuẩn với đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước hết, đó là điều kiện trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điều kiện về năng lực là có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Không giới thiệu ứng cử cán bộ có biểu hiện cơ hội, tham vọng chính trị

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

"Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết, những người vi phạm quy định của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội"- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Không giới thiệu người sa sút đạo đức, xu nịnh, kiêu ngạo vào Quốc hội - 3
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ nội dung hướng dẫn về công tác nhân sự bầu cử Quốc hội.

Ngoài ra, ứng viên đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải đáp ứng yêu cầu, điều kiện như có trình độ đào tạo đại học trở lên.

Hướng dẫn của Ban Tổ chức cũng nêu rõ, người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và UB Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên.

Ngoài ra, người ứng cử là cán bộ Quân đội, Công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên.

Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở địa phương còn phải là tỉnh ủy viên, đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố hoặc tương đương trở lên.

Một tiêu chí quan trọng khác của người ứng cử đại biểu Quốc hội là quy định về độ tuổi.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ các thành viên UB Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây.

Đang được quan tâm