Dấu tích Chi bộ Cộng sản Việt Nam ngày ấy - bây giờ

(Dân trí) - Nằm giữa nội thành Hà Nội, ngôi nhà 5D phố Hàm Long là nơi chứng kiến sự ra đời của Chi bộ Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Còn ngôi nhà 90 phố Thợ Nhuộm là nơi Tổng Bí thứ Trần Phú viết Luận Cương chính trị.

Sử sách ghi lại, nhà số 5D phố Hàm Long là nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên. Hiện số nhà 5D được giữ làm nhà lưu niệm, các đồ đạc bày biện trong nhà vẫn được lưu giữ gần như xưa. Diện tích và mặt bằng vẫn được giữ nguyên. Di tích 5D Hàm Long cùng với các di tích 90 Thợ Nhuộm, 48 Hàng Ngang, Quảng trường Cách mạng tháng Tám… đã tô thêm cho trang sử hào hùng của Cách mạng Việt Nam.

Ngôi nhà 5D Hàm Long 1 tầng, mái lợp ngói ta, một bên giáp nhà số 5C, một bên là ngõ nhỏ ăn thông sang phố Lê Văn Hưu. Chính địa thế này đã giúp cho các đồng chí của Đảng ra vào an toàn hơn. Căn nhà 5D hiện được giữ làm nhà lưu niệm, các đồ đạc bày biện trong nhà còn lại gần như xưa. Diện tích và mặt bằng vẫn được giữ nguyên.

Nhà 5D phố Hàm Long đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá năm 1964.

Dấu tích Chi bộ Cộng sản Việt Nam ngày ấy - bây giờ

Ngôi nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội) - nơi chứng kiến sự ra đời của Chi bộ Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Theo lịch sử ghi lại, những người đã họp tại số nhà 5D để thành lập Chi bộ Cộng sản Việt Nam đầu tiên gồm các đồng chí: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Trần Văn Cung. Đồng chí Trần Văn Cung (tức Quốc Anh) được cử làm Bí thư, riêng đồng chí Nguyễn Phong Sắc vì có công tác đột xuất nên vắng mặt nhưng vẫn được công nhận là thành viên chính thức.

Ngôi nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội) được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa từ năm 1964

Ngôi nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội) được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa từ năm 1964

Đồ đạc bày biện trong nhà được giữ nguyên như cũ.

Đồ đạc bày biện trong nhà được giữ nguyên như cũ.

Đồ đạc bày biện trong nhà được giữ nguyên như cũ.

Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (Hà Nội) - nơi Tổng Bí thư Trần Phú viết Luận cương Chính trị của Đảng năm 1930

Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú

Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú

Ngôi nhà 90 phố Thợ Nhuộm ngày nay. 

Ngôi nhà 90 phố Thợ Nhuộm ngày nay. 
 Tuấn Hợp - Hữu Nghị

Đọc thêm
Đang được quan tâm